Iz Regije.. Novosti iz Dugog Rata, Omiša, Poljica i okolice. Lokalne vijesti, sport, kultura, turizam, zanimljivosti. http://www.dugirat.com/main/regija/139-omis 2018-02-23T11:05:14+00:00 Joomla! - Open Source Content Management Podnesite prijedloge za dodjelu javnih priznanja Grada Omiša 2018-02-15T16:03:29+00:00 2018-02-15T16:03:29+00:00 http://www.dugirat.com/main/regija/139-omis/25353-podnesite-prijedloge-za-dodjelu-javnih-priznanja-grada-omisa2 MB mladen@dugirat.com <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="images/stories/naselja/omis/grb_omisa.jpg" style="width: 250px; height: 162px; margin: 4px 8px; float: left;" />Grad <strong>Omi&scaron; </strong>objavio je javni poziv za podno&scaron;enje prijedloga za dodjelu<strong> javnih priznanja Grada Omi&scaron;a</strong> za <strong>2017</strong>.g. Građani, poduzeća, strukovna udruženja, ustanove i druge pravne osobe mogu podnijeti prijedloge za dodjelu javnih priznanja Grada Omi&scaron;a, Tekst s detaljima natječaja je <a href="http://www.omis.hr/2018pdf/PozivJavna.pdf" target="_blank"><u><strong>ovdje</strong></u></a>, a rok za podno&scaron;enje obrazloženih prijedloga je <strong>1. ožujka </strong>2018.</p> </div> <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="images/stories/naselja/omis/grb_omisa.jpg" style="width: 250px; height: 162px; margin: 4px 8px; float: left;" />Grad <strong>Omi&scaron; </strong>objavio je javni poziv za podno&scaron;enje prijedloga za dodjelu<strong> javnih priznanja Grada Omi&scaron;a</strong> za <strong>2017</strong>.g. Građani, poduzeća, strukovna udruženja, ustanove i druge pravne osobe mogu podnijeti prijedloge za dodjelu javnih priznanja Grada Omi&scaron;a, Tekst s detaljima natječaja je <a href="http://www.omis.hr/2018pdf/PozivJavna.pdf" target="_blank"><u><strong>ovdje</strong></u></a>, a rok za podno&scaron;enje obrazloženih prijedloga je <strong>1. ožujka </strong>2018.</p> </div> Pokladni utorak 2018-02-13T14:00:41+00:00 2018-02-13T14:00:41+00:00 http://www.dugirat.com/main/regija/139-omis/25334-pokladni-utorak MB mladen@dugirat.com <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="images/stories/2018_02/omiske_maskare.jpg" style="width: 600px; height: 387px;" /></p> <p> Na <strong>pokladni utorak </strong>zavr&scaron;avaju brojna karnevalska događanja. U <strong>Ka&scaron;telima </strong>se za popodne sprema veliki Donjoka&scaron;telanski krnjeval te maskenbal u organizaciji KKU Poklade iz Donjih Ka&scaron;tela. U <strong>Splitu </strong>će se <a href="http://dalmatinskiportal.hr/zivot/pokladni-utorak-u-splitu-donosi-krabuljne-plesove-na-pet-lokacija/28846" target="_blank">plesati pod maskama na pet lokacija</a>: Opća Opasnost progla&scaron;ena u Splitu, Ante Cash spa&scaron;ava ekipu - party na 4 trga i after party u Central the Club. U <strong>Dugom Ratu</strong> su u subotu <a href="http://www.dugirat.com/novosti/122-stil/25327-dugoracke-maskare-spalili-smo-lex-sheriffa-koji-je-htio-zasjesti-u-jerkovu-fotelju" target="_blank"><strong>dugoratske ma&scaron;kare</strong> osudile i spalile <strong>Krnju Lex Sheriffa</strong></a> koji je htio preko noći zasjesti u Jerkovu fotelju. Eee.. pa ne može!&nbsp; Veselo će biti danas u <strong>Omi&scaron;u </strong>gdje će već danima vlast obna&scaron;a Kulturno povijesna udruga &quot;<strong>Omi&scaron;ki gusar</strong>&quot; na čelu s gradonačelnikom <strong>Srećkom Čečukom</strong>. &Scaron;to su <strong>Omi&scaron;ke ma&scaron;kare</strong> pripremile (i hoće li sutra opet izaći u Slobodnoj?) vidjeti ćemo popodne u velikom karnevalskom programu koji počinje okupljanjem ma&scaron;kara na Priku te ma&scaron;karanom povorkom prema gradu gdje će se na trgu svetog Mihovila pročitati Krnjin testament. Izvr&scaron;enje očekivane presude obaviti će se na nasipu gradske luke, a potom se fe&scaron;ta ma&scaron;kara nastavlja plesom na trgu svetog Mihovila do dugo u noć..<br /> Gu&scaron;tajte svitu, veselite se, ludujte.. jer sutra vam već slijedi korizma, čista srida, a onima &scaron;to su ba&scaron; zgrije&scaron;ili i.. Valentinovo.</p> </div> <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="images/stories/2018_02/omiske_maskare.jpg" style="width: 600px; height: 387px;" /></p> <p> Na <strong>pokladni utorak </strong>zavr&scaron;avaju brojna karnevalska događanja. U <strong>Ka&scaron;telima </strong>se za popodne sprema veliki Donjoka&scaron;telanski krnjeval te maskenbal u organizaciji KKU Poklade iz Donjih Ka&scaron;tela. U <strong>Splitu </strong>će se <a href="http://dalmatinskiportal.hr/zivot/pokladni-utorak-u-splitu-donosi-krabuljne-plesove-na-pet-lokacija/28846" target="_blank">plesati pod maskama na pet lokacija</a>: Opća Opasnost progla&scaron;ena u Splitu, Ante Cash spa&scaron;ava ekipu - party na 4 trga i after party u Central the Club. U <strong>Dugom Ratu</strong> su u subotu <a href="http://www.dugirat.com/novosti/122-stil/25327-dugoracke-maskare-spalili-smo-lex-sheriffa-koji-je-htio-zasjesti-u-jerkovu-fotelju" target="_blank"><strong>dugoratske ma&scaron;kare</strong> osudile i spalile <strong>Krnju Lex Sheriffa</strong></a> koji je htio preko noći zasjesti u Jerkovu fotelju. Eee.. pa ne može!&nbsp; Veselo će biti danas u <strong>Omi&scaron;u </strong>gdje će već danima vlast obna&scaron;a Kulturno povijesna udruga &quot;<strong>Omi&scaron;ki gusar</strong>&quot; na čelu s gradonačelnikom <strong>Srećkom Čečukom</strong>. &Scaron;to su <strong>Omi&scaron;ke ma&scaron;kare</strong> pripremile (i hoće li sutra opet izaći u Slobodnoj?) vidjeti ćemo popodne u velikom karnevalskom programu koji počinje okupljanjem ma&scaron;kara na Priku te ma&scaron;karanom povorkom prema gradu gdje će se na trgu svetog Mihovila pročitati Krnjin testament. Izvr&scaron;enje očekivane presude obaviti će se na nasipu gradske luke, a potom se fe&scaron;ta ma&scaron;kara nastavlja plesom na trgu svetog Mihovila do dugo u noć..<br /> Gu&scaron;tajte svitu, veselite se, ludujte.. jer sutra vam već slijedi korizma, čista srida, a onima &scaron;to su ba&scaron; zgrije&scaron;ili i.. Valentinovo.</p> </div> Omiški vijećnici o načinima odvojenog prikupljanja otpada 2018-01-30T03:45:15+00:00 2018-01-30T03:45:15+00:00 http://www.dugirat.com/main/regija/139-omis/25266-omiski-vijecnici-o-nacinima-odvojenog-prikupljanja-otpada MB mladen@dugirat.com <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="images/stories/naselja/omis/grb_omisa.jpg" style="width: 250px; height: 162px; margin: 4px 8px; float: left;" />&Scaron;esta sjednica Gradskog Vijeća Grada Omi&scaron;a sazvana je za <strong>utorak</strong>, 30. siječnja 2018.&nbsp; u 9 sati u Omi&scaron;u, Ulica F. Benkovića 1/I. Za sjednicu je predložen slijedeći <strong>dnevni red</strong>:<br /> 1.&nbsp; Usvajanje zapisnika o radu &nbsp;5. sjednice Gradskog vijeća Grada Omi&scaron;a<br /> 2.&nbsp; Vijećnički upiti<br /> 3.&nbsp; Prijedlog <a href="http://www.omis.hr/2018pdf/gv6/ad3.pdf" target="_blank">Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja mije&scaron;anog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada</a>&nbsp; (Izvjestitelj: Leonardo Ljubičić, dipl.ing.)<br /> 4.&nbsp; Prijedlog <a href="http://www.omis.hr/2018pdf/gv6/ad4.pdf" target="_blank">Izmjena i dopuna Statuta Grada Omi&scaron;a</a>&nbsp; (Izvjestielj: Lovrenka Kovačić Bućan, dipl.iur.)<br /> 5.&nbsp; Prijedlog <a href="http://www.omis.hr/2018pdf/gv6/ad5.pdf" target="_blank">Izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omi&scaron;a</a>&nbsp; (Izvjestitelj: Lovrenka Kovačić Bućan, dipl.iur.)<br /> 6.&nbsp; Prijedlog <a href="http://www.omis.hr/2018pdf/gv6/ad6.pdf" target="_blank">Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra u k.o. Omi&scaron;</a>&nbsp; (Izvjestitelj: Nikola Milaković, dipl.iur.)<br /> 7.&nbsp; Prijedlog <a href="http://www.omis.hr/2018pdf/gv6/ad7.pdf" target="_blank">Pravilnika o dodjeli gradskih prostora na kori&scaron;tenje udrugama na pdoručju Grada Omi&scaron;a</a>&nbsp; (Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)<br /> 8.&nbsp; Prijedlog <a href="http://www.omis.hr/2018pdf/gv6/ad8.pdf" target="_blank">Izmjenama i dopuna Odluke o socijalnoj skrbi Grada Omi&scaron;a</a>&nbsp; (Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)</p> </div> <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="images/stories/naselja/omis/grb_omisa.jpg" style="width: 250px; height: 162px; margin: 4px 8px; float: left;" />&Scaron;esta sjednica Gradskog Vijeća Grada Omi&scaron;a sazvana je za <strong>utorak</strong>, 30. siječnja 2018.&nbsp; u 9 sati u Omi&scaron;u, Ulica F. Benkovića 1/I. Za sjednicu je predložen slijedeći <strong>dnevni red</strong>:<br /> 1.&nbsp; Usvajanje zapisnika o radu &nbsp;5. sjednice Gradskog vijeća Grada Omi&scaron;a<br /> 2.&nbsp; Vijećnički upiti<br /> 3.&nbsp; Prijedlog <a href="http://www.omis.hr/2018pdf/gv6/ad3.pdf" target="_blank">Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja mije&scaron;anog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada</a>&nbsp; (Izvjestitelj: Leonardo Ljubičić, dipl.ing.)<br /> 4.&nbsp; Prijedlog <a href="http://www.omis.hr/2018pdf/gv6/ad4.pdf" target="_blank">Izmjena i dopuna Statuta Grada Omi&scaron;a</a>&nbsp; (Izvjestielj: Lovrenka Kovačić Bućan, dipl.iur.)<br /> 5.&nbsp; Prijedlog <a href="http://www.omis.hr/2018pdf/gv6/ad5.pdf" target="_blank">Izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omi&scaron;a</a>&nbsp; (Izvjestitelj: Lovrenka Kovačić Bućan, dipl.iur.)<br /> 6.&nbsp; Prijedlog <a href="http://www.omis.hr/2018pdf/gv6/ad6.pdf" target="_blank">Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra u k.o. Omi&scaron;</a>&nbsp; (Izvjestitelj: Nikola Milaković, dipl.iur.)<br /> 7.&nbsp; Prijedlog <a href="http://www.omis.hr/2018pdf/gv6/ad7.pdf" target="_blank">Pravilnika o dodjeli gradskih prostora na kori&scaron;tenje udrugama na pdoručju Grada Omi&scaron;a</a>&nbsp; (Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)<br /> 8.&nbsp; Prijedlog <a href="http://www.omis.hr/2018pdf/gv6/ad8.pdf" target="_blank">Izmjenama i dopuna Odluke o socijalnoj skrbi Grada Omi&scaron;a</a>&nbsp; (Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)</p> </div> Natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Omiša za 2017 2018-01-26T19:36:25+00:00 2018-01-26T19:36:25+00:00 http://www.dugirat.com/main/regija/139-omis/25188-natjecaj-za-podnosenje-prijedloga-za-dodjelu-javnih-priznanja-grada-omisa-za-2017 MB mladen@dugirat.com <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="images/stories/naselja/omis/grb_omisa.jpg" style="width: 250px; height: 162px; margin: 4px 8px; float: left;" />Grad Omi&scaron; poziva građane i pravne osobe za podno&scaron;enje prijedloga za dodjelu<strong> javnih priznanja Grada Omi&scaron;a</strong> za <strong>2017</strong>. Javna priznanja Grada Omi&scaron;a dodjeljuju se u sljedećim oblicima: Progla&scaron;enje počasnim građaninom, Nagrada Grada Omi&scaron;a i Plaketa Grada Omi&scaron;a. <strong>Prijedloge </strong>za javna priznanja Grada Omi&scaron;a <strong>do 1.3.2018.</strong> mogu podnijeti građani i njihove udruge, poduzeća, strukovna udruženja, ustanove i druge pravne osobe. Detalji natječaja su <a href="http://www.omis.hr/2018pdf/PozivJavna.pdf" target="_blank"><u>ovdje</u></a>.<br /> <br /> &nbsp;</p> </div> <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="images/stories/naselja/omis/grb_omisa.jpg" style="width: 250px; height: 162px; margin: 4px 8px; float: left;" />Grad Omi&scaron; poziva građane i pravne osobe za podno&scaron;enje prijedloga za dodjelu<strong> javnih priznanja Grada Omi&scaron;a</strong> za <strong>2017</strong>. Javna priznanja Grada Omi&scaron;a dodjeljuju se u sljedećim oblicima: Progla&scaron;enje počasnim građaninom, Nagrada Grada Omi&scaron;a i Plaketa Grada Omi&scaron;a. <strong>Prijedloge </strong>za javna priznanja Grada Omi&scaron;a <strong>do 1.3.2018.</strong> mogu podnijeti građani i njihove udruge, poduzeća, strukovna udruženja, ustanove i druge pravne osobe. Detalji natječaja su <a href="http://www.omis.hr/2018pdf/PozivJavna.pdf" target="_blank"><u>ovdje</u></a>.<br /> <br /> &nbsp;</p> </div> Omiš: Plan upravljanja pomorskim dobrom 2018-01-20T00:49:33+00:00 2018-01-20T00:49:33+00:00 http://www.dugirat.com/main/regija/139-omis/25208-omis-plan-upravljanja-pomorskim-dobrom Omis.hr mladen@dugirat.com <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="images/stories/2018_01/omis_plaza.jpg" style="width: 250px; height: 184px; margin: 4px 8px; float: left;" />Grad Omi&scaron; objavio je<strong> Javni poziv</strong> na uvid u <strong><a href="http://www.omis.hr/2018pdf/PlanUpravljanja-2018.pdf" target="_blank"><u>Plan upravljanja pomorskim dobrom</u></a></strong> na području Grada Omi&scaron;a za <strong>2018</strong>. godinu, te javno savjetovanje sa zainteresiranom javno&scaron;ću u periodu od 18.01.2018. god. do 25.01.2018. godine. Kontakt osoba je <strong>Kristina Radovčić </strong>iz Upravnog odjela za komunalno stambenu djelatnost, uređenje prostora i za&scaron;titu okoli&scaron;a, tel. 021/755-194, e-mail: kristina.radovcic@omis.hr koja je građanina dostupna svakog radnog dana od 7,30 do 11,30 sati.</p> </div> <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="images/stories/2018_01/omis_plaza.jpg" style="width: 250px; height: 184px; margin: 4px 8px; float: left;" />Grad Omi&scaron; objavio je<strong> Javni poziv</strong> na uvid u <strong><a href="http://www.omis.hr/2018pdf/PlanUpravljanja-2018.pdf" target="_blank"><u>Plan upravljanja pomorskim dobrom</u></a></strong> na području Grada Omi&scaron;a za <strong>2018</strong>. godinu, te javno savjetovanje sa zainteresiranom javno&scaron;ću u periodu od 18.01.2018. god. do 25.01.2018. godine. Kontakt osoba je <strong>Kristina Radovčić </strong>iz Upravnog odjela za komunalno stambenu djelatnost, uređenje prostora i za&scaron;titu okoli&scaron;a, tel. 021/755-194, e-mail: kristina.radovcic@omis.hr koja je građanina dostupna svakog radnog dana od 7,30 do 11,30 sati.</p> </div> Tomasovićev tim sanirao 50 milijuna kuna naslijeđenog duga, Omiš konačno u plusu 2018-01-08T07:57:11+00:00 2018-01-08T07:57:11+00:00 http://www.dugirat.com/main/regija/139-omis/25182-tomasovicev-tim-sanirao-50-milijuna-kuna-naslijedenog-duga-omis-konacno-u-plusu Gradonacelnik.hr mladen@dugirat.com <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="images/stories/2018_01/tomasovic.jpg" style="width: 250px; height: 176px; margin: 4px 8px; float: left;" />Gradonačelnik Omi&scaron;a<strong> Ivo Tomasović </strong>i njegov tim u protekle su četiri godine, otkako su na čelu Grada, uspjeli sanirati čak 50 milijuna kuna minusa kojeg su naslijedili od svojih prethodnika, a rebalansom proračuna za 2017. krajem godine utvrđeno je da <strong>Omi&scaron; </strong>godinu zavr&scaron;ava u plusu. Ključno je bilo pobolj&scaron;anje i povećanje <strong>naplate prihoda</strong> (porezi, komunalna naknada, komunalni doprinos, koncesijska odobrenja, i sl.), te <strong>racionalizacija poslovanja</strong>. - &quot;Naprimjer, umjesto da nam male komunalne radove izvode vanjske firme zaposlili smo nekoliko osoba u vlastitom pogonu i postigli u&scaron;tede, isto tako interventnu opskrbu vodom tijekom ljeta nam vi&scaron;e ne odrađuju vanjske firme već vatrogasci koji su ionako na gradskom prooračunu. Također, <strong>dugove </strong>smo smanjivali i tako &scaron;to smo maksimalno pojačali prijavu na županijske, državne i druge natječaje za sufinanciranje određenih projekata, te smo tako oslobodili vlastita sredstva, a prodali smo i jednu nekretninu za poslovno-stambenu izgradnju&quot;, obja&scaron;njava Tomasović za portal <a href="http://www.gradonacelnik.hr/vijesti/tomasovic-sanirao-50-milijuna-kuna-naslije%C4%91enog-duga-omis-konacno-u-plusu" target="_blank"><strong>Gradonacelnik.hr</strong></a></p> </div> <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="images/stories/2018_01/tomasovic.jpg" style="width: 250px; height: 176px; margin: 4px 8px; float: left;" />Gradonačelnik Omi&scaron;a<strong> Ivo Tomasović </strong>i njegov tim u protekle su četiri godine, otkako su na čelu Grada, uspjeli sanirati čak 50 milijuna kuna minusa kojeg su naslijedili od svojih prethodnika, a rebalansom proračuna za 2017. krajem godine utvrđeno je da <strong>Omi&scaron; </strong>godinu zavr&scaron;ava u plusu. Ključno je bilo pobolj&scaron;anje i povećanje <strong>naplate prihoda</strong> (porezi, komunalna naknada, komunalni doprinos, koncesijska odobrenja, i sl.), te <strong>racionalizacija poslovanja</strong>. - &quot;Naprimjer, umjesto da nam male komunalne radove izvode vanjske firme zaposlili smo nekoliko osoba u vlastitom pogonu i postigli u&scaron;tede, isto tako interventnu opskrbu vodom tijekom ljeta nam vi&scaron;e ne odrađuju vanjske firme već vatrogasci koji su ionako na gradskom prooračunu. Također, <strong>dugove </strong>smo smanjivali i tako &scaron;to smo maksimalno pojačali prijavu na županijske, državne i druge natječaje za sufinanciranje određenih projekata, te smo tako oslobodili vlastita sredstva, a prodali smo i jednu nekretninu za poslovno-stambenu izgradnju&quot;, obja&scaron;njava Tomasović za portal <a href="http://www.gradonacelnik.hr/vijesti/tomasovic-sanirao-50-milijuna-kuna-naslije%C4%91enog-duga-omis-konacno-u-plusu" target="_blank"><strong>Gradonacelnik.hr</strong></a></p> </div> Omiš: Idejni projekt dužobalne šetnice 2018-01-04T23:32:00+00:00 2018-01-04T23:32:00+00:00 http://www.dugirat.com/main/regija/139-omis/25086-omis-idejni-projekt-duzobalne-setnice Omis.hr mladen@dugirat.com <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="images/stories/2017_12/projekt.jpg" style="width: 250px; height: 188px; margin: 4px 8px; float: left;" />Obalno područje Grada Omi&scaron;a obuhvaća cca 20 kilometara obale od <strong>Omi&scaron;a </strong>do <strong>Piska</strong>. Projekt uređenja <strong>dužobalne &scaron;etnice </strong>ima veliki značaj za područje Grada Omi&scaron;a, ali i na&scaron;u županiju. Za područje Grada Omi&scaron;a, dužobalna &scaron;etnica bi značila ne samo pobolj&scaron;anje uvjeta za pružanje usluga u turizmu: ugostiteljski objekti, smje&scaron;tajni kapaciteti, iznajmljivači/pružatelji različitih oblika rekreacije i zabavnih sadržaja (bicikli, aqua-parkovi, pedaline, ležaljke, suncobrani,.. već i uređenu obalu na kojoj bi Grad Omi&scaron; mogao dodjeljivati velik broj koncesija i koncesijskih odobrenja.. Izrada<a href="http://www.omis.hr/2017pdf/ID-Setnica.pdf" target="_blank"><strong> Idejnog projekta dužobalne &scaron;etnice</strong></a> na području Grada Omi&scaron;a sufinancirana je od Splitsko-dalmatinske županije sa iznosom od 100.000 kn, a uvjet je za ishođenje lokacijske dozvole.</p> </div> <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="images/stories/2017_12/projekt.jpg" style="width: 250px; height: 188px; margin: 4px 8px; float: left;" />Obalno područje Grada Omi&scaron;a obuhvaća cca 20 kilometara obale od <strong>Omi&scaron;a </strong>do <strong>Piska</strong>. Projekt uređenja <strong>dužobalne &scaron;etnice </strong>ima veliki značaj za područje Grada Omi&scaron;a, ali i na&scaron;u županiju. Za područje Grada Omi&scaron;a, dužobalna &scaron;etnica bi značila ne samo pobolj&scaron;anje uvjeta za pružanje usluga u turizmu: ugostiteljski objekti, smje&scaron;tajni kapaciteti, iznajmljivači/pružatelji različitih oblika rekreacije i zabavnih sadržaja (bicikli, aqua-parkovi, pedaline, ležaljke, suncobrani,.. već i uređenu obalu na kojoj bi Grad Omi&scaron; mogao dodjeljivati velik broj koncesija i koncesijskih odobrenja.. Izrada<a href="http://www.omis.hr/2017pdf/ID-Setnica.pdf" target="_blank"><strong> Idejnog projekta dužobalne &scaron;etnice</strong></a> na području Grada Omi&scaron;a sufinancirana je od Splitsko-dalmatinske županije sa iznosom od 100.000 kn, a uvjet je za ishođenje lokacijske dozvole.</p> </div> Omiški Božićni grad 2017-12-24T15:00:05+00:00 2017-12-24T15:00:05+00:00 http://www.dugirat.com/main/regija/139-omis/24917-omiski-bozicni-grad TZ Omiš mladen@dugirat.com <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="images/stories/2017_12/omis_bajka.jpg" style="width: 300px; height: 412px; margin: 4px 8px; float: left;" />Centar za kulturu Omi&scaron;, Festival dalmatinskih klapa Omi&scaron; i Turistička zajednica Grada Omi&scaron;a, pod pokroviteljstvom Grada Omi&scaron;a i u suradnji s brojnim poljičkim i omi&scaron;kim udrugama, na Trgu Stjepana Radića u gradu potomaka drevnih gusara (koji jo&scaron; nisu odselili u metropolu) u razdoblju od 16.12.-01.01. organizirat će <strong>Omi&scaron;ki božićni grad</strong>. Posjetitelje očekuje bogat program i pregr&scaron;t zabave za velike i male. Pridružite&nbsp; se i vi na nekom od događanja i podijelite s radost ovog najljep&scaron;eg doba godine:<br /> &middot; Petak <strong>22.12.</strong> od 18:00 <strong>Utrka kalama Starog grada</strong> i koncert grupe <strong>VOX BOX</strong><br /> &middot; Subota <strong>23.12.</strong> 10:00 &ndash; 12:00 <strong>Dječji jutarnji program</strong> &ndash; nastup plesnih skupina, lutkarska predstava Rođendan čarobnoj &scaron;umi, sajam božićnih proizvoda, Music talents i sl.<br /> &middot; Subota 23.12. od 20:00 - koncert grupe <strong>PAVEL</strong><br /> &middot; Petak <strong>29.12.</strong> Koncert CZK Gradske glazbe i crkvenog zbora Crkve sv.Petra,<br /> &middot; Subota <strong>30.12.</strong> Blagdansko druženje s klapama<br /> &middot; Nedjelja <strong>31.12</strong>. Dječji doček Nove Godine - Klaun &Scaron;arenko i vesela ekipa u 12:00<br /> &middot; Nedjelja 31.12. Sara Barbarić i Visoki napon, Tambura&scaron;ki sastav Slučajni partneri</p> </div> <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="images/stories/2017_12/omis_bajka.jpg" style="width: 300px; height: 412px; margin: 4px 8px; float: left;" />Centar za kulturu Omi&scaron;, Festival dalmatinskih klapa Omi&scaron; i Turistička zajednica Grada Omi&scaron;a, pod pokroviteljstvom Grada Omi&scaron;a i u suradnji s brojnim poljičkim i omi&scaron;kim udrugama, na Trgu Stjepana Radića u gradu potomaka drevnih gusara (koji jo&scaron; nisu odselili u metropolu) u razdoblju od 16.12.-01.01. organizirat će <strong>Omi&scaron;ki božićni grad</strong>. Posjetitelje očekuje bogat program i pregr&scaron;t zabave za velike i male. Pridružite&nbsp; se i vi na nekom od događanja i podijelite s radost ovog najljep&scaron;eg doba godine:<br /> &middot; Petak <strong>22.12.</strong> od 18:00 <strong>Utrka kalama Starog grada</strong> i koncert grupe <strong>VOX BOX</strong><br /> &middot; Subota <strong>23.12.</strong> 10:00 &ndash; 12:00 <strong>Dječji jutarnji program</strong> &ndash; nastup plesnih skupina, lutkarska predstava Rođendan čarobnoj &scaron;umi, sajam božićnih proizvoda, Music talents i sl.<br /> &middot; Subota 23.12. od 20:00 - koncert grupe <strong>PAVEL</strong><br /> &middot; Petak <strong>29.12.</strong> Koncert CZK Gradske glazbe i crkvenog zbora Crkve sv.Petra,<br /> &middot; Subota <strong>30.12.</strong> Blagdansko druženje s klapama<br /> &middot; Nedjelja <strong>31.12</strong>. Dječji doček Nove Godine - Klaun &Scaron;arenko i vesela ekipa u 12:00<br /> &middot; Nedjelja 31.12. Sara Barbarić i Visoki napon, Tambura&scaron;ki sastav Slučajni partneri</p> </div> Omiš: Druženje uz tradicionalnu spizu i božićnu glazbu 2017-12-24T11:40:01+00:00 2017-12-24T11:40:01+00:00 http://www.dugirat.com/main/regija/139-omis/25093-omis-druzenje-uz-tradicionalnu-spizu-i-bozicnu-glazbu MB mladen@dugirat.com <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="images/stories/2017_12/spiza.jpg" style="width: 250px; height: 414px;" /></p> </div> <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="images/stories/2017_12/spiza.jpg" style="width: 250px; height: 414px;" /></p> </div> Božićna utrka omiškim kalama, božićni domjenak udruga Imber i Prijatelj te koncert Vox Boxa 2017-12-22T04:32:43+00:00 2017-12-22T04:32:43+00:00 http://www.dugirat.com/main/regija/139-omis/25103-bozicna-utrka-omiskim-kalama2 MB mladen@dugirat.com <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="images/stories/2017_12/bozic_utrka.jpg" style="width: 400px; height: 589px;" /></p> <p> U <strong>petak </strong>22.12. u Omi&scaron;kom božićnom gradu će biti živo i veselo. Organizira se <strong>utrka kalama </strong>starog grada za male i velike, a Planinarsko dru&scaron;tvo &quot;<strong>Imber</strong>&quot; i udruga &quot;<strong>Prijatelj</strong>&quot; priređuju i božićni domjenak koji će se organizirati u Božićnom gradu na trgu Stjepana Radića. Domjenak je humanitarnog karaktera i svi prilozi su namijenjeni Udruzi roditelja i djece sa posebnim potrebama &quot;Prijatelj&quot; iz Omi&scaron;a. Program započinje u 18.00 sa božićnim pjesmama. Od 20.00 sati druženje se zahuktava uz <strong>koncert </strong>odličnog domaćeg benda &quot;<strong>Vox Box</strong>&quot;.</p> </div> <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="images/stories/2017_12/bozic_utrka.jpg" style="width: 400px; height: 589px;" /></p> <p> U <strong>petak </strong>22.12. u Omi&scaron;kom božićnom gradu će biti živo i veselo. Organizira se <strong>utrka kalama </strong>starog grada za male i velike, a Planinarsko dru&scaron;tvo &quot;<strong>Imber</strong>&quot; i udruga &quot;<strong>Prijatelj</strong>&quot; priređuju i božićni domjenak koji će se organizirati u Božićnom gradu na trgu Stjepana Radića. Domjenak je humanitarnog karaktera i svi prilozi su namijenjeni Udruzi roditelja i djece sa posebnim potrebama &quot;Prijatelj&quot; iz Omi&scaron;a. Program započinje u 18.00 sa božićnim pjesmama. Od 20.00 sati druženje se zahuktava uz <strong>koncert </strong>odličnog domaćeg benda &quot;<strong>Vox Box</strong>&quot;.</p> </div>