Iz Regije.. Novosti iz Dugog Rata, Omiša, Poljica i okolice. Lokalne vijesti, sport, kultura, turizam, zanimljivosti. https://dugirat.com/main/regija/141-podstrana 2019-04-19T22:13:59+00:00 Joomla! - Open Source Content Management Lijepe vijesti iz Podstrane 2019-03-09T12:43:55+00:00 2019-03-09T12:43:55+00:00 https://dugirat.com/main/regija/141-podstrana/26780-lijepe-vijesti-iz-podstrane Savez za Poljica, Slobodna Dalmacija mladen@dugirat.com <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="images/stories/2019_02/bartulovic.jpg" style="width: 250px; height: 208px; margin: 4px 8px; float: left;" />Evo jedne lijepe vijesti iz Podstrane, obistinila se najava da će nekada&scaron;nje &quot;Vinkovačko odmarali&scaron;te&quot; u <strong>Svetome Martinu</strong> postati prostor za kulturna i dru&scaron;tvena zbivanja, a biv&scaron;i kamp &quot;<strong>Mutogras</strong>&ldquo; buduće malonogometno i dječje igrali&scaron;te i boćali&scaron;te s uređenim parkirali&scaron;tem za 50 vozila. Čestitamo zaslužnima za ove inicijative.. i držimo ih za riječ!<br /> - Tih nekoliko derutnih objekata, želimo urediti u prostor za kulturna i dru&scaron;tvena zbivanja. Takav sadržaj nemamo u na&scaron;oj, po stanovni&scaron;tvu najmlađoj općini u državi, za 12 tisuća na&scaron;ih Podstranjana. Investicija je &ldquo;te&scaron;ka&rdquo; dva milijuna kuna &ndash; ističe načelnik <strong>Mladen Bartulović</strong>, prvi čovjek Podstrane, nakon &scaron;to je potpisan ugovor sa ministrom državne imovine Goranom Marićem o darovnici tog devastiranog i zapu&scaron;tenog prostora. Bartulović čekuje skoro potpisivanje jo&scaron; jednog vrlo važnog ugovora &ndash; darivanje čestice od 4.485 metara kvadratnih u Mutograsu, kojem domicilno stanovni&scaron;tvo poznaje kao biv&scaron;i kamp &quot;Mutogras&rdquo;.</p> </div> <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="images/stories/2019_02/bartulovic.jpg" style="width: 250px; height: 208px; margin: 4px 8px; float: left;" />Evo jedne lijepe vijesti iz Podstrane, obistinila se najava da će nekada&scaron;nje &quot;Vinkovačko odmarali&scaron;te&quot; u <strong>Svetome Martinu</strong> postati prostor za kulturna i dru&scaron;tvena zbivanja, a biv&scaron;i kamp &quot;<strong>Mutogras</strong>&ldquo; buduće malonogometno i dječje igrali&scaron;te i boćali&scaron;te s uređenim parkirali&scaron;tem za 50 vozila. Čestitamo zaslužnima za ove inicijative.. i držimo ih za riječ!<br /> - Tih nekoliko derutnih objekata, želimo urediti u prostor za kulturna i dru&scaron;tvena zbivanja. Takav sadržaj nemamo u na&scaron;oj, po stanovni&scaron;tvu najmlađoj općini u državi, za 12 tisuća na&scaron;ih Podstranjana. Investicija je &ldquo;te&scaron;ka&rdquo; dva milijuna kuna &ndash; ističe načelnik <strong>Mladen Bartulović</strong>, prvi čovjek Podstrane, nakon &scaron;to je potpisan ugovor sa ministrom državne imovine Goranom Marićem o darovnici tog devastiranog i zapu&scaron;tenog prostora. Bartulović čekuje skoro potpisivanje jo&scaron; jednog vrlo važnog ugovora &ndash; darivanje čestice od 4.485 metara kvadratnih u Mutograsu, kojem domicilno stanovni&scaron;tvo poznaje kao biv&scaron;i kamp &quot;Mutogras&rdquo;.</p> </div> Konferencija: Šetnjom i biciklom kroz Podstranu 2019-01-16T03:34:20+00:00 2019-01-16T03:34:20+00:00 https://dugirat.com/main/regija/141-podstrana/26644-konferencija-setnjom-i-biciklom-kroz-podstranu MB mladen@dugirat.com <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="https://klubmamuti.files.wordpress.com/2011/09/brdski_biciklizam.jpg" style="width: 386px; height: 289px; margin: 4px 8px; float: left;" />Projekt Morsko riječna &scaron;etnica i biciklistička staza &bdquo;<strong>Podstrana walk and bike&ldquo;</strong> projekt je Općine Podstrana koji ima za cilj izgradnju biciklističke staze i &scaron;etnice u dužini od 363 m od u&scaron;ća rijeke Žrnovnice do sportske lučice Strožanac te opremanje <strong>biciklističke staze</strong> i <strong>&scaron;etnice </strong>uz lijevu obalu rijeke Žrnovnice u dužini 1.610 m, čime će se izgraditi i opremiti povr&scaron;ina u ukupnoj duljini od 1,97 km. Vrijednost samog projekta iznosi 10.009.686,86, od čega ukupni prihvatljivi tro&scaron;kovi iznose 10.007.479,41 kn. Od toga će 85% sufinancirati Europska unija iz Kohezijskog fonda, dok će preostali dio od 15% financirati Korisnik Općina <strong>Podstrana </strong>sredstvima osiguranim u proračunu. O samom projektu i razvoju gospodarstva i turizma putem projekata financiranih EU fondovima vi&scaron;e se govorilo u <strong>utorak </strong>15. siječnja 2019. godine u <strong>Stobreču </strong>gdje je održana konferencija &bdquo;Podstrana walk and bike&ldquo; u organizaciji Poslovnog dnevnika i Općine Podstrana.</p> </div> <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="https://klubmamuti.files.wordpress.com/2011/09/brdski_biciklizam.jpg" style="width: 386px; height: 289px; margin: 4px 8px; float: left;" />Projekt Morsko riječna &scaron;etnica i biciklistička staza &bdquo;<strong>Podstrana walk and bike&ldquo;</strong> projekt je Općine Podstrana koji ima za cilj izgradnju biciklističke staze i &scaron;etnice u dužini od 363 m od u&scaron;ća rijeke Žrnovnice do sportske lučice Strožanac te opremanje <strong>biciklističke staze</strong> i <strong>&scaron;etnice </strong>uz lijevu obalu rijeke Žrnovnice u dužini 1.610 m, čime će se izgraditi i opremiti povr&scaron;ina u ukupnoj duljini od 1,97 km. Vrijednost samog projekta iznosi 10.009.686,86, od čega ukupni prihvatljivi tro&scaron;kovi iznose 10.007.479,41 kn. Od toga će 85% sufinancirati Europska unija iz Kohezijskog fonda, dok će preostali dio od 15% financirati Korisnik Općina <strong>Podstrana </strong>sredstvima osiguranim u proračunu. O samom projektu i razvoju gospodarstva i turizma putem projekata financiranih EU fondovima vi&scaron;e se govorilo u <strong>utorak </strong>15. siječnja 2019. godine u <strong>Stobreču </strong>gdje je održana konferencija &bdquo;Podstrana walk and bike&ldquo; u organizaciji Poslovnog dnevnika i Općine Podstrana.</p> </div> Podstrana: Do ljeta moderno uređena plaža i šetnica 2018-05-05T21:34:48+00:00 2018-05-05T21:34:48+00:00 https://dugirat.com/main/regija/141-podstrana/25801-podstrana-do-ljeta-moderno-uredena-plaza-i-setnica Slavica Vuković / VL mladen@dugirat.com <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="images/stories/2018_05/podstrana.jpg" style="width: 550px; height: 306px; margin: 4px 8px;" /></p> <p> Uređenje obale, vrijedno 19 milijuna kuna, koje će biti zavr&scaron;eno do ljeta najznačajniji je strate&scaron;ki projekt općine <strong>Podstrana</strong>. - Uređujemo i suvremeno opremamo postojeće <strong>plaže </strong>koje nisu imale adekvatnu infrastrukturu. Dobit ćemo 350 metara lijepo i funkcionalnio uređene plaže, s rampama za osobe s invaliditetom, zelenim povr&scaron;inama i svim potrebnim sadržajima - poja&scaron;njava načelnik Općine <strong>Mladen Bartulović.</strong> Opsežnim projektom je obuhvaćeno uređenje i rekonstrukcija obalne crte, izgradnja dužobalne &scaron;etnice, objekata u funkciji plaže i &scaron;etnice, izgradnja, rekonstrukcija pristupnih prometnica i pje&scaron;ačkih staza od glavne prometnice u naselju prema obali i izvedba novih infrastrukturnih objekata. Zavr&scaron;etak radova, koji su počeli pro&scaron;le godine, očekuje se do <strong>lipnja </strong>ove godine.</p> </div> <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="images/stories/2018_05/podstrana.jpg" style="width: 550px; height: 306px; margin: 4px 8px;" /></p> <p> Uređenje obale, vrijedno 19 milijuna kuna, koje će biti zavr&scaron;eno do ljeta najznačajniji je strate&scaron;ki projekt općine <strong>Podstrana</strong>. - Uređujemo i suvremeno opremamo postojeće <strong>plaže </strong>koje nisu imale adekvatnu infrastrukturu. Dobit ćemo 350 metara lijepo i funkcionalnio uređene plaže, s rampama za osobe s invaliditetom, zelenim povr&scaron;inama i svim potrebnim sadržajima - poja&scaron;njava načelnik Općine <strong>Mladen Bartulović.</strong> Opsežnim projektom je obuhvaćeno uređenje i rekonstrukcija obalne crte, izgradnja dužobalne &scaron;etnice, objekata u funkciji plaže i &scaron;etnice, izgradnja, rekonstrukcija pristupnih prometnica i pje&scaron;ačkih staza od glavne prometnice u naselju prema obali i izvedba novih infrastrukturnih objekata. Zavr&scaron;etak radova, koji su počeli pro&scaron;le godine, očekuje se do <strong>lipnja </strong>ove godine.</p> </div> Podstrana: Rekonstrukcijom Poljičke do sigurnijeg ulaza u Žrnovnicu 2018-05-05T15:47:58+00:00 2018-05-05T15:47:58+00:00 https://dugirat.com/main/regija/141-podstrana/25802-podstrana-rekonstrukcijom-poljicke-do-sigurnijeg-ulaza-u-zrnovnicu Slavica Vuković / VL mladen@dugirat.com <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="http://www.dugirat.com/images/stories/2018_01/bartulovic.jpg" style="width: 250px; height: 175px; margin: 4px 8px; float: left;" />Rekonstrukcijom Poljičke ceste u <strong>Podstrani</strong>, koja je u tijeku, trebala bi se rije&scaron;iti jedna od hrvatskih prometnih crnih točaka, s obzirom na to da je riječ o prometnici koja je jedina alternativa ljeti često zakrčenoj dionici Jadranske magistrale od Splita do Omi&scaron;a s gustim prometom vozila i pje&scaron;aka. Vrijednost projekta gotovo je 13 milijuna kuna, a zajednički ga rade Županijske ceste, Općina Podstrana, HEP te Vodovod i kanalizacija. Općina Podstrana sudjeluje u ovom projektu novcem za gradnju javne rasvjete i nogostupa u vrijednosti od približno tri milijuna kuna. Nakon dobivanja građevinske dozvole radovi na dionici počeli su početkom 2018. Stara cesta nije imala autobusna ugibali&scaron;ta pa su se autobusi zaustavljali u voznom traku, a putnici se iskrcavali na kolniku, nije imala javnu rasvjetu ni postavljen vodovod. Iz Općine Podstrana poručuju da projektom dobivaju suvremenu prometnicu &scaron;irine kolnika sedam metara, <strong>nogostup </strong>&scaron;irine dva metra duž cijele trase,<strong> javnu rasvjetu,</strong> rje&scaron;avanje problema <strong>vodoopskrbe</strong>, &scaron;irenje kanalizacijske mreže, novu elektroenergetsku infrastrukturu, sigurnije priključke sporednih ulica te gradnju &scaron;est autobusnih ugibali&scaron;ta.</p> </div> <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="http://www.dugirat.com/images/stories/2018_01/bartulovic.jpg" style="width: 250px; height: 175px; margin: 4px 8px; float: left;" />Rekonstrukcijom Poljičke ceste u <strong>Podstrani</strong>, koja je u tijeku, trebala bi se rije&scaron;iti jedna od hrvatskih prometnih crnih točaka, s obzirom na to da je riječ o prometnici koja je jedina alternativa ljeti često zakrčenoj dionici Jadranske magistrale od Splita do Omi&scaron;a s gustim prometom vozila i pje&scaron;aka. Vrijednost projekta gotovo je 13 milijuna kuna, a zajednički ga rade Županijske ceste, Općina Podstrana, HEP te Vodovod i kanalizacija. Općina Podstrana sudjeluje u ovom projektu novcem za gradnju javne rasvjete i nogostupa u vrijednosti od približno tri milijuna kuna. Nakon dobivanja građevinske dozvole radovi na dionici počeli su početkom 2018. Stara cesta nije imala autobusna ugibali&scaron;ta pa su se autobusi zaustavljali u voznom traku, a putnici se iskrcavali na kolniku, nije imala javnu rasvjetu ni postavljen vodovod. Iz Općine Podstrana poručuju da projektom dobivaju suvremenu prometnicu &scaron;irine kolnika sedam metara, <strong>nogostup </strong>&scaron;irine dva metra duž cijele trase,<strong> javnu rasvjetu,</strong> rje&scaron;avanje problema <strong>vodoopskrbe</strong>, &scaron;irenje kanalizacijske mreže, novu elektroenergetsku infrastrukturu, sigurnije priključke sporednih ulica te gradnju &scaron;est autobusnih ugibali&scaron;ta.</p> </div> Niče nova obiteljska plaža u Podstrani 2018-01-10T09:35:16+00:00 2018-01-10T09:35:16+00:00 https://dugirat.com/main/regija/141-podstrana/25193-nice-nova-obiteljska-plaza-u-podstrani TZSDŽ mladen@dugirat.com <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="http://www.dugirat.com/images/stories/2018_01/podstrana_plaza.jpg" style="width: 250px; height: 177px; margin: 4px 8px; float: left;" />Za godinu dana stanovnici <strong>Podstrane </strong>i njihovi gosti dobit će novouređene <strong>plaže </strong>sa &scaron;etnicom, pripadajućim objektima, toaletima, boćali&scaron;tem, sportskim igrali&scaron;tem, &scaron;etnicom , novom rasvjetom i zelenim pojasom u dužini od 350 metara. Time će područje od u&scaron;ća rijeke <strong>Žrnovnice </strong>do lučice <strong>Strožanac </strong>postati plaža koju će, uvjeren je načelnik Podstrane <strong>Mladen Bartulović</strong>, najvi&scaron;e koristiti obitelji s djecom. - Imamo parking s 260 osiguranih mjesta, dio je napravljen, a dio je u izgradnji. Imamo dva odbojka&scaron;ka igrali&scaron;ta, veliko dječje igrali&scaron;te koje već postoji, imamo rampu za djecu s posebnim potrebama i osobe s invaliditetom, tu&scaron;eve i sve druge sadržaje - opisao je Bartulović.<strong> Lungo mare</strong> od U&scaron;ća Žrnovnice do lučice Strožanac samo je dio ambicioznog projekta uređenja svih 6 kilometara obale u Podstrani.Posebna zanimjivost ovoga projekta je ta &scaron;to se nove <strong>plaže </strong>neće uređivati nasipanjem kamena iz kamenoloma, nego pijeskom iskopanim iz morske plićine. U prvoj fazi uredit će se i jedna plaža za osobe sa smanjenom pokretljivo&scaron;ću. Radovi se neće prekidati ni tijekom turističke sezone, budući je ni na koji način ne ometaju.</p> </div> <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="http://www.dugirat.com/images/stories/2018_01/podstrana_plaza.jpg" style="width: 250px; height: 177px; margin: 4px 8px; float: left;" />Za godinu dana stanovnici <strong>Podstrane </strong>i njihovi gosti dobit će novouređene <strong>plaže </strong>sa &scaron;etnicom, pripadajućim objektima, toaletima, boćali&scaron;tem, sportskim igrali&scaron;tem, &scaron;etnicom , novom rasvjetom i zelenim pojasom u dužini od 350 metara. Time će područje od u&scaron;ća rijeke <strong>Žrnovnice </strong>do lučice <strong>Strožanac </strong>postati plaža koju će, uvjeren je načelnik Podstrane <strong>Mladen Bartulović</strong>, najvi&scaron;e koristiti obitelji s djecom. - Imamo parking s 260 osiguranih mjesta, dio je napravljen, a dio je u izgradnji. Imamo dva odbojka&scaron;ka igrali&scaron;ta, veliko dječje igrali&scaron;te koje već postoji, imamo rampu za djecu s posebnim potrebama i osobe s invaliditetom, tu&scaron;eve i sve druge sadržaje - opisao je Bartulović.<strong> Lungo mare</strong> od U&scaron;ća Žrnovnice do lučice Strožanac samo je dio ambicioznog projekta uređenja svih 6 kilometara obale u Podstrani.Posebna zanimjivost ovoga projekta je ta &scaron;to se nove <strong>plaže </strong>neće uređivati nasipanjem kamena iz kamenoloma, nego pijeskom iskopanim iz morske plićine. U prvoj fazi uredit će se i jedna plaža za osobe sa smanjenom pokretljivo&scaron;ću. Radovi se neće prekidati ni tijekom turističke sezone, budući je ni na koji način ne ometaju.</p> </div> U Podstrani do ljeta gotova nova Poljička plaža vrijedna 20 milijuna kuna 2018-01-05T13:08:46+00:00 2018-01-05T13:08:46+00:00 https://dugirat.com/main/regija/141-podstrana/25154-u-podstrani-do-ljeta-gotova-nova-poljicka-plaza-vrijedna-20-milijuna-kuna Podstrana, HRTurizam mladen@dugirat.com <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="images/stories/2018_01/podstrana_plaza.jpg" style="width: 250px; height: 177px; margin: 4px 8px; float: left;" />Na&scaron;i marljivi susjedi iz <strong>Podstrane </strong>do ljeta 2018. godine planiraju dovri&scaron;iti veliki infrastrukturni projekt <strong>uređenja nove plaže </strong>od u&scaron;ća rijeke <strong>Žrnovnice </strong>do sportske lučice <strong>Strožanac</strong>. Glavni cilj projekta je jačanje konkurentnosti Općine Podstrana kao turističke destinacije, a time i povećanje ukupnog broja dolazaka turista. Uređenje plaže od u&scaron;ća rijeke Žrnovnice do sportske lučice Strožanac investicija je od 18.644.445,96 kuna, a cijeli projekt <strong>financirat </strong>će se sredstvima iz proračuna Općine Podstrana, Ministarstva turizma, Ministarstva regionalnog razvoja i Fondova EU, Županije Splitsko-dalmatinske, Hrvatskih voda i Urbane agromeracije grada Splita. Nova uređena Poljička plaža utjecati će na produženje turističke sezone, a očekuje se i ekspanzija turističkog poduzetni&scaron;tva. Od kafića, restorana, najam dodatnog zabavnog asortimana, kako za djecu, tako i za odrasle i drugi. Pogledajte <a href="http://www.podstrana.hr/wp/wp-content/uploads/2017/12/Prezentacija_Uredjenje-Obalnog-Podrucja-Opcine-Podstrana.pdf" target="_blank"><u>prezentaciju uređenja obalnog područja Općine Podstrana</u></a>.</p> </div> <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="images/stories/2018_01/podstrana_plaza.jpg" style="width: 250px; height: 177px; margin: 4px 8px; float: left;" />Na&scaron;i marljivi susjedi iz <strong>Podstrane </strong>do ljeta 2018. godine planiraju dovri&scaron;iti veliki infrastrukturni projekt <strong>uređenja nove plaže </strong>od u&scaron;ća rijeke <strong>Žrnovnice </strong>do sportske lučice <strong>Strožanac</strong>. Glavni cilj projekta je jačanje konkurentnosti Općine Podstrana kao turističke destinacije, a time i povećanje ukupnog broja dolazaka turista. Uređenje plaže od u&scaron;ća rijeke Žrnovnice do sportske lučice Strožanac investicija je od 18.644.445,96 kuna, a cijeli projekt <strong>financirat </strong>će se sredstvima iz proračuna Općine Podstrana, Ministarstva turizma, Ministarstva regionalnog razvoja i Fondova EU, Županije Splitsko-dalmatinske, Hrvatskih voda i Urbane agromeracije grada Splita. Nova uređena Poljička plaža utjecati će na produženje turističke sezone, a očekuje se i ekspanzija turističkog poduzetni&scaron;tva. Od kafića, restorana, najam dodatnog zabavnog asortimana, kako za djecu, tako i za odrasle i drugi. Pogledajte <a href="http://www.podstrana.hr/wp/wp-content/uploads/2017/12/Prezentacija_Uredjenje-Obalnog-Podrucja-Opcine-Podstrana.pdf" target="_blank"><u>prezentaciju uređenja obalnog područja Općine Podstrana</u></a>.</p> </div> Podstrana: Oformljeno Općinsko vijeće 2017-06-28T07:37:47+00:00 2017-06-28T07:37:47+00:00 https://dugirat.com/main/regija/141-podstrana/24336-podstrana-oformljeno-opcinsko-vijece općina Podstrana mladen@dugirat.com <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="images/stories/2017_06/vijecnici_podstrana.jpg" style="width: 600px; height: 273px;" /></p> <p> Novi saziv <strong>Općinskog vijeća općine Podstrana </strong>oformljen je 09. lipnja 2017. Za predsjednika Općinskog vijeća jednoglasno je izabran <strong>Jugoslav Bagatin</strong>, dok je za zamjenicu predsjednika vijeća izabrana<strong> Maja Ledenko</strong>. Na sjednici je također održana svečana prisega načelnika<strong> Mladena Bartulovića</strong> i zamjenika načelnika <strong>Tomislava Buljana</strong>, gdje je utvrđena konačna lista od <strong>15 vijećnika </strong>Općinskog vijeća Općine Podstrana: Jugoslav Bagatin, predsjednik vijeća, Maja Ledenko, zamjenica predsjednika vijeća, Ante Polić, Lidija Marić-Banje, Ružica Đonlić, Zdravko Brčić, Silvana Aljinović, Nikola Bakota, Dragan Ru&scaron;čić, Gordana Božiković, Zdravko Galić, Jure Jovanović, Darijo Radović, Marin Bo&scaron;njak i Fabjan Ru&scaron;čić.</p> </div> <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="images/stories/2017_06/vijecnici_podstrana.jpg" style="width: 600px; height: 273px;" /></p> <p> Novi saziv <strong>Općinskog vijeća općine Podstrana </strong>oformljen je 09. lipnja 2017. Za predsjednika Općinskog vijeća jednoglasno je izabran <strong>Jugoslav Bagatin</strong>, dok je za zamjenicu predsjednika vijeća izabrana<strong> Maja Ledenko</strong>. Na sjednici je također održana svečana prisega načelnika<strong> Mladena Bartulovića</strong> i zamjenika načelnika <strong>Tomislava Buljana</strong>, gdje je utvrđena konačna lista od <strong>15 vijećnika </strong>Općinskog vijeća Općine Podstrana: Jugoslav Bagatin, predsjednik vijeća, Maja Ledenko, zamjenica predsjednika vijeća, Ante Polić, Lidija Marić-Banje, Ružica Đonlić, Zdravko Brčić, Silvana Aljinović, Nikola Bakota, Dragan Ru&scaron;čić, Gordana Božiković, Zdravko Galić, Jure Jovanović, Darijo Radović, Marin Bo&scaron;njak i Fabjan Ru&scaron;čić.</p> </div> Podstrana: Svečani koncert povodom Dana općine 2017-06-06T22:56:18+00:00 2017-06-06T22:56:18+00:00 https://dugirat.com/main/regija/141-podstrana/24232-podstrana-svecani-koncert-povodom-dana-opcine MB mladen@dugirat.com <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="images/stories/2017_06/podstrana_koncert.jpg" style="width: 400px; height: 573px;" /></p> </div> <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="images/stories/2017_06/podstrana_koncert.jpg" style="width: 400px; height: 573px;" /></p> </div> Podstrana osnovala poduzetnički inkubator 2017-03-06T16:51:01+00:00 2017-03-06T16:51:01+00:00 https://dugirat.com/main/regija/141-podstrana/23682-podstrana-osnovala-poduzetnicki-inkubator MB mladen@dugirat.com <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="http://www.dugirat.com/images/stories/2016_10/ribari.jpg" style="width: 250px; height: 195px; margin: 4px 8px; float: left;" />Piip.. osnovan je<strong> poduzetnički inkubator Podstrana</strong> (PIP). Marljiva i agilna ekipa u <strong>općini Podstrana</strong> osnovala je poduzetnički inkubator kojim žele sustavnije prionuti potpomaganju razvoja novih <strong>OPG</strong>-ova i <strong>privrednika</strong>, ali i razvoju novih linija postojećih poduzetnika, naročito u proizvodnji, te ženama poduzetnicama. Drugi dio poslovanja inkubatora usmjeren je ka <strong>apliciranju i povlačenju sredstava Europske unije</strong>, edukacije i izrade dokumenata najprije za općinu Podstrana, a onda i sve korisnike inkubatora, te ostale, nepovezane subjekte koji trebaju stručnu pomoć iz djelatnosti inkubatora. Kao strate&scaron;ki ciljevi poduzetničkog inkubatora navedeni su promocija poduzetni&scaron;tva i zaposlenosti te razvoj dinamične poduzetničke klime, osiguravanje efikasnog upravljanja razvojem, doprinos konkurentnosti Općine, razvoj infrastrukture, unapređenje upravljanja razvojem zajednice, osiguranje preduvjeta za povećanje kvalitete života.. <strong>Bravo </strong>za Podstranu i podstrek za uspavane u općini Dugi Rat i gradu Omi&scaron;u..</p> </div> <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="http://www.dugirat.com/images/stories/2016_10/ribari.jpg" style="width: 250px; height: 195px; margin: 4px 8px; float: left;" />Piip.. osnovan je<strong> poduzetnički inkubator Podstrana</strong> (PIP). Marljiva i agilna ekipa u <strong>općini Podstrana</strong> osnovala je poduzetnički inkubator kojim žele sustavnije prionuti potpomaganju razvoja novih <strong>OPG</strong>-ova i <strong>privrednika</strong>, ali i razvoju novih linija postojećih poduzetnika, naročito u proizvodnji, te ženama poduzetnicama. Drugi dio poslovanja inkubatora usmjeren je ka <strong>apliciranju i povlačenju sredstava Europske unije</strong>, edukacije i izrade dokumenata najprije za općinu Podstrana, a onda i sve korisnike inkubatora, te ostale, nepovezane subjekte koji trebaju stručnu pomoć iz djelatnosti inkubatora. Kao strate&scaron;ki ciljevi poduzetničkog inkubatora navedeni su promocija poduzetni&scaron;tva i zaposlenosti te razvoj dinamične poduzetničke klime, osiguravanje efikasnog upravljanja razvojem, doprinos konkurentnosti Općine, razvoj infrastrukture, unapređenje upravljanja razvojem zajednice, osiguranje preduvjeta za povećanje kvalitete života.. <strong>Bravo </strong>za Podstranu i podstrek za uspavane u općini Dugi Rat i gradu Omi&scaron;u..</p> </div> Bila noć u Podstrani 2017-02-10T10:26:53+00:00 2017-02-10T10:26:53+00:00 https://dugirat.com/main/regija/141-podstrana/23494-bila-noc-u-podstrani MB mladen@dugirat.com <div class="feed-description"><p> <strong><img alt="" src="images/stories/2017_01/bila_noc.jpg" style="width: 250px; height: 197px; margin: 4px 8px; float: left;" />Bila noć</strong>, tradicionalna<strong> fe&scaron;ta Hajdukovaca</strong>, održati će se nakon dugi niz godina i to u <strong>Podstrani</strong>, <strong>11. veljače</strong> u hotelu Le Meridien Lav. Od izvođača na Biloj noći nastupiti će <strong>Oliver Dragojević</strong> i <strong>Dupini</strong>, <strong>Zorica Kondža</strong> i <strong>Jo&scaron;ko Banov, Meri Cetinić,</strong> <strong>Alen Nižetić </strong>i <strong>Espresso band, Klapa Ri&scaron;pet</strong> i <strong>Bravo Band</strong> uz, naravno, i goste iznenađenja. Bila noć imati će i svoju humanitarnu notu, sav prihod namijenjen je odjelu Neurokirurgije KBC Split.</p> </div> <div class="feed-description"><p> <strong><img alt="" src="images/stories/2017_01/bila_noc.jpg" style="width: 250px; height: 197px; margin: 4px 8px; float: left;" />Bila noć</strong>, tradicionalna<strong> fe&scaron;ta Hajdukovaca</strong>, održati će se nakon dugi niz godina i to u <strong>Podstrani</strong>, <strong>11. veljače</strong> u hotelu Le Meridien Lav. Od izvođača na Biloj noći nastupiti će <strong>Oliver Dragojević</strong> i <strong>Dupini</strong>, <strong>Zorica Kondža</strong> i <strong>Jo&scaron;ko Banov, Meri Cetinić,</strong> <strong>Alen Nižetić </strong>i <strong>Espresso band, Klapa Ri&scaron;pet</strong> i <strong>Bravo Band</strong> uz, naravno, i goste iznenađenja. Bila noć imati će i svoju humanitarnu notu, sav prihod namijenjen je odjelu Neurokirurgije KBC Split.</p> </div>