Ističe rok za natječaj za dodjelu novčanih potpora učenicima i studentima

Humanitarna udruga Talaja Dugi Rat objavljuje natječaj za dodjelu novčanih potpora učenicima i studentima slabijeg imovnog stanja ili s posebnim potrebama za 2019./2020.g. Udruga u školskoj/akademskoj 2019./2020.g. dodjeljuje potporu redovnim osnovnoškolskim, srednjoškolskim učenicima i potporu redovnim studentima dodiplomskih studija te potreban broj potpora osobama s posebnim potrebama. Visina mjesečne potpore za učenike je 500,00 kn, a za studente 700,00 kn. Pravila i detalje natječaja potražite u nastavku članka. Rok za prijavu na natječaj je 15.10.2019.

Humanitarna udruga TALAJA objavljuje natječaj za dodjelu novčanih potpora učenicima i studentima slabijeg imovnog stanja ili s posebnim potrebama za 2019./2020.

Izvor: Humanitarna udruga Talaja Dugi Rat
 
Pravo natjecanja imaju učenici i studenti državljani Republike Hrvatske čiji roditelji /staratelji imaju prebivalište na području općine Dugi Rat posljednjih pet godina, kao i potpuno slijepe, gluhonijeme ili nepokretne osobe te osobe bez oba roditelja bez obzira na prihode. Prednost imaju djeca bez jednog ili oba roditelja.

Pravo natjecanja nemaju osobe koje se dodatno ili izvanredno obrazuju uz rad i vlastite potrebe, te one koje primaju stipendiju ili drugu sličnu novčanu potporu.

Pristupnici po natječaju za dodjelu potpora svoje prijavke podnose do 15.10.2019.godine.

Popunjenu prijavnicu i potrebnu dokumentaciju poslati na mail adresu: humanitarnaudrugatalaja @ gmail.com
ili poštom na :Humanitarna udruga Talaja,Trg kralja Tomislava 7,21315 Dugi Rat
ili u Osnovnoj školi Jesenice kod pedagoga (Mirka Ivanišević).

skupština udruge


Prijava treba sadržavati sljedeće dokumente:

- prijavnicu - koju možete preuzeti ovdje
- izjave:
  a) da prihvaća sva prava i obveze iz Pravila o dodjeli novčanih potpora,
  b) da ne prima stipendiju ili drugu sličnu potporu,
  c) da pohađam školu izvan mjesta prebivališta
- priloge:
  a) potvrdu obrazovne ustanove o redovnom upisu po prvi put u odgovarajući razred/ godinu,
  b) svjedodžbu prethodno završenog razreda osnovne ili srednje škole odnosno potvrdu o prosjeku ocjena prethodno završene godine studija,
  c) potvrdu o prebivalištu za roditelje/staratelje odnosno punoljetne osobe bez oba roditelja posljednjih pet godina prema danu objave natječaja,
  d) sastav kućanstva (obrazac Narodne novine UT-V-101),
  f) potvrde i druge dokaze o ukupnim primanjima članova kućanstva za siječanj do rujan mjesec tekuće godine (npr. poslodavac, zdravstveni i mirovinski zavod, zavod za zapošljavanje, porezna uprava /za prethodnu godinu/, centar za socijalnu skrb, sudske i upravne rješidbe i sl.),
  g) presliku akta o pravu pristupnika ili člana uže obitelji iz socijalne skrbi, temeljem invalidnosti, iz statusa djeteta poginule, umrle, nestale ili zatočene osobe iz Domovinskog rata odnosno dokaz o samohranosti.

Prijavnicu možete preuzeti ovdje.  

Odluku o dodjeli potpora donosi Upravni odbor Udruge Talaja prema listi prvenstva o ćemu će sudionici biti pisano izviješteni.

Dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 098/9031389 ili e-mail: humanitarnaudrugatalaja @ gmail.com.

O broju potpora odlučiti će Upravni odbor Udruge.

skupština udruge

Povezani članci

Who's Online

We have 92 guests and no members online