Iz Regije..

7. sjednica Gradskog vijeća Grada Omiša

Gradsko vijeća Grada Omiša najavilo je 7. sjednicu za utorak, 13. ožujka 2018. u 9.00 sati u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I. Predložen je slijedeći Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika o radu 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2. Vijećnički upiti
3. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Sporazuma o zamjeni nekretnina u Omišu
4. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Omiša (VII)
5. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Stanići 1
6. Prijedlog Odluke o izradi UPU dijela sportsko rekreacijske zone Plani Rat
7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
8. Prijedlog Odluke o donošenju procjene rizika od velikih nesreća za Grad Omiš
9. Prijedlog Programa javnih potreba u području kulture za Grad Omiš u 2018.g
10. Prijedlog Javnih potreba u području socijalne skrbi Grada Omiša za 2018.g.
11. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Omiša za 2018.g.
12. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2017.g.
13. Izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2017. godinu
14. Izvješće o radu Vlastitog pogona Grada Omiša za 2017. godinu
15. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Omiša za razdoblje srpanj-prosinac 2017.