Poljičanka sa soparnikom

U Dugom Ratu je u osvit 15. Festivala soparnika postavljena skulptura "Poljičanka sa soparnikom" rad umjetnika, kipara Tea Baučića.

Bravo!