Omiš: Natječaji za dodjelu novčanih potpora učenicima i studentima

omišGradsko Poglavarstvo grada Omiša raspisalo je natječaj za dodjelu novčanih potpora učenicima i studentima, te natječaj za dodjelu novčanih potpora učenicima i studentima slabijeg imovnog stanja ili s posebnim potrebama za 2007./2008.g. Grad Omiš će dodijeliti ukupno 50 potpora (15 uspješnim redovnim srednjoškolskim učenicima, 15 uspješnim redovnim studentima, 10 redovnim srednjoškolskim učenicima i 10 potpora redovnim studentima), te još potreban broj potpora osobama s posebnim potrebama. Visina mjesečne potpore za učenike je 500,00 kn, a za studente 700,00 kn. Natječaji su objavljeni u Slobodnoj Dalmaciji dana 5. 10. 2007., a prijave treba podnijeti u roku 15 dana od dana objave natječaja ...

Natječaj za dodjelu novčanih potpora učenicima i studentima u 2007./2008.g.

Pravo natjecanja imaju učenici i studenti državljani Republike Hrvatske čiji roditelji/staratelji imaju prebivalište na području Grada Omiša posljednjih pet godina, te koji su u prethodnoj godini školovanja ostvarili prosjek ocjena od najmanje 4,800 u srednjoj školi i 4,000 na studiju.

Pravo natjecanja nemaju učenici prvih razreda srednjih škola; studenti prvih godina studija: osobe koje se dodatno ili izvanredno obrazuju uz rad i vlastite potrebe te oni koji primaju stipendiju ili drugu sličnu novčanu potporu za školovanje.

U privitku prijave uz osobno ime i prezime, potpis jednog roditelja/ staratelja za malodobnog pristupnika, adresu kao i broj računa poslovne banke na koji će se naknada uplaćivati, još se dostavlja:

a)  potvrdu obrazovne ustanove o redovnom upisu po prvi put u odgovarajući razred/godinu;

b)  svjedodžbu prethodno završenog razreda srednje škole odnosno potvrdu o prosjeku ocjena na tri decimale prethodno završene godine studija:

c)  potvrdu o prebivalištu za roditelje/staratelje posljednjih pet godina prema danu objave natječaja;

d)  izjavu:
-  da prihvaća sva prava i obveze iz Pravila o dodjeli novčanih potpora
-  da ne prima drugu stipendiju
-  da će po pozivu dostaviti na uvid izvornik tražene isprave
-  o sastavu kućanstva i njegovim ukupnim primanjima u tekućoj godini;

e)  preslik akta o pravu iz socijalne skrbi, temeljem invalidnosti odnosno o statusu djeteta poginule, umrle, nestale ili zatočene osobe iz Domovinskog rata, te o uspjehu na državnom natjecanju pod Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa.

Prijava na natječaj podnosi se na adresu: Grad Omiš, Trg kralja Tomislava 5/1, 21310 Omiš, s naznakom »potpore uspješnima u učenju«, u roku 15 dana od dana objave Natječaja u »Slobodnoj Dalmaciji«.

 

Natječaj za dodjelu novčanih potpora učenicima i studentima slabijeg imovnog stanja ili s posebnim potrebama za 2007./2008.g.

Pravo natjecanja imaju učenici i studenti državljani Republike Hrvatske čiji roditelji/staratelji imaju prebivalište na području Grada Omiša posljednjih pet godina, a koji su u tekućoj godini imali ukupne prosječne mjesečne prihode po članu kućanstva u iznosu manjem od *1.000,00 kn te potpuno slijepe, gluhonijeme ili nepokretne osobe bez obzira na prihode.

Pravo natjecanja nemaju osobe koje se dodatno ili izvanredno obrazuju uz rad i vlastite potrebe te one koje primaju stipendiju ili drugu sličnu novčanu potporu.

U privitku pisanog prijavka koji sadrži ime i prezime te adresu pristupnika, potpis jednog roditelja/staratelja (ako je pristupnik malodobna osoba) i broj računa u poslovnoj banci na koji će se doznačavati odobrena potpora, još se dostavlja:

a)  potvrdu Policijske uprave o prebivalištu roditelja/staratelja na području Grada Omiša u posljednjih pet godina prema danu objave natječaja;

b)  potvrdu obrazovne ustanove o redovnom upisu po prvi put u odgovarajući razred/godinu;

c)  izjavu o sastavu kućanstva (s imenima članova na redovnom školovanju i mjestu njihove škole/studija);

d)  potvrde i druge dokaze o ukupnim primanjima članova kućanstva u tekućoj godini računajući do kraja mjeseca koji prethodi mjesecu u kojem se natječaj objavljuje (npr. poslodavac, zdravstveni i mirovinski zavod, zavod za zapošljavanje, porezna uprava, centar za socijalnu skrb, sudske i upravne rješidbe i si.);

e)  svjedodžbu ili potvrdu o prosjeku ocjena u prethodnoj godini obrazovanja;

f)  dokaze o redovnom studiju člana uže obitelji;

g)  dokaze o statusu pristupnika ili člana njegove uže obitelji u kućanstvu iz: Domovinskog rata, prava temeljem invalidnosti, socijalne i zdravstvene skrbi ili drugih osobnih prava;

h) izjavu da ne prima drugu stipendiju ili sličnu novčanu potporu, da prihvaća sva prava i obveze utvrđene odredbama Pravila te da će po pozivu Gradskog poglavarstva Grada Omiša dostaviti na uvid izvornik zatraženih isprava.

Prijava na natječaj podnosi se na adresu: Grad Omiš, Trg kralja Tomislava 5/1, 21310 Omiš, s naznakom: »natječaj za dodjelu potpora za otežane uvjete učenja«, a u roku 15 dana od dana objave natječaja u »Slobodnoj Dalmaciji«.

Odluku o dodjeli potpora donosi Gradsko poglavarstvo Grada Omiša o čemu će sudionici biti pisano izviješteni.

Dodatne informacije mogu se dobiti na oglasnoj ploči Grada Omiša ili na tel. 021/755-500.

Povezani članci

Who's Online

We have 284 guests and no members online