Što se događa s plažama? (II)

ŠTO SE DOGAĐA S PLAŽAMA

Kao što je napisano u prethodnom članku ovog serijala, plaže su nakupine nevezanog sedimenta, najčešće pijeska i šljunka. S obzirom da je riječ o nevezanom sedimentu, plaže reagiraju kao svojevrsna zaštita, upijajući, reflektirajući i rasipajući energiju valova koja stiže do kopna. Na taj način se stalnim pokretanjem, premještanjem i ponovnim taloženjem materijala (erozijom i akumulacijom) u obalnom prostoru oblikuju različite obalne forme. Osim samih plaža to mogu još biti obalne dine, grebeni, muljne (plimne) ravnice, barijerni otoci, delte, klifovi te niz drugih erozijskih i akumulacijskih oblika. Erozija materijala na plažama je kao i akumulacija prirodan proces, koji je oduvijek postojao i postojat će dok je mora i kopna ...


ŠTO SE DOGAĐA S PLAŽAMA (II)

Što je erozija plaža?

Piše: Dr.sc. Kristina Pikelj, prof. geologije i geografije
Geološki odjek, Prirodoslovno-matematički fakultet,
Horvatovac 102 a, 10 000 Zagreb
 


Erozija materijala na plažama je kao i akumulacija prirodan proces, koji je oduvijek postojao i postojat će dok je mora i kopna. Kao i nastajanje (akumulacija), tako i nestajanje, odnosno erozija plaža, pridonosi stalnoj promjeni obalnih prostora.

Pojednostavljeni tipični profil plaže
Pojednostavljeni tipični profil plaže

U neprestanom utjecaju mora na kopno i kopna na more, priroda uvijek pronalazi ravnotežu. Kada se ravnoteža poremeti, jedan od procesa postaje dominantan. U posljednjih 30-40 godina u Jadranu, ali i drugdje, najčešći je proces erozija.

Prepoznavanje erozije plaža kao problema događa se u najvećoj mjeri u područjima gdje plaže imaju značajnu funkciju u ekonomiji (npr. u turističkim područjima). Erozija plaža je proces kod kojeg je odnošenje sedimenta veći od njegovog donošenja, što dugoročno dovodi do ukupnog smanjenja sedimenta na plaži.

Razlog zbog kojeg erozija predstavlja problem jest to što erozija umanjuje sposobnost plaže da i dalje štiti kopno od utjecaja valova. Na taj način dolazi do sužavanja, povlačenja ili čak nestanka plaža. U ekstremnim slučajevima, erozija plaža može zaprijetiti obalnim naseljima (slika 1).

ŠTO SE DOGAĐA S PLAŽAMA
  Slika 1: Erozija klifa u Splitu – kakva je sudbina kuća u pozadini? (slikala: K.Pikelj)


Kako i uslijed čega se pojavljuje erozija plaža?

Dva su glavna razloga uslijed kojih dolazi do erozije (vidi sliku 2). Prvi je smanjen donos sedimenta na plažu. Prirodno smanjen donos sedimenta se, primjerice, događa ukoliko se u određenom području promijeni količina padalina (odnosno klimatske prilike). Pri tome se smanjuje količina vode u rijekama i bujicama, glavnim donositeljima novog sedimenta.

Ipak, češći slučaj je smanjen donos sedimenta radi utjecaja čovjeka, a postoji nekoliko razloga za to. Na prvom mjestu su to tehnički zahvati na rijekama, posebno izgradnja brana. Sediment koji bi vremenom rijekom došao do obale ostaje zarobljen iza brane, u akumulaciji. Nadalje, vađenje (dredžanje) pijeska i šljunka iz korita rijeka radi potreba za građevinskim materijalom umanjuje mogućnost da sediment dođe do obala.

S druge strane, sve intenzivnije naseljavanje svjetskog stanovništva na obale dovodi pak do svojevrsnog "pokrivanja“ obalnih stijena uslijed gradnje. Pri tome se umanjuje njihovo trošenje i nadopunjavanje plaža novim sedimentom iz lokalnog izvora.
 

ŠTO SE DOGAĐA S PLAŽAMA
  Slika 2: Osnovni procesi koji dovode do erozije plaža.


Drugi glavni razlog
uslijed kojeg dolazi do erozije plaža je povećana energija valova. Sve češća pojava olujnih nevremena i s njima povezanih olujnih valova mogu značajno utjecati na ravnotežu plaža. Osim toga, porast morske razine pomiče utjecaj valova sve više prema kopnu, narušavajući time ravnotežu, odnosno uzrokujući dodatnu eroziju.

I što nam je činiti? Očito je da eroziju izazvanu ljudskim djelovanjem i eroziju koja nas ugrožava treba sprječiti. A ako je ne možemo spriječiti, možemo je bar probati ublažiti.

Kako se boriti protiv erozije? Ostanite na plaži i pročitajte u idućem nastavku.


Nastaviti će se....

 

Povezani članci

Who's Online

We have 473 guests and one member online

  • admin