Novčane potpore učenicima i studentima slabijeg imovnog stanja ili s posebnim potrebama

Gradsko poglavarstvo Grada Omiša raspisuje NATJEČAJ za dodjelu novčanih potpora učenicima i studentima slabijeg imovnog stanja ili s posabnim potrebama za 2008/2009. g. Grad  Omiš  u  školskoj/akademskoj  2008/2009 g. dodjeljuje 10 potpora redovnim srednjoškolskim učenicima i 10 potpora redovnim studentima te potreban broj potpora osobama s posebnim potrebama. Visina mjesečne potpore za učenike je 500,00 kn, a za studente 700,00 kn ...

NATJEČAJI
 
Novčane potpore učenicima i studentima slabijeg imovnog stanja ili s posebnim potrebama

 
Izvor: Omis.hr
 
Pravo natjecanja imaju učenici i studenti državljani Republike Hrvatska čiji roditelji/staratelji imaju prebivalište na području Grada Omiša posljednjih pet godina, a koji su u tekućoj godini imali ukupne prosječne mjesečne prihode po članu kućanstva u iznosu manjem od 1.200,00 kn te potpuno slijepe, gluhonijeme ili nepokretne osobe bez obzira na prihode.
 
Pravo natjecanja nemaju osobe koje se dodatno ili izvanredno obrazuju uz rad i vlastite potrebe te one koje primaju stipendiju ili drugu sličnu novčanu potporu.
U privitku pisanog prijavka koji sadrži ime i prezime te adresu pristupnika, potpis jednog roditelja/staratelja (ako je pristupnik malodobna osoba) i broj računa u poslovnoj banci na koji će se doznačavati odobrena potpora, još se dostavlja:
 
a) potvrdu Policijske uprave o prebivalištu roditelja /staratelja na području Grada Omiša u posljednjih pet godina prema danu objave natječaja;
 
b) potvrdu obrazovne ustanove o redovnom upisu po prvi putu odgovarajući razred/godinu;
 
c) izjavu o sastavu kućanstva (s imenima članova na redovnom školovanju i mjestu njihove škole/studija);
 
d) potvrde i druge dokaze o ukupnim primanjima članova kućanstva u tekućoj godini računajući do kraja mjeseca koji prethodi mjesecu u kojem se natječaj objavljuje (npr. poslodavac, zdravstveni i mirovinski zavod, zavod za zapošljavanje, porezna uprava, centar za socijalnu skrb, sudske i upravne rješidbe i si);
 
e) svjedodžbu ili potvrdu o prosjeku ocjena u prethodnoj godini obrazovanja;
 
f) dokaze o redovnom studiju člana uže obitelji,
 
g) dokaze o statusu pristupnika ili člana njegove uže obitelji u kućanstvu iz: Domovinskog rate, prava temeljem invalidnosti, socijalne i zdravstvene skrbi ili drugih osobnih prava;
 
h) izjavu da ne prima drugu stipendiju ili sličnu novčanu potporu, da prihvaća sva prava i obveze utvrđene odredbama Pravila te da će po pozivu Gradskog poglavarstva Grada Omiša dostaviti na uvid izvornik zatraženih isprava.
 

Prijava na natječaj podnosi se na adresu:

Grad Omiš, Trg kralja Tomislava 5/1. 21310 Omiš, s naznakom - "za natječaj za dodjelu potpora za otežane uvjete učenja", a u roku 15 dana.
 
Odluku o dodjeli potpora donosi Gradsko poglavarstvo Grada Omiša o čemu će sudionici biti pisano izviješteni.
 
Dodatne informacije mogu se dobiti na oglasnoj ploči Grada Omiša ili na telefon 021/755-500.       

Povezani članci

Who's Online

We have 52 guests and no members online