Predavanje: Zaštita maslina od bolesti i štetnika u ekološkoj proizvodnji

Miro KatalinićUdruga "Tvornica" Dugi Rat organizira zanimljivo i mnogim našim sumještanima i korisno predavanje o maslinarstvu s naglaskom na zaštitu maslina od bolesti i nametnika u ekološkoj proizvodnji maslinovog ulja. Predavanje će se održati u petak, 12. travnja 2013. s početkom u 19 sati u dvorani kina "Dalmacija" u Dugom Ratu. Predavanje će održati Dr.sc. Miro Katalinić s Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša iz Splita, vrsan poznavatelj ove problematike. Dođite, poslušajte, naučite, primjenite,...

UDRUGA TVORNICA DUGI RAT

Predavanje o maslinarstvu u Dugom Ratu


SAVJETI MASLINARIMA

Ekologiji prijateljska zaštita masline od napada maslinine muhe

Piše: Dr.sc. Miro Katalinić
Izvor: Paicusa.hr


maslinarstvoMaslinu napada preko stotinu štetnih vrsta kukaca, od kojih su samo dvije vrste opasnost za sve maslinike. Prva štetna vrsta je maslinina muha Bactrocera oleae Gmel., a drugi štetnik je maslinin moljac Prays oleae Bern. Puno je veći broj parazitoidskih, predatorskih i indiferentnih vrsta. Npr., preko 40 korisnih kukaca koji žive u krošnji masline su prirodni neprijatelji maslinina moljca, a također i maslinina muha ima veliki broj svojih prirodnih neprijatelja.

Za razliku od drugih poljoprivrednih kultura maslinin agro-ekosustav je stabilan uslijed ekstenzivnog (tradicionalnog) načina uzgoja masline, dugogodišnje primjene ekološki prihvatljivih mjera zaštite masline iz sustava integrirane zaštite bilja kao i zbog specifičnih odnosa između i unutar korisnih i štetnih vrsta kukaca. Ta stabilnost tj. nenarušenost agro-eko sustava masline je dobar temelj za uvođenje ekološke iili prikladnije rećeno "okolišu prijateljske proizvodnje".

U zakonskim odrednicama propisana su sredstva za zaštitu bilja koja se mogu koristiti u navedenom sustavu proizvodnje, pa tako i u maslinarstvu. Međutim, među njima postoje i takva koja mogu narušiti i narušavaju stabulnost agro-ekosustav masline. Također neka sredstva u ovisnosti o raznim vanjskim prirodnim čimbenicima ispoljavaju manju ili veću učinkovitost na neke štetnike masline.

maslinarstvo

Stoga je u ovom članku dat vrlo kratki prikaz karakteristika pojedinih sredstava koja se mogu koristiti u prijelaznom razdoblju i u ekološkoj proizvodnji maslina, a u okviru mjera i metoda zaštite masline od napada maslininih štetnika sa posebnim osvrtom na maslininu muhu.


Biopesticidi

- Biopesticide čine prirodni neprijatelji štetočinja i prirodni pesticidi. Maslininu muhu napada nekoliko parazitskih osica. Biološko suzbijanje navedenog štetnika zahtjeva očuvanje prirodnih uvjeta u krošnji masline za razvoj udomaćenih parazitskih osica, mogućnost njihovog uzgoja u laboratoriju i ispuštanje u maslinike te introdukciju prirodnih neprijatelja iz drugih različitih uzgojnih klimata.

Dosadašnja provedena znanstvena istraživanja suzbijanja maslinine muhe pomoću njezinih prirodnih neprijatelja nažalost su pokazala da njihova korisna uloga još ne daje zadovoljavajući gospodarski učinak.

- Prirodni ili botanički insekticidi su proizvodi kemijskih procesa koji se odvijaju u raznim biljkama, a najčešće biljkama služe da bi se obranile od napada štetnika. Neki od tih spojeva su toksični za štetnike, a neki imaju svojstvo odbijanje štetnika od hrane. Kako su prirodnog podrijetla i prisutni u okolišu, općenito je mišljenje da su ekotoksikološki prihvatljiva. Međutim za otrovnost nije važno podrijetlo spoja nego njegovo djelovanje.

maslinarstvo

Mnogi od njih su neznatno opasni za toplokrvne životinje, ali primjenjeni u zaštiti masline imaju negativni utjecaj na korisne kukce. Smanjenjem brojnosti korisnih kukaca, povečava se brojnost štetnih kukaca. Stoga, u svezi navedenog, u nekim slučajevima mogu prirodni insekticidi biti jednako opasni kao sintetski insekticidi. Npr. to se odnosi na piretrin koji se dobiva mljevenjem cvjetnih glavica dalmatinskog buhača (Chryshantemum cinerariefolium var. dalmaticum).

Nadalje, prašak dobiven mljevenjem korijenja tropsih leguminzoznih biljaka (Derris i Tephrosia) sadrži kemijski spoj sa insekticidnim djelovanjem rotenon. Navedenoj grupi pripada i kontaktni insekticid kvazija, dobiven iz bilja Quassia amara, Picrasma excelsa i dr. Biološku ravnotežu u krošnji masline može poremetiti i uporaba kalijevog sapuna. Otopina kalijevog sapuna, po starom receptu od 2 do 4 kg u 100 l vode, učinkovito guši štetne kukce.


Biotehnička sredstva

- Atraktanti su kemijski spojevi čije pare podražavaju osjetila kukaca i time ih privlače na taj spoj. Dijele se na hranidbene i seksualne atraktante. Primjena atraktanata u maslinarstvu ima dvije različite namjene. Jedna namjena je privlačenje štetnika radi kontrole njegove brojnosti i utvrđivanja vremena njegovog suzbijanja, a druga namjena je korištenje njihovih svojstava u cilju zaštite masline.

maslinarstvo

Hranidbeni atraktanti (Buminal, proizvodnji u zaštiti masline od napada maslinine muhe. U posebne posude (tipa Mc Phail) ulije se otopina hranidbenog mamca i otopina jednog sintetskog piretroida. hranidbena tvar namami muhu u posudu, a insekticid je ubije.

Navedena metoda je vrlo učinkovita kod večeg broja posuda u krošnji masline i u onim nasadima ili godinama kada brojnost maslinine muhe nije velika. Nedostatak ove metode zaštite poznata je po negativnom utjecaju na korisne grabežljivce. Posebice to se odnosi na zlatooke koje su največi čimbenik redukcije brojnosti maslininog moljca.

Seksualni feromoni su lakohlapljive tvari koje luči ženka za privlačenje mužjaka. Kao i prethodni mogu se koristiti za praćenje leta štetnika, a ujedno i za njegovo suzbijanje. Nadalje, učinkovitost na maslininu muhu ispoljila je i kombinacija navedenih atraktanata kojima je prididan jedan insekticid razne otopine amonijskih soli...

maslinarstvo


SAZNAJTE VIŠE NA PREDAVANJU U DUGOM RATU ...

Povezani članci

Who's Online

We have 240 guests and no members online