U jesen kreće provedba kurikuralne reforme u SŠ Jure Kaštelan u Omišu

U eksperimentalno provođenje kurikularne reforme, koja počinje na jesen, uključeno je ukupno 72 škole na području Hrvatske, od čega sedam osnovnih i pet srednjih škola u Dalmaciji. Jedna od škola u kojoj će se eksperimentalno provoditi kurikularna reforma je i Srednja škola "Jure Kaštelan" Omiš. Čestitamo omiškim srednjoškolskim profešurima na ovoj inicijativi.

MB