Sve škole moraju đacima dati plan pismenih ispita za cijelu godinu

u razreduOdzvonilo je testomaniji i nenadanoj pismenoj provjeri znanja učenika u hrvatskim školama! Sve će nastavnici, naime, najkasnije u listopadu načine ocjenjivanja znanja svojih učenika morati prilagoditi odredbama novog Pravilnika o praćenju i ocjenjivanju koji se ovih dana ubrzano dovršava u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, a prema kojem će učenici smjeti pisati najviše dva testa tjedno. Testovi se i dalje neće smjeti pisati u istom danu, a učenike će se dodatno zaštiti tako što će na dan kada pišu test usmeno smjeti odgovarati iz samo jednog predmeta. Testovi će se obvezno pisati samo iz onih nastavnih predmeta za koje pisane oblike provjeravanja znanja kao obvezu propisuje nastavni plan i pogram. Trenutačno to su hrvatski jezik, strani jezik, matematika i informatika. Najveća je, ipak, novost koju donosi Pravilnik obveza škola prema kojoj one raspored pisanja testova iz svih predmeta moraju donijeti već na početku školske godine i o tome obavijesti učenike i roditelje ...


NOVI PRAVILNIK

Sve škole moraju đacima dati plan pismenih ispita za cijelu godinu

Piše: Ivana Kalogjera-Brkić / Jutarnji List
Izvor: Jutarnji List

knjigaTrenutačno je na snazi pravilnik star 14 godina, donesen za mandata Ljilje Vokić, prema kojem su učenici tjedno smjeli pisati najviše tri testa, dok se usmeno njihovo znanje smjelo provjeravati iz najviše dva predmeta.

Razredno vijeće na početku školske godine izrađuje vremenik pisanih povjera znanja koji postaje sastavni dio rasporeda sati toga razreda i javno je objavljen”, stoji izrijekom u dokumentu.

U iznimnim situacijama nastavnici će moći promijeniti vremenik, ali o tome ponovno neće smjeti odlučiti samoinicijativno. Naime, i tu će odluku morati donijeti razredno vijeće, a škole će o svakoj promjeni morati pravovremeno obavijestiti učenike i roditelje.


Manje ocjena u imeniku

Pravilnik će za posljedicu vjerojatno imati i smanjivanje broja ocjena u imeniku. Do sada su, naime, nastavnici, čiji je predmet u rasporedu zastupljen s jednim satom tjedno, svakog učenika morali ocijeniti s najmanje dvije ocjene po svakom elementu (pismeno, usmeno izražavanje, zalaganje...). Mnogi su nastavnici za poštivanje tog pravila imali premalo vremena, pa prosvjetna vlast tu obvezu nije ugradila u novi pravilnik.

Prema riječima državne tajnice Dijane Vican, svrha je novog pravilnika potaknuti nastavnika da kontinuirano prate rad učenika i nagrađuju ih za svaki napredak. U kontekstu takve politike promijenit će se i uloga blic-testova.

testOcjene koje su učenici zaradili na blic-testovima, nastavnici ni do sad nisu smjeli upisivati u rubriku za ocjenjivanje, već u rubriku bilježaka u imeniku. U praksi se, međutim, pokazalo da pojedini nastavnici zlorabe takvu mogućnost, pa je Ministarstvo sada odlučilo propisati da se višeminutne provjere u trajanju do 15 minuta više ne upisuju u imenik, a mogu služiti samo u svrhu poticanja učenika na kontinuirani rad.

- Osnovna je zadaća višeminutnih testova da nastavnici vide jesu li djeca usvojilo gradivo. Njih nema potrebe ocjenjivati. Ako je većina razreda na blic-testu postigla dobar uspjeh, nastavnik im u znak poticanja njihova rada sa strane u rubriku može upisati smješka. Ako je situacija obrnuta, nikako ih ne smije kazniti lošom ocjenom - rekla je Vican.

U Ministarstvu kažu kako im je podloga za donošenje novog pravilnika bio onaj iz 1995., a korigirali su ga upravo u onim elementima koje je praksa pokazala lošim. Posebno su ponosni na uvođenje obveze učiteljima da za đake koji dva puta zaredom nisu postigli minimalna očekivanja organiziraju dopunsku nastavu.


osmaši


Efikasnije učenje

- Do sada je dopunska nastava nerijetko služila samo kao jedan od elemenata za utvrđivanje norme nastavnika. Ovim pravilnikom naglasak se stavlja na praćenje učenika, što znači da će i sami nastavnici moći promijeniti metode svoga rada i pomoći učenicima da nastave efikasnije učiti. Kada vide da većina učenika ne postiže dobre rezultate, sada će moći kreirati vrijeme dopunske nastave - objasnila je državna tajnica Vican.

Stupanjem na snagu novoga pravilnika incijalni se testovi više neće smjeti pisati u prvom tjednu nastave. Svaku ocjenu koju je dao učeniku nastavnik će biti dužan javno izreći i objasniti je pred razredom, a učenici će se jedanput u polugodištu moći ispričati da nisu spremni odgovarati.


Obveza ponavljanja gradiva

U prvom polugodištu prvog razreda osnovne škole znanje učenika i dalje će se ocjenjivati opisno. Ostala je i odredba prema kojoj ocjenu iz testa nastavnik neće upisivati u imenik ako više od polovice razreda na testu dobije negativnu ocjenu.

Kao i do sada, nastavnik će imati obvezu s učenicima ponoviti gradivo, a potom i sam test. Međutim, broj ponovljenih testova iz jednog predmeta novi je pravilnik ograničio na najviše dva tijekom godine. Ako, pak, ispravak pišu i učenici koji su na prvom testu dobili pozitivu ocjenu, nastavnik će biti dužan upisati im onu ocjenu koja je za njih povoljnija.

Ocjena koju će nastavnik zaključiti učeniku na kraju godine i dalje neće morati biti istovjetna aritmetičkoj sredini zbroja njegovih ocjena, no neće smjeti biti ni niža od nje. To pravilo neće vrijediti samo za one učenike koji su na jednom od polugodišta imali zaključenu jedinicu.


Roditelji moraju pratiti rad djeteta

dijetePravilnik o ocjenjivanju uvodi i veću odgovornost roditelja za školski uspjeh njihove djece. Sada će, naime, biti jasno propisano da je svaki roditelj najmanje jedanput u polugodištu dužan doći u školu i informirati se o radu svoga djeteta.

Roditelj koji se gluši na tu obvezu, mogao bi biti prijavljen službama centra za socijalnu skrb zbog nebrige o djetetu.


Pismene obavijesti

Roditelja koji ne dolazi na roditeljske sastanke i informacije, razrednik je prema odredbama Pravilnika, dužan sam kontaktirati, no o njegovom ponašanju dužan je pisanim putem izvijestiti stručnu službu škole koja će onda poduzeti daljnje korake.

Kako bi se smanjio pritisak na učitelje na kraju školske godine, kada se zaključuju ocjene, informacije i roditeljski sastanci bit će ukinuti u posljednja dva tjedna nastave.


Izuzeci među učenicima

Izuzetak su samo učenici upućeni na razredni, predmetni ili popravni ispit. Njihovim roditeljima škola će biti otvorena do kraja školske godine.

Pravilnik uvodi i obvezu razrednicima da roditelje učenika koji mjesec dana prije kraja polugodišta ili školske godine imaju više od dvije negativne ocjene o tome obavijeste pismenim putem.

 

Povezani članci

Who's Online

We have 107 guests and no members online