Omiško novo ruho

U organizaciji Festivala dalmatinskih klapa u Gusarskoj konobi hotela “Plaža” u Omišu održan je okrugli stol "Omiš danas i sutra - nove smjernice". Svrha mu je bila predstavljanje novina u smislu unapređenja odnosa klapa i Festivala te zadovoljavanje interesa i potreba pjevača koji se žele potvrditi i afirmirati kroz festivalske programe. Predstavljači i predavači bili su novi ravnatelj FDK-a Mijo Stanić, umjetnički ravnatelj Dušan Šarac i Jure Šaban-Stanić, klapski voditelj i pjevač. Teme su bile usko vezane za stručnu, programsku i tehničku reorganizaciju, no ista je prigoda iskorištena i za Pregled razvoja klapskih festivala i njihov utjecaj na taj segment narodnog stavralaštva, odnosno Program obilježavanja jubilarnog 50. izdanja. Namjera novog čelnog čovjeka bila je predstaviti smjernice budućeg strukturiranja, ali i pokrenuti raspravu prije same provedbe, odnosno čuti sugestije struke..

USUSRET PEDESETOJ GODIŠNJICI FESTIVALA DALMATINSKIH KLAPA U OMIŠU

Omiško novo ruho

Piše: Igor Brešan / Slobodna Dalmacija
Izvor: Slobodna Dalmacija


“Festival je institucija od šireg društvenog interesa, a da bi odluke donosila samostalno i naprečac, bez uvažavanja glasa javnosti”, naglasio je Mijo Stanić. Na Okruglom stolu sudjelovalo je četrdesetak stručnjaka, voditelja, članova ocjenjivačkog suda, pjevača i ljubitelja klapskog pjevanja.

Ocjenjivači na tapetu

Najviše polemike vodilo se oko stručnosti članova ocjenjivačkog suda odnosno jasnogde-finiranja referencija koje bi trebali imati članovi tog suda. Živu raspravu izazvao je i prijedlog da u završnim večerima sudjeluje 10 klapa, a ne 12 kao prethodnih godina.

Etnomuzikolog dr. Joško Ćaleta misli daje “klapa na početku 21. stoljeća nezaobilazni dio pokreta popularne glazbe s kojom slobodno eksperimentira i koju integrira u svoj repertoar, šireći na taj način općeprihvatljiv pozitivni duh me-diteranskogidentiteta. Činjenica je to koju je prepoznalo i Ministarstvo kulture RH upisom u Registar kulturnih dobara RH kao nematerijalnu baštinu vrijednu javnoga promovirana, a UNESCO prihvatio”.

fdk omiš

Jubilarni, 50. festival dalmatinskih klapa događat će se u razdoblju od svibnja do 23. srpnja 2016. godine. U skladu s tradicijom, dio programa ima natjecateljski, a dio revijalni karakter. Središnjim zbivanjima u Omišu prethode uvodni programi Večer klapa debitanata, Večer popularnih napjeva, Večer mješovitih klapa koji inače čine sastavni dio Festivala, a održavaju se tijekom svibnja i lipnja u Bolu, Blatu na Korčuli i Komiži, dakle dislocirano.

Više od natjecanja

Realizacija glavnog dijela programa jubilarnog, 50. festivala odvijat će se po ustaljenoj shemi. Uz Svečano otvaranje koje će imati retrospektivni karakter tu su i tri izborne večeri, Večer novih skladbi te Završna večer ženskih sastava i Muško finale. Festival je puno više od samih natjecanja, a u godini što je pred nama, u kojoj se obilježava pola stoljeća trajanja, niz je radnji manje vezanih za pjesmu.

fdk omiš

Tako će organizator uznastojati na osvještavanju i prenošenju baštine mladima, tu je i strateško-marketinški plan pod nazivom “FDK Omiš očima dionika” izrađenu suradnji s dr. Zoranom Mihanovićem, profesorom na Ekonomskom fakultetu u Splitu i stručnjakom za marketing.

Festival će se uz to podičiti novim vizualnim identitetom, novim suvenirima, a tu su i izložba u povodu 50 godina, monografija, dokumentarac o povijesti Festivala, IV. zbornik dalmatinskih pjesama i prigodni nosači zvuka.

Povezani članci

Who's Online

We have 192 guests and one member online

  • admin