Natječaj za dodjelu novčanih potpora omiškim učenicima i studentima

Gradsko poglavarstvo Grada Omiša raspisuje NATJEČAJ za dodjelu novčanih potpora učenicima i studentima u 2008./2009. g. Grad Omiš u školskoj/akademskoj 2008./2009.g. dodjeljuje 15 potpora namijenjenih osobito uspješnim redovnim srednjoškolskim učenicima te 15 potpora osobito uspješnim redovnim studentima. Visina mjesečne nagrada za učenike je 500,00 kn, a za studente 700,00 kn. Pravo natjecanja imaju učenici i studenti državljani Republike  Hrvatske  čiji  roditelji/staratelji imaju prebivalište na području Grada Omiša posljednjih pet godina, te koji su u prethodnoj godini školovanja ostvarili prosjek ocjena od najmanje 4,800 u srednjoj škol ili 4,000 na studiju ...

NATJEČAJI
 
Novčane potpore omiškim učenicima i studentima

 
Izvor: Omis.hr
 
Pravo natjecanja nemaju učenici prvih razreda srednjih škola, studenti prvih godina studija, osobe koje se dodatno ili izvanredno obrazuju uz rad i vlastite potrebe te oni koji primaju stipendiju ili drugu sličnu novčanu potporu za školovanje.

 
U privitku prijave uz osobno ime i prezime, potpis jednog roditelja/staratelja za malodobnog pristupnika, adresu kao i broj računa poslovne banke na koji će se
naknada uplaćivati, još se dostavlja:
 
a) potvrda obrazovne ustanove o redovnom upisu po prvi put u odgovarajući razred/godinu;
 
b) svjedodžbu prethodno završenog razreda srednje škole odnosno potvrdu o prosjeku ocjena na tri decimale prethodno završene godine studija;
 
c) potvrdu o prebivalištu za roditelje/staratelje posljednjih pet godina prema danu objave natječaja;
 
d) Izjavu:
 
- da prihvaća sva prava i obveze iz Pravila o dodjeli novčanih potpora
- da na prima drugu stipendiju
- da će po pozivu dostaviti na uvid izvornik tražene isprave
- o sastavu kućanstva i njegovim ukupnim pnmanjima u tekućoj godini;
 
e)  preslik akta o pravu iz socijalne skrbi, temeljem invalidnosti odnosno o statusu djeteta poginule, umrle, nestale ili zatočene osobe iz Domovinskog rata, te o uspjehu na državnom natječaju pod Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa.
 
Prijava na natječaj podnosi se na adresu Grad Omiš, Trg kralja Tomislava 5/1. 21310 Omiš, s naznakom «potpore uspješnima u učenju», u roku 15 dana od dana objave.
 
Odluku o dodjeli potpora donosi Gradsko poglavarstvo Grada Omiša o čemu će sudionici biti pisano izvješteni.
 
Dodatne informacije mogu se dobili na oglasnoj ploči Grada 0miša ili na telefon 021/755-500.

 

Povezani članci

Who's Online

We have 79 guests and no members online