Novosti Novosti iz Dugog Rata, Omiša, Poljica i okolice. Lokalne vijesti, sport, kultura, turizam, zanimljivosti. http://www.dugirat.com/novosti/100-obrazovanje 2018-12-10T19:46:21+00:00 Joomla! - Open Source Content Management Lucija Puljak dobitnica državne Nagrade 'Ivan Filipović' 2018-12-08T04:31:43+00:00 2018-12-08T04:31:43+00:00 http://www.dugirat.com/novosti/100-obrazovanje/26559-lucija-puljak-dobitnica-drzavne-nagrade-ivan-filipovic Brač online, Pučišća mladen@dugirat.com <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="images/stories/2018_12/lucija_puljak.jpg" style="width: 250px; height: 223px; margin: 4px 8px; float: left;" />Bračanima, a posebice Puči&scaron;ćanima, <strong>Lucija Puljak </strong>je bila ili teta u vrtiću ili učiteljica ili ravnateljica no ostatku na&scaron;e domovine poznata je kao znanstvenica, a bijelom svijetu izvan na&scaron;ih granica kao čuvarica ba&scaron;tine i njegovateljica kulturnog nasljeđa jednoga otoka, koji većim dijelom i nije svjestan koju borbu je ova žena uložila u svoj &quot;&scaron;koj&quot;.<br /> Gospođa <strong>Lucija Puljak</strong>, dipl. pedagog, magistra metodike hrvatskog jezika i književnosti, lingvistica s doktoratom, biv&scaron;a ravnateljica <strong>O&Scaron; Puči&scaron;ća</strong>, čuvarica ba&scaron;tine, predsjednica Hrvatskog fotosaveza, Udruge za otočki razvoj &quot;Brač&ldquo; i fotokluba &quot;Foto Roko&quot;, potpredsjednica Hrvatske zajednice tehničke kulture, ove je godine oti&scaron;la u vi&scaron;e nego zasluženu mirovinu, vi&scaron;e neće odlaziti u svoju puči&scaron;ku &scaron;kolu koju je u posljednjih 13 godina, otkad je vr&scaron;ila ravnateljsku dužnost, podigla na najveću razinu i koja je u svijetu obrazovanja poznata kao primjer dobre prakse. Tiskana izdanja različitih edicija nastalih pod njezinom uredničkom palicom, čiji su ciljevi bili očuvanje lokalne ba&scaron;tine, najznačajniji su suvenir koji možemo ponuditi sljedećim generacijama.<br /> Gospođa <strong>Lucija Puljak</strong>, ove jeseni je od tri skupine građana <strong>Puči&scaron;ća </strong>nominirana za <strong>nagradu </strong>za životno djelo općine Puči&scaron;ća, no nije je dobila. Obrazloženje Puči&scaron;čih vijećnika koji su glasali protiv tog prijedloga bilo je da je sve &scaron;to Puljak napravila<em> &quot;ionako bio njen posao&quot;.</em><br /> Srećom, tako nije mislila struka, odnosno Odbor &quot;Nagrade Ivan Filipović&ldquo; Ministarstva znanosti i obrazovanja, koji ju je nagradio <strong>državnom nagradom &quot;Ivan Filipović&ldquo;</strong> za značajna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti. Nagrada &quot;Ivan Filipović&ldquo; predstavlja najvi&scaron;e priznanje djelatnicima u odgoju i obrazovanju koju dodjeljuje Republika Hrvatska.<br /> I dok je &quot;samo radila svoj posao&quot; u voljenim <strong>Puči&scaron;ćima</strong>, svijet joj je &scaron;irio ruke da se otisne u neku drugu luku, u znanstvene vode, a ona bi samo rekla: &quot;Imon jo posla i doma!&quot;.<br /> Čestitamo gospođi<strong> Luciji Puljak!</strong></p> </div> <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="images/stories/2018_12/lucija_puljak.jpg" style="width: 250px; height: 223px; margin: 4px 8px; float: left;" />Bračanima, a posebice Puči&scaron;ćanima, <strong>Lucija Puljak </strong>je bila ili teta u vrtiću ili učiteljica ili ravnateljica no ostatku na&scaron;e domovine poznata je kao znanstvenica, a bijelom svijetu izvan na&scaron;ih granica kao čuvarica ba&scaron;tine i njegovateljica kulturnog nasljeđa jednoga otoka, koji većim dijelom i nije svjestan koju borbu je ova žena uložila u svoj &quot;&scaron;koj&quot;.<br /> Gospođa <strong>Lucija Puljak</strong>, dipl. pedagog, magistra metodike hrvatskog jezika i književnosti, lingvistica s doktoratom, biv&scaron;a ravnateljica <strong>O&Scaron; Puči&scaron;ća</strong>, čuvarica ba&scaron;tine, predsjednica Hrvatskog fotosaveza, Udruge za otočki razvoj &quot;Brač&ldquo; i fotokluba &quot;Foto Roko&quot;, potpredsjednica Hrvatske zajednice tehničke kulture, ove je godine oti&scaron;la u vi&scaron;e nego zasluženu mirovinu, vi&scaron;e neće odlaziti u svoju puči&scaron;ku &scaron;kolu koju je u posljednjih 13 godina, otkad je vr&scaron;ila ravnateljsku dužnost, podigla na najveću razinu i koja je u svijetu obrazovanja poznata kao primjer dobre prakse. Tiskana izdanja različitih edicija nastalih pod njezinom uredničkom palicom, čiji su ciljevi bili očuvanje lokalne ba&scaron;tine, najznačajniji su suvenir koji možemo ponuditi sljedećim generacijama.<br /> Gospođa <strong>Lucija Puljak</strong>, ove jeseni je od tri skupine građana <strong>Puči&scaron;ća </strong>nominirana za <strong>nagradu </strong>za životno djelo općine Puči&scaron;ća, no nije je dobila. Obrazloženje Puči&scaron;čih vijećnika koji su glasali protiv tog prijedloga bilo je da je sve &scaron;to Puljak napravila<em> &quot;ionako bio njen posao&quot;.</em><br /> Srećom, tako nije mislila struka, odnosno Odbor &quot;Nagrade Ivan Filipović&ldquo; Ministarstva znanosti i obrazovanja, koji ju je nagradio <strong>državnom nagradom &quot;Ivan Filipović&ldquo;</strong> za značajna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti. Nagrada &quot;Ivan Filipović&ldquo; predstavlja najvi&scaron;e priznanje djelatnicima u odgoju i obrazovanju koju dodjeljuje Republika Hrvatska.<br /> I dok je &quot;samo radila svoj posao&quot; u voljenim <strong>Puči&scaron;ćima</strong>, svijet joj je &scaron;irio ruke da se otisne u neku drugu luku, u znanstvene vode, a ona bi samo rekla: &quot;Imon jo posla i doma!&quot;.<br /> Čestitamo gospođi<strong> Luciji Puljak!</strong></p> </div> Digitalna pismenost – ključna vještina za život u 21. stoljeću 2018-12-07T16:12:57+00:00 2018-12-07T16:12:57+00:00 http://www.dugirat.com/novosti/100-obrazovanje/26554-digitalna-pismenost-kljucna-vjestina-za-zivot-u-21-stoljecu OŠ Josip Pupačić Omiš mladen@dugirat.com <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="images/stories/2018_12/djeca(1).jpg" style="width: 250px; height: 166px; margin: 4px 8px; float: left;" />Osnovna &scaron;kola <strong>&quot;Josip Pupačić&quot; Omi&scaron; </strong>u partnerstvu s Gradom <strong>Omi&scaron;em </strong>ostvarila je bespovratna sredstva za provedbu <strong>projekta &quot;Digitalna pismenost &ndash; ključna vje&scaron;tina za život u 21. stoljeću</strong>&quot; u okviru Javnog poziva za podno&scaron;enje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata kojeg provodi Zaklada &quot;<strong>Hrvatska za djecu</strong>&quot;. Smatrajući da je digitalna pismenost jedna od ključnih vje&scaron;tina koja u kombinaciji s redovnim predmetima razredne nastave stvara temelje za razvoj budućih stručnjaka u svim vrstama zanimanja, svrha ovog projekta je započeti proces digitalnog opismenjavanja kroz redovni nastavni proces za sve učenike od prvih do četvrtih razreda osnovne &scaron;kole. Ukupna vrijednost projekta iznosi 307.124 kn, a provodit će se ukupno 14 mjeseci kroz slijedeće projektne <strong>aktivnosti</strong>: opremanje učionica suvremenom tehnologijom, edukaciju nositelja odgojno-obrazovnog procesa za primjenu e-učenja u redovnom radu, održavanje radionica za roditelje na temu medijskih sadržaja, uvođenje web alata u redovni nastavni proces za učenike od prvog do četvrtog razreda osnovne &scaron;kole.</p> </div> <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="images/stories/2018_12/djeca(1).jpg" style="width: 250px; height: 166px; margin: 4px 8px; float: left;" />Osnovna &scaron;kola <strong>&quot;Josip Pupačić&quot; Omi&scaron; </strong>u partnerstvu s Gradom <strong>Omi&scaron;em </strong>ostvarila je bespovratna sredstva za provedbu <strong>projekta &quot;Digitalna pismenost &ndash; ključna vje&scaron;tina za život u 21. stoljeću</strong>&quot; u okviru Javnog poziva za podno&scaron;enje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata kojeg provodi Zaklada &quot;<strong>Hrvatska za djecu</strong>&quot;. Smatrajući da je digitalna pismenost jedna od ključnih vje&scaron;tina koja u kombinaciji s redovnim predmetima razredne nastave stvara temelje za razvoj budućih stručnjaka u svim vrstama zanimanja, svrha ovog projekta je započeti proces digitalnog opismenjavanja kroz redovni nastavni proces za sve učenike od prvih do četvrtih razreda osnovne &scaron;kole. Ukupna vrijednost projekta iznosi 307.124 kn, a provodit će se ukupno 14 mjeseci kroz slijedeće projektne <strong>aktivnosti</strong>: opremanje učionica suvremenom tehnologijom, edukaciju nositelja odgojno-obrazovnog procesa za primjenu e-učenja u redovnom radu, održavanje radionica za roditelje na temu medijskih sadržaja, uvođenje web alata u redovni nastavni proces za učenike od prvog do četvrtog razreda osnovne &scaron;kole.</p> </div> Donacija ID Riva Toursa oduševila učenike OŠ Jesenice 2018-11-22T00:55:07+00:00 2018-11-22T00:55:07+00:00 http://www.dugirat.com/novosti/100-obrazovanje/26478-donacija-id-rive-odusevila-ucenike-os-jesenice OŠ Jesenice mladen@dugirat.com <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="images/stories/2018_11/osnovci.jpg" style="width: 250px; height: 206px; margin: 4px 8px; float: left;" />Osnovna &scaron;kola &quot;<strong>Jesenice</strong>&quot; dobila je nedavno vrijednu donaciju turističke agencije &quot;<strong>I.D. Riva Tours</strong>&quot;. Klavir, pravi pravcati klavir, točnije <strong>klavinovu </strong>(klavir malih dimenzija), za na&scaron;e glazbeno nadarene učenike donirali su na&scaron;oj &scaron;koli marljivi turistički radnici iz Munchena koji već desetljećima uspje&scaron;no surađuju s na&scaron;im brodarima i ostalim turističkim radnicima iz na&scaron;eg kraja. Djeca i nastavnici su presretni, a &scaron;to za na&scaron;u &scaron;kolu znači imati klavir, može se doznati iz prve ruke u nastavku članka, od učiteljice glazbene kulture <strong>Marija Jurić</strong> s kojom su za &scaron;kolske internet stranice porazgovarale mlade &scaron;kolske novinarke, <strong>Lea Vitaić</strong> i <strong>Lukrecia Pocrnja</strong>, učenice 6C razreda &scaron;kole.</p> </div> <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="images/stories/2018_11/osnovci.jpg" style="width: 250px; height: 206px; margin: 4px 8px; float: left;" />Osnovna &scaron;kola &quot;<strong>Jesenice</strong>&quot; dobila je nedavno vrijednu donaciju turističke agencije &quot;<strong>I.D. Riva Tours</strong>&quot;. Klavir, pravi pravcati klavir, točnije <strong>klavinovu </strong>(klavir malih dimenzija), za na&scaron;e glazbeno nadarene učenike donirali su na&scaron;oj &scaron;koli marljivi turistički radnici iz Munchena koji već desetljećima uspje&scaron;no surađuju s na&scaron;im brodarima i ostalim turističkim radnicima iz na&scaron;eg kraja. Djeca i nastavnici su presretni, a &scaron;to za na&scaron;u &scaron;kolu znači imati klavir, može se doznati iz prve ruke u nastavku članka, od učiteljice glazbene kulture <strong>Marija Jurić</strong> s kojom su za &scaron;kolske internet stranice porazgovarale mlade &scaron;kolske novinarke, <strong>Lea Vitaić</strong> i <strong>Lukrecia Pocrnja</strong>, učenice 6C razreda &scaron;kole.</p> </div> DUMP Intership: Dosta je bilo izgovora, pripravniče! 2018-11-08T14:45:58+00:00 2018-11-08T14:45:58+00:00 http://www.dugirat.com/novosti/100-obrazovanje/26439-dump-intership-dosta-je-bilo-izgovora-pripravnice Dump.hr, DP mladen@dugirat.com <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="images/stories/2018_11/karijera.jpg" style="width: 250px; height: 178px; margin: 4px 8px; float: left;" />Splitska udruga mladih programera <strong>DUMP </strong>organizira četvrti u nizu <strong>DUMP Internship</strong>, besplatan program kojim članovi uče i <strong>osposobljavaju mlade za rad </strong>u jednima od najtraženijih područja dana&scaron;njice. Za sve koje zanima <strong>IT </strong>i spremni su na učenje, besplatan program DUMP Internship prigoda je kojom polaznici mogu steći pregr&scaron;t znanja i praktičnog iskustva. Program je podijeljen na predavanja i radionice kako bi polaznici osim teorijskog stekli i praktično znanje. Pripravnici mogu sudjelovati na jednom ili vi&scaron;e od sedam područja, ovisno &scaron;to ih zanima. Osim <strong>programiranja </strong>i UI developmenta svoje mjesto u Internshipu prona&scaron;li i <strong>dizajn, marketing, multimedija, prezentacijske vje&scaron;tine i projektni management.</strong> Program &quot;pripravni&scaron;tva&quot; namijenjen je svim mladima između 16 i 24 godina, trajati će nekoliko mjeseci, tijekom kojih će &#39;dumpovci&#39; prenijeti svoja znanja i vje&scaron;tine, a službeno počinje 24. studenoga. Ove godine. <strong>Prijave </strong>za DUMP Internship su u tijeku i bit će otvorene <strong>do 8. studenoga</strong>. Cijeli će se program odvijati na FESB-u, a vi&scaron;e informacija možete saznati na internship.dump.hr.</p> </div> <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="images/stories/2018_11/karijera.jpg" style="width: 250px; height: 178px; margin: 4px 8px; float: left;" />Splitska udruga mladih programera <strong>DUMP </strong>organizira četvrti u nizu <strong>DUMP Internship</strong>, besplatan program kojim članovi uče i <strong>osposobljavaju mlade za rad </strong>u jednima od najtraženijih područja dana&scaron;njice. Za sve koje zanima <strong>IT </strong>i spremni su na učenje, besplatan program DUMP Internship prigoda je kojom polaznici mogu steći pregr&scaron;t znanja i praktičnog iskustva. Program je podijeljen na predavanja i radionice kako bi polaznici osim teorijskog stekli i praktično znanje. Pripravnici mogu sudjelovati na jednom ili vi&scaron;e od sedam područja, ovisno &scaron;to ih zanima. Osim <strong>programiranja </strong>i UI developmenta svoje mjesto u Internshipu prona&scaron;li i <strong>dizajn, marketing, multimedija, prezentacijske vje&scaron;tine i projektni management.</strong> Program &quot;pripravni&scaron;tva&quot; namijenjen je svim mladima između 16 i 24 godina, trajati će nekoliko mjeseci, tijekom kojih će &#39;dumpovci&#39; prenijeti svoja znanja i vje&scaron;tine, a službeno počinje 24. studenoga. Ove godine. <strong>Prijave </strong>za DUMP Internship su u tijeku i bit će otvorene <strong>do 8. studenoga</strong>. Cijeli će se program odvijati na FESB-u, a vi&scaron;e informacija možete saznati na internship.dump.hr.</p> </div> Škola osnova programiranja 2018-10-27T13:46:59+00:00 2018-10-27T13:46:59+00:00 http://www.dugirat.com/novosti/100-obrazovanje/26370-skola-osnova-programiranja Dump, Bug mladen@dugirat.com <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="images/stories/2018_10/dumpc.jpg" style="width: 250px; height: 195px; margin: 4px 8px; float: left;" />Splitska <strong>DUMP </strong>Udruga mladih programera organizira desetu <strong>&Scaron;kolu osnova programiranja</strong>, besplatni ciklus predavanja i radionica je počeo u <strong>subotu</strong>, 13. listopada u 17 sati, a održavat će se subotom i nedjeljom popodne na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (<strong>FESB</strong>) u Splitu. U organizaciji DUMP Udruge mladih programera, svi zainteresirani već tradicionalno na besplatnim predavanjima i radionicama mogu naučiti osnove jedne od najtraženijih vje&scaron;tina na svijetu, programiranja. Dumpovci su vam pripremili zanimljive primjere iz stvarnog života i jednostavne zadatke kojima će vas kroz četiri besplatna predavanja i radionice naučiti osnove programiranja u jednom od najpopularnijih programskih jezika, <strong>C#</strong>-u (C sharpu). Predavanja mogu pratiti svi, neovisno o predznanju, obrazovanju i dobi. Za napraviti prvi korak u svijetu programiranja potrebni su samo volja za učenjem i pristup računalu, a upravo vam &Scaron;kola osnova programiranja može biti odskočna daska za svijet IT-ja.</p> </div> <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="images/stories/2018_10/dumpc.jpg" style="width: 250px; height: 195px; margin: 4px 8px; float: left;" />Splitska <strong>DUMP </strong>Udruga mladih programera organizira desetu <strong>&Scaron;kolu osnova programiranja</strong>, besplatni ciklus predavanja i radionica je počeo u <strong>subotu</strong>, 13. listopada u 17 sati, a održavat će se subotom i nedjeljom popodne na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (<strong>FESB</strong>) u Splitu. U organizaciji DUMP Udruge mladih programera, svi zainteresirani već tradicionalno na besplatnim predavanjima i radionicama mogu naučiti osnove jedne od najtraženijih vje&scaron;tina na svijetu, programiranja. Dumpovci su vam pripremili zanimljive primjere iz stvarnog života i jednostavne zadatke kojima će vas kroz četiri besplatna predavanja i radionice naučiti osnove programiranja u jednom od najpopularnijih programskih jezika, <strong>C#</strong>-u (C sharpu). Predavanja mogu pratiti svi, neovisno o predznanju, obrazovanju i dobi. Za napraviti prvi korak u svijetu programiranja potrebni su samo volja za učenjem i pristup računalu, a upravo vam &Scaron;kola osnova programiranja može biti odskočna daska za svijet IT-ja.</p> </div> Mogu li mladi u Hrvatskoj napraviti nešto značajno za svoju, ali i druge generacije? 2018-10-11T17:57:28+00:00 2018-10-11T17:57:28+00:00 http://www.dugirat.com/novosti/100-obrazovanje/26356-mogu-li-mladi-u-hrvatskoj-napraviti-nesto-znacajno-za-svoju-ali-i-druge-generacije MB mladen@dugirat.com <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="images/stories/2018_10/marijevic.jpg" style="width: 250px; height: 176px; margin: 4px 8px; float: left;" />Prije 50 godina <strong>studenti </strong>diljem svijeta bili su dio velikih prosvjeda, čime su postali nezaobilazni faktor na karti dru&scaron;tvenih aktera. Od tada, <strong>prosvjedi mladih </strong>imaju posebnu dru&scaron;tvenu pozornost gdje god se događaju. Postoji li potencijal među mladima u <strong>Hrvatskoj </strong>napraviti ne&scaron;to značajno za svoju, ali i druge generacije? Kako su prosvjedi mladih u Hrvatskoj nastajali, koje su im bile metode i ciljevi? Koliko su mladi danas, u digitalnom svijetu prepunom mogućnosti, spremni napraviti revoluciju?<br /> O svemu tome saznajte vi&scaron;e na predavanju <strong>Marka Matijevića</strong>, osnivača i glavnog urednika portala srednja.hr, medija koji se sedam godina intenzivno bavi mladima, obrazovanjem i znanosti, mjesečno bilježi oko 350.000 jedinstvenih posjetitelja, a najveći dio čitatelja su upravo mladi od 15 do 24 godine. <strong>Pedavanje </strong>će se održati u <strong>petak</strong>, 12.10. s početkom u <strong>19 </strong>sati u <strong>Klubu mladih Split</strong>.</p> </div> <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="images/stories/2018_10/marijevic.jpg" style="width: 250px; height: 176px; margin: 4px 8px; float: left;" />Prije 50 godina <strong>studenti </strong>diljem svijeta bili su dio velikih prosvjeda, čime su postali nezaobilazni faktor na karti dru&scaron;tvenih aktera. Od tada, <strong>prosvjedi mladih </strong>imaju posebnu dru&scaron;tvenu pozornost gdje god se događaju. Postoji li potencijal među mladima u <strong>Hrvatskoj </strong>napraviti ne&scaron;to značajno za svoju, ali i druge generacije? Kako su prosvjedi mladih u Hrvatskoj nastajali, koje su im bile metode i ciljevi? Koliko su mladi danas, u digitalnom svijetu prepunom mogućnosti, spremni napraviti revoluciju?<br /> O svemu tome saznajte vi&scaron;e na predavanju <strong>Marka Matijevića</strong>, osnivača i glavnog urednika portala srednja.hr, medija koji se sedam godina intenzivno bavi mladima, obrazovanjem i znanosti, mjesečno bilježi oko 350.000 jedinstvenih posjetitelja, a najveći dio čitatelja su upravo mladi od 15 do 24 godine. <strong>Pedavanje </strong>će se održati u <strong>petak</strong>, 12.10. s početkom u <strong>19 </strong>sati u <strong>Klubu mladih Split</strong>.</p> </div> Ponedjeljkom i četvrtkom učite francuski u omiškoj Kući jezika i kulture 2018-09-19T09:52:22+00:00 2018-09-19T09:52:22+00:00 http://www.dugirat.com/novosti/100-obrazovanje/26298-ponedjeljkom-i-cetvrtkom-ucite-francuski-u-omiskoj-kuci-jezika-i-kulture Kuća jezika i kulture mladen@dugirat.com <div class="feed-description"><p> <em><img alt="" src="images/stories/2018_09/pariz.jpg" style="width: 250px; height: 308px; margin: 4px 8px; float: left;" />Croissant, baguette, vin, renaissance, ballon, chocolat, avion, bombon, parfum, plage, joie de vivre, decadence, avant-garde, pommes frites, deja vu</em>.. koliko ste riječi od ovih prepoznali i koliko ih svakodnevno koristite? Vrijeme je da naučite <strong>francuski, </strong>jezik diplomacije, umjetnosti, ljubavi, kulinarstva, koji se govori na svim kontinentima i uči u svim državama. <strong>Jezik </strong>s čijim se govornicima slabo razumijemo kad nas dođu posjetiti, a broj frankofonih turista iz godine u godinu raste. Ponedjeljkom i četvrtkom, početnici u 19.30 sati, a malo napredniji (B1) u 16.30 sati. Javite se u <strong>omi&scaron;ku Kuću jezika i kulture</strong>. Ili na email prokultura.omis @ gmail.com</p> </div> <div class="feed-description"><p> <em><img alt="" src="images/stories/2018_09/pariz.jpg" style="width: 250px; height: 308px; margin: 4px 8px; float: left;" />Croissant, baguette, vin, renaissance, ballon, chocolat, avion, bombon, parfum, plage, joie de vivre, decadence, avant-garde, pommes frites, deja vu</em>.. koliko ste riječi od ovih prepoznali i koliko ih svakodnevno koristite? Vrijeme je da naučite <strong>francuski, </strong>jezik diplomacije, umjetnosti, ljubavi, kulinarstva, koji se govori na svim kontinentima i uči u svim državama. <strong>Jezik </strong>s čijim se govornicima slabo razumijemo kad nas dođu posjetiti, a broj frankofonih turista iz godine u godinu raste. Ponedjeljkom i četvrtkom, početnici u 19.30 sati, a malo napredniji (B1) u 16.30 sati. Javite se u <strong>omi&scaron;ku Kuću jezika i kulture</strong>. Ili na email prokultura.omis @ gmail.com</p> </div> Poziv školama za prijavu za besplatne obroke mlijeka i mliječnih proizvoda te voća i povrća učenicima 2018-09-13T03:27:38+00:00 2018-09-13T03:27:38+00:00 http://www.dugirat.com/novosti/100-obrazovanje/26236-poziv-skolama-za-prijavu-za-besplatne-obroke-mlijeka-i-mlijecnih-proizvoda-te-voca-i-povrca-ucenicima Dalmacija Danas, Radio Dalmacija mladen@dugirat.com <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="images/stories/2018_08/zdrava_hrana.jpg" style="width: 250px; height: 184px; margin: 4px 8px; float: left;" />Agencija za plaćanja u poljoprivredi objavila je<strong> Javni poziv </strong>za iskaz interesa osnivača &scaron;kolskih ustanova za sudjelovanje u &Scaron;kolskoj shemi (otvoren do 25. rujna 2018.) za<strong> besplatne obroke mlijeka i mliječnih proizvoda te voća i povrća đacima.</strong> Voće i povrće ponudit će se učenicima u osnovnim i srednjim &scaron;kolama, a mlijeko i mliječni proizvodi učenicima od 1. do 4. razreda osnovnih &scaron;kola kao zaseban obrok neovisno od obroka u okviru &scaron;kolske prehrane. Za razliku od pro&scaron;le &scaron;kolske godine, kada su podnositelji zahtjeva bile &scaron;kole, u ovogodi&scaron;njoj &Scaron;kolskoj shemi to su osnivači &scaron;kolskih ustanova. <strong>&Scaron;kole </strong>će odabirati <strong>dobavljača </strong>odnosno kvalitetne proizvode iz najbližeg lokalnog okruženja, a zahtjev za potporu Agenciji za plaćanja u poljoprivredi podnosit će osnivači &scaron;kola (županije, gradovi).</p> </div> <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="images/stories/2018_08/zdrava_hrana.jpg" style="width: 250px; height: 184px; margin: 4px 8px; float: left;" />Agencija za plaćanja u poljoprivredi objavila je<strong> Javni poziv </strong>za iskaz interesa osnivača &scaron;kolskih ustanova za sudjelovanje u &Scaron;kolskoj shemi (otvoren do 25. rujna 2018.) za<strong> besplatne obroke mlijeka i mliječnih proizvoda te voća i povrća đacima.</strong> Voće i povrće ponudit će se učenicima u osnovnim i srednjim &scaron;kolama, a mlijeko i mliječni proizvodi učenicima od 1. do 4. razreda osnovnih &scaron;kola kao zaseban obrok neovisno od obroka u okviru &scaron;kolske prehrane. Za razliku od pro&scaron;le &scaron;kolske godine, kada su podnositelji zahtjeva bile &scaron;kole, u ovogodi&scaron;njoj &Scaron;kolskoj shemi to su osnivači &scaron;kolskih ustanova. <strong>&Scaron;kole </strong>će odabirati <strong>dobavljača </strong>odnosno kvalitetne proizvode iz najbližeg lokalnog okruženja, a zahtjev za potporu Agenciji za plaćanja u poljoprivredi podnosit će osnivači &scaron;kola (županije, gradovi).</p> </div> Poruka učenicima za početak školske godine 2018-09-12T05:13:57+00:00 2018-09-12T05:13:57+00:00 http://www.dugirat.com/novosti/100-obrazovanje/26255-poruka-ucenicma-za-pocetak-skolske-godine Ivica Puljak mladen@dugirat.com <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="http://www.dugirat.com/images/stories/2018_03/dijete.jpg" style="width: 250px; height: 167px; margin: 4px 8px; float: left;" />Svako jutro kad se probudite ima mnogo razloga za <strong>optimizam</strong>. Prvo se sjetite da vi pripadate rijetkim primjercima ljudskog roda koji su se uopće rodili. Vjerojatnost da će se oko 7 milijardi milijardi milijardi atoma od kojih se sastojite spojiti upravo u vas, a ne u nekog drugog, je tako malo vjerojatna, da ste vi najsretniji ljudi od svih potencijalnih ljudi koji su mogli postojati. Vi postojite, a oni nisu. Pored toga, vi živite u sada&scaron;njosti, a svi ostali ili vi&scaron;e nisu tu ili jo&scaron; nisu tu. Stoga uživajte u sada&scaron;njosti!<br /> Drugi razlog za va&scaron; optimizam je činjenica da svaki dan idete u &scaron;kolu <strong>učiti </strong>ne&scaron;to <strong>novo</strong>. Znam ja da najče&scaron;će niste ba&scaron; odu&scaron;evljeni odlaskom i boravkom u <strong>&scaron;koli</strong>, ali razmislite o sljedećim argumentima. Tisućama godina milijuni ljudi su poku&scaron;ali shvatiti razne stvari o prirodi i dru&scaron;tvu. Neki od njih su cijeli život proveli poku&scaron;avajući shvatiti osnovne zakone prirode, kako izgleda na&scaron; planet, kako izgleda svemir, kako su nastale zvijezde, planeti, ljudi itd. Vi većinu tih stvari naučite za par sati predavanja i rada u &scaron;koli ili kod kuće. Iz te perspektive vi nakon par godina &scaron;kole znate vi&scaron;e nego neki od najvećih znanstvenika u povijesti ljudskog roda. A iz dana u dan saznajete sve vi&scaron;e...</p> </div> <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="http://www.dugirat.com/images/stories/2018_03/dijete.jpg" style="width: 250px; height: 167px; margin: 4px 8px; float: left;" />Svako jutro kad se probudite ima mnogo razloga za <strong>optimizam</strong>. Prvo se sjetite da vi pripadate rijetkim primjercima ljudskog roda koji su se uopće rodili. Vjerojatnost da će se oko 7 milijardi milijardi milijardi atoma od kojih se sastojite spojiti upravo u vas, a ne u nekog drugog, je tako malo vjerojatna, da ste vi najsretniji ljudi od svih potencijalnih ljudi koji su mogli postojati. Vi postojite, a oni nisu. Pored toga, vi živite u sada&scaron;njosti, a svi ostali ili vi&scaron;e nisu tu ili jo&scaron; nisu tu. Stoga uživajte u sada&scaron;njosti!<br /> Drugi razlog za va&scaron; optimizam je činjenica da svaki dan idete u &scaron;kolu <strong>učiti </strong>ne&scaron;to <strong>novo</strong>. Znam ja da najče&scaron;će niste ba&scaron; odu&scaron;evljeni odlaskom i boravkom u <strong>&scaron;koli</strong>, ali razmislite o sljedećim argumentima. Tisućama godina milijuni ljudi su poku&scaron;ali shvatiti razne stvari o prirodi i dru&scaron;tvu. Neki od njih su cijeli život proveli poku&scaron;avajući shvatiti osnovne zakone prirode, kako izgleda na&scaron; planet, kako izgleda svemir, kako su nastale zvijezde, planeti, ljudi itd. Vi većinu tih stvari naučite za par sati predavanja i rada u &scaron;koli ili kod kuće. Iz te perspektive vi nakon par godina &scaron;kole znate vi&scaron;e nego neki od najvećih znanstvenika u povijesti ljudskog roda. A iz dana u dan saznajete sve vi&scaron;e...</p> </div> Nova školska godina počela u ponedjeljak 2018-09-10T07:15:14+00:00 2018-09-10T07:15:14+00:00 http://www.dugirat.com/novosti/100-obrazovanje/26254-nova-skolska-godina-pocinje-u-iduci-ponedjeljak MB mladen@dugirat.com <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="images/stories/2018_09/skola_jesenice.jpg" style="width: 250px; height: 180px; margin: 4px 8px; float: left;" />Nova &scaron;kolska godina 2018./2019. započinje u <strong>ponedjeljak 10.09.</strong>2018. Razredna nastava u Osnovnoj &scaron;koli &quot;<strong>Jesenice</strong>&quot; na <strong>Oriju </strong>počinje ujutro, u <strong>8 </strong>sati, a predmetna u <strong>14 </strong>sati. Iz na&scaron;e &scaron;kole mole sve učenike da ponesu &scaron;kolsku torbu jer će ih &scaron;kolski udžbenici, zahvaljujući na&scaron;oj županiji, te radne bilježnice, zahvaljujući na&scaron;oj općini, čekati u &scaron;koli.<br /> <br /> Iz &scaron;kole pozivaju sve <strong>roditelje </strong>učenika da dođu osobno preuzeti udžbenike i potpisati izjavu u sljedećim terminima: petak, 7.9. od 11 h do 13 h i od 17 h do 19 h i ponedjeljak, 10.9.&nbsp; od 11 h do 13 h i od 17 h do 19 sati. Ne zaboravite dostaviti svoj i OIB broj djeteta.</p> </div> <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="images/stories/2018_09/skola_jesenice.jpg" style="width: 250px; height: 180px; margin: 4px 8px; float: left;" />Nova &scaron;kolska godina 2018./2019. započinje u <strong>ponedjeljak 10.09.</strong>2018. Razredna nastava u Osnovnoj &scaron;koli &quot;<strong>Jesenice</strong>&quot; na <strong>Oriju </strong>počinje ujutro, u <strong>8 </strong>sati, a predmetna u <strong>14 </strong>sati. Iz na&scaron;e &scaron;kole mole sve učenike da ponesu &scaron;kolsku torbu jer će ih &scaron;kolski udžbenici, zahvaljujući na&scaron;oj županiji, te radne bilježnice, zahvaljujući na&scaron;oj općini, čekati u &scaron;koli.<br /> <br /> Iz &scaron;kole pozivaju sve <strong>roditelje </strong>učenika da dođu osobno preuzeti udžbenike i potpisati izjavu u sljedećim terminima: petak, 7.9. od 11 h do 13 h i od 17 h do 19 h i ponedjeljak, 10.9.&nbsp; od 11 h do 13 h i od 17 h do 19 sati. Ne zaboravite dostaviti svoj i OIB broj djeteta.</p> </div> Besplatne školske knjige i radne bilježnice za dugoratske osnovce 2018-09-04T17:18:17+00:00 2018-09-04T17:18:17+00:00 http://www.dugirat.com/novosti/100-obrazovanje/26129-besplatne-skolske-knjige-i-radne-biljeznice-za-dugoratske-osnovce MB mladen@dugirat.com <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="images/stories/2018_07/udzbenici.jpg" style="width: 492px; height: 320px;" /></p> <p> Općina Dugi Rat podsjeća roditelje i učenike sa područja općine Dugi Rat da će na&scaron;a <strong>županija </strong>nabaviti <strong>obvezne udžbenike</strong> za iduću &scaron;kolsku godinu 2018/2019. <strong>za sve učenike osnovnih &scaron;kola</strong> sa područja na&scaron;e županije od prvog do osmog razreda.<br /> <strong>Općina Dugi Rat</strong> će pak svim učenicima sa područja općine Dugi Rat, njih ukupno <strong>557 djece</strong> koja pohađaju osnovnu &scaron;kolu &quot;<strong>Jesenice</strong>&quot; - Orij i djeci &quot;genijalaca&quot; s Duća koji svoju djecu radije upisuju u osnovnu &scaron;kolu &quot;Josip Pupačić&quot; Omi&scaron;, osigurati nabavku <strong>svih obveznih radnih bilježnica </strong>te njihovu distribuciju učenicima posredstvom navedenih &scaron;kola.<br /> U nabavu radnih bilježnica su <strong>uključene</strong>: - radne bilježnice iz svih obveznih/redovnih predmeta od prvog do osmog razreda, radne bilježnice za engleski jezik od prvog do osmog razreda, radne bilježnice za vjeronauk od prvog do &scaron;estog razreda, radne bilježnice za informatiku za peti i &scaron;esti razred.<br /> U nabavu <strong>nisu uključene </strong>&scaron;kolske mape, radni materijal za tehničku kulturu kao ni radne bilježnice izbornih predmeta (njemački i talijanski od petog do osmog razreda, radne bilježnice za informatiku za sedmi i osmi razred).<br /> Bilo bi dobro u ovaj sustav besplatnih &scaron;kolskih knjiga uvesti i to da se &scaron;to vi&scaron;e obveznih <strong>udžbenika</strong>, koji budu očuvani i koji se nisu mjenjali, na kraju &scaron;kolske godine <strong>prosljeđuju idućoj generaciji </strong>učenika &scaron;kole, a ne da se svake godine opet i iznova novcem nas poreznih obveznika (a čijim će drugim?!) nepotrebno izdavačima plaćaju cijeli setovi novih udžbenika, a da se &quot;stari&quot; bacaju u stari papir. Valjda se u na&scaron;oj županiji i &scaron;kolskim zbornicama racionalno razmi&scaron;lja i o tome. No, ne&scaron;to ba&scaron; i nisam siguran..<br /> Svim <strong>učenicima </strong>koji sada bezbrižno uživaju u ljetnim praznicima na&scaron;i općinari žele kvalitetan ljetni odmor uz puno igre i zabave te puno uspjeha u novoj &scaron;kolskoj godini!</p> </div> <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="images/stories/2018_07/udzbenici.jpg" style="width: 492px; height: 320px;" /></p> <p> Općina Dugi Rat podsjeća roditelje i učenike sa područja općine Dugi Rat da će na&scaron;a <strong>županija </strong>nabaviti <strong>obvezne udžbenike</strong> za iduću &scaron;kolsku godinu 2018/2019. <strong>za sve učenike osnovnih &scaron;kola</strong> sa područja na&scaron;e županije od prvog do osmog razreda.<br /> <strong>Općina Dugi Rat</strong> će pak svim učenicima sa područja općine Dugi Rat, njih ukupno <strong>557 djece</strong> koja pohađaju osnovnu &scaron;kolu &quot;<strong>Jesenice</strong>&quot; - Orij i djeci &quot;genijalaca&quot; s Duća koji svoju djecu radije upisuju u osnovnu &scaron;kolu &quot;Josip Pupačić&quot; Omi&scaron;, osigurati nabavku <strong>svih obveznih radnih bilježnica </strong>te njihovu distribuciju učenicima posredstvom navedenih &scaron;kola.<br /> U nabavu radnih bilježnica su <strong>uključene</strong>: - radne bilježnice iz svih obveznih/redovnih predmeta od prvog do osmog razreda, radne bilježnice za engleski jezik od prvog do osmog razreda, radne bilježnice za vjeronauk od prvog do &scaron;estog razreda, radne bilježnice za informatiku za peti i &scaron;esti razred.<br /> U nabavu <strong>nisu uključene </strong>&scaron;kolske mape, radni materijal za tehničku kulturu kao ni radne bilježnice izbornih predmeta (njemački i talijanski od petog do osmog razreda, radne bilježnice za informatiku za sedmi i osmi razred).<br /> Bilo bi dobro u ovaj sustav besplatnih &scaron;kolskih knjiga uvesti i to da se &scaron;to vi&scaron;e obveznih <strong>udžbenika</strong>, koji budu očuvani i koji se nisu mjenjali, na kraju &scaron;kolske godine <strong>prosljeđuju idućoj generaciji </strong>učenika &scaron;kole, a ne da se svake godine opet i iznova novcem nas poreznih obveznika (a čijim će drugim?!) nepotrebno izdavačima plaćaju cijeli setovi novih udžbenika, a da se &quot;stari&quot; bacaju u stari papir. Valjda se u na&scaron;oj županiji i &scaron;kolskim zbornicama racionalno razmi&scaron;lja i o tome. No, ne&scaron;to ba&scaron; i nisam siguran..<br /> Svim <strong>učenicima </strong>koji sada bezbrižno uživaju u ljetnim praznicima na&scaron;i općinari žele kvalitetan ljetni odmor uz puno igre i zabave te puno uspjeha u novoj &scaron;kolskoj godini!</p> </div> Ljetna radionica grafičkog dizajna i vizualnog identiteta 2018-07-24T00:12:25+00:00 2018-07-24T00:12:25+00:00 http://www.dugirat.com/novosti/100-obrazovanje/26014-ljetna-radionica-grafickog-dizajna-i-vizualnog-identiteta DalmacijaDanas mladen@dugirat.com <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="images/stories/2018_06/dizajn.jpg" style="width: 250px; height: 192px; margin: 4px 8px; float: left;" />&Scaron;to je to grafički dizajn, a &scaron;to vizualni identitet? Kako nastaju plakati, a kako web stranice? &Scaron;to su to web aplikacije i kako ih izraditi? Odgovore na ova i jo&scaron; mnoga pitanja, zainteresirani će imati priliku dobiti ovo ljeto u prostorijama <strong>FESB</strong>-a u Splitu, u sklopu projekta pod nazivom &quot;<strong>Summer School of Visual Identity and Graphic Design</strong>&quot;. Sve radionice održavat će se na hrvatskom jeziku u organizaciji studentske udruge <strong>SKAC_ST</strong>, koja već drugu godinu za redom, u razdoblju od <strong>23.07</strong>.2018. do <strong>27.07</strong>.2018. priprema petodnevna predavanja i radionice, čije su teme usko vezane za &scaron;iroko područje grafičkog dizajna, web dizajna, odnosno jednostavno rečeno: &quot;dizajna 21. stoljeća&quot;, pi&scaron;e <a href="https://www.dalmacijadanas.hr/ljetna-radionica-na-fesb-u-naucit-ce-vas-sve-o-grafickom-dizajnu-i-vizualnom-identitetu-prijavite-se" target="_blank"><u>DalmacijaDanas</u></a>.</p> </div> <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="images/stories/2018_06/dizajn.jpg" style="width: 250px; height: 192px; margin: 4px 8px; float: left;" />&Scaron;to je to grafički dizajn, a &scaron;to vizualni identitet? Kako nastaju plakati, a kako web stranice? &Scaron;to su to web aplikacije i kako ih izraditi? Odgovore na ova i jo&scaron; mnoga pitanja, zainteresirani će imati priliku dobiti ovo ljeto u prostorijama <strong>FESB</strong>-a u Splitu, u sklopu projekta pod nazivom &quot;<strong>Summer School of Visual Identity and Graphic Design</strong>&quot;. Sve radionice održavat će se na hrvatskom jeziku u organizaciji studentske udruge <strong>SKAC_ST</strong>, koja već drugu godinu za redom, u razdoblju od <strong>23.07</strong>.2018. do <strong>27.07</strong>.2018. priprema petodnevna predavanja i radionice, čije su teme usko vezane za &scaron;iroko područje grafičkog dizajna, web dizajna, odnosno jednostavno rečeno: &quot;dizajna 21. stoljeća&quot;, pi&scaron;e <a href="https://www.dalmacijadanas.hr/ljetna-radionica-na-fesb-u-naucit-ce-vas-sve-o-grafickom-dizajnu-i-vizualnom-identitetu-prijavite-se" target="_blank"><u>DalmacijaDanas</u></a>.</p> </div> Fina donirala 14 računala školi 'Jesenice' na Oriju 2018-07-17T22:14:30+00:00 2018-07-17T22:14:30+00:00 http://www.dugirat.com/novosti/100-obrazovanje/26102-fina-donirala-14-racunala-skoli-jesenice-na-oriju Lukrecia Pocrnja, Petra Jerčić i Nina Klarić mladen@dugirat.com <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="images/stories/2018_07/donacija3.jpg" style="width: 600px; height: 377px;" /></p> <p> <strong>Petak, 13</strong>. (srpanj) nije bio lo&scaron; dan, već odličan za na&scaron;u osnovnu <strong>&scaron;kolu </strong>&quot;<strong>Jesenice</strong>&quot; <strong>Orij</strong>! Naime, na&scaron;a &scaron;kola dobila je danas na dar <strong>14 računala</strong> s dodatnom opremom od <strong>Financijske agencije</strong> (<strong>Fine</strong>). Iako su ljetni praznici na vrhuncu, nama &scaron;kolskim novinarima nije bilo te&scaron;ko doći u &scaron;kolu i u ime svih učenika preuzeti ovaj, nama koristan dar. Do ove lijepe suradnje na&scaron;e &scaron;kole i Financijske agencije (Fine) do&scaron;lo je tako da su na&scaron;i biv&scaron;i <strong>učenici</strong>, sada već i roditelji, prepoznali potrebe na&scaron;e &scaron;kole za informatizacijom te nas povezali s Finom koja se na&scaron;em pozivu i zamolbi rado odazvala. Tome su najvi&scaron;e pridonijeli na&scaron;i sumje&scaron;tani <strong>Jerko Čulić</strong>, <strong>Ivo Rakuljić</strong> i Mladen Banović te njihove kolega iz Fine <strong>Hrvoje Budimir</strong> i <strong>Mladen Velat </strong>koji su aktivno sudjelovali u realizaciji ove donacije. Zahvaljujemo im na tome &scaron;to nisu zaboravili svoju osnovnu &scaron;kolu i pokazali nam da bi cijeli život trebao biti povezan s njom. Dođe to vrijeme kada <strong>učenici </strong>shvate da treba pomoći svojoj &scaron;koli, nastavnicima i novim generacijama, kao &scaron;to je ona nekoć pomogla njima..</p> </div> <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="images/stories/2018_07/donacija3.jpg" style="width: 600px; height: 377px;" /></p> <p> <strong>Petak, 13</strong>. (srpanj) nije bio lo&scaron; dan, već odličan za na&scaron;u osnovnu <strong>&scaron;kolu </strong>&quot;<strong>Jesenice</strong>&quot; <strong>Orij</strong>! Naime, na&scaron;a &scaron;kola dobila je danas na dar <strong>14 računala</strong> s dodatnom opremom od <strong>Financijske agencije</strong> (<strong>Fine</strong>). Iako su ljetni praznici na vrhuncu, nama &scaron;kolskim novinarima nije bilo te&scaron;ko doći u &scaron;kolu i u ime svih učenika preuzeti ovaj, nama koristan dar. Do ove lijepe suradnje na&scaron;e &scaron;kole i Financijske agencije (Fine) do&scaron;lo je tako da su na&scaron;i biv&scaron;i <strong>učenici</strong>, sada već i roditelji, prepoznali potrebe na&scaron;e &scaron;kole za informatizacijom te nas povezali s Finom koja se na&scaron;em pozivu i zamolbi rado odazvala. Tome su najvi&scaron;e pridonijeli na&scaron;i sumje&scaron;tani <strong>Jerko Čulić</strong>, <strong>Ivo Rakuljić</strong> i Mladen Banović te njihove kolega iz Fine <strong>Hrvoje Budimir</strong> i <strong>Mladen Velat </strong>koji su aktivno sudjelovali u realizaciji ove donacije. Zahvaljujemo im na tome &scaron;to nisu zaboravili svoju osnovnu &scaron;kolu i pokazali nam da bi cijeli život trebao biti povezan s njom. Dođe to vrijeme kada <strong>učenici </strong>shvate da treba pomoći svojoj &scaron;koli, nastavnicima i novim generacijama, kao &scaron;to je ona nekoć pomogla njima..</p> </div> Promet: Mladi, vozite se na svim linijama za 100 kn mjesečno 2018-07-07T16:46:02+00:00 2018-07-07T16:46:02+00:00 http://www.dugirat.com/novosti/100-obrazovanje/26038-promet-mladi-vozite-se-na-svim-linijama-za-100-kn-mjesecno Slobodna Dalmacija mladen@dugirat.com <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="http://www.dugirat.com/images/stories/2013_06/nocni_zivot.jpg" style="width: 257px; height: 182px; margin: 4px 8px; float: left;" />Dobra je vijest za sve <strong>učenike </strong>i <strong>studente </strong>da će se i ovog ljeta moći jeftino voziti &quot;<strong>Prometovim</strong>&quot; <strong>autobusima</strong>, pi&scaron;e Slobodna Dalmacija. Od 1. srpnja počinju vrijediti ljetne pokazne karte koje se mogu u biljetarnicama javnog prijevoznika kupiti po cijeni od 100 kuna mjesečno, odnosno za 200 kuna ako se odjednom uzima pokaz za <strong>srpanj </strong>i <strong>kolovoz</strong>. Iz &ldquo;Prometa&rdquo; obavje&scaron;tavaju zainteresirane klijente da takva mjesečna pokazna karta vrijedi na linijama u svim tarifnim zonama i u svim smjerovima. Sve &scaron;to na&scaron;i učenici i studenti trebaju je doći u <strong>biljetarnicu</strong> na Sukoi&scaron;anskoj s postojećom pokaznom kartom, gdje će dobiti posebnu markicu za sedmi i osmi mjesec koje su već u prodaji, ali, kako smo već naveli, vrijede tek od prvog dana srpnja.</p> </div> <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="http://www.dugirat.com/images/stories/2013_06/nocni_zivot.jpg" style="width: 257px; height: 182px; margin: 4px 8px; float: left;" />Dobra je vijest za sve <strong>učenike </strong>i <strong>studente </strong>da će se i ovog ljeta moći jeftino voziti &quot;<strong>Prometovim</strong>&quot; <strong>autobusima</strong>, pi&scaron;e Slobodna Dalmacija. Od 1. srpnja počinju vrijediti ljetne pokazne karte koje se mogu u biljetarnicama javnog prijevoznika kupiti po cijeni od 100 kuna mjesečno, odnosno za 200 kuna ako se odjednom uzima pokaz za <strong>srpanj </strong>i <strong>kolovoz</strong>. Iz &ldquo;Prometa&rdquo; obavje&scaron;tavaju zainteresirane klijente da takva mjesečna pokazna karta vrijedi na linijama u svim tarifnim zonama i u svim smjerovima. Sve &scaron;to na&scaron;i učenici i studenti trebaju je doći u <strong>biljetarnicu</strong> na Sukoi&scaron;anskoj s postojećom pokaznom kartom, gdje će dobiti posebnu markicu za sedmi i osmi mjesec koje su već u prodaji, ali, kako smo već naveli, vrijede tek od prvog dana srpnja.</p> </div> Podjela svjedodžbi u OŠ Jesenice 2018-07-04T04:32:36+00:00 2018-07-04T04:32:36+00:00 http://www.dugirat.com/novosti/100-obrazovanje/26024-podjela-svjedodzbi-u-os-jesenice OŠ Jesenice mladen@dugirat.com <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="images/stories/2018_06/ucenici.jpg" style="width: 250px; height: 168px; margin: 4px 8px; float: left;" />Svim <strong>učenicima </strong>koji su uspje&scaron;no zavr&scaron;ili razred želimo ugodno i korisno provedene ljetne, &scaron;kolske praznike a učenicima osmih razreda upis u željeno zanimanje. No prije toga svečano će se podjeliti <strong>svjedodžbe </strong>o ostvarenom uspjehu i to za učenike 1. do 4.razreda u srijedu, <strong>4. srpnja</strong> u <strong>9</strong> sati, a za učenike 5. do 7.razreda&nbsp; u srijedu, 4. srpnja u<strong> 8</strong> sati. Svečana podjela svjedodžbi za učenike osmih razreda održana je u srijedu, 27. lipnja u 11 sati u atriju &scaron;kole. Prijevoz &scaron;kolskim autobusom je organiziran. Svim učenicima koji su uspje&scaron;no zavr&scaron;ili razred želimo ugodno i korisno provedene ljetne, &scaron;kolske praznike a učenicima osmih razreda upis u željeno zanimanje.</p> </div> <div class="feed-description"><p> <img alt="" src="images/stories/2018_06/ucenici.jpg" style="width: 250px; height: 168px; margin: 4px 8px; float: left;" />Svim <strong>učenicima </strong>koji su uspje&scaron;no zavr&scaron;ili razred želimo ugodno i korisno provedene ljetne, &scaron;kolske praznike a učenicima osmih razreda upis u željeno zanimanje. No prije toga svečano će se podjeliti <strong>svjedodžbe </strong>o ostvarenom uspjehu i to za učenike 1. do 4.razreda u srijedu, <strong>4. srpnja</strong> u <strong>9</strong> sati, a za učenike 5. do 7.razreda&nbsp; u srijedu, 4. srpnja u<strong> 8</strong> sati. Svečana podjela svjedodžbi za učenike osmih razreda održana je u srijedu, 27. lipnja u 11 sati u atriju &scaron;kole. Prijevoz &scaron;kolskim autobusom je organiziran. Svim učenicima koji su uspje&scaron;no zavr&scaron;ili razred želimo ugodno i korisno provedene ljetne, &scaron;kolske praznike a učenicima osmih razreda upis u željeno zanimanje.</p> </div>