Vuk Perišić: Sve što nam nudi SDPHDZ su - nacionalizam i socijalizam

"Identični – socijalistički – ekonomski programi i sve sličniji nacionalistički ispadi obaju vodećih koalicija obesmislili su višestranačje u Hrvatskoj do one kritične točke kada postaje osnovano govoriti o de facto socijalističkom jednopartijskom sustavu koji je gori od onog prethodnog jer se krije iza liberalno-demokratske forme i lišen je njegove najvažnije moralne kvalitete: internacionalizma. Svi politički faktori uporno brane skup, štetan i neodrživ ekonomski etatizam i euforično se zaklinju u ideologiju domoljublja koja je moralno i intelektualno opustošila Hrvatsku, riječju, tvrdoglavo ustraju na svemu što hrvatske građane lišava egzistencijalne perspektive i građanskog dostojanstva.."

    - Vuk Perišić u izvrsnom komentaru na stranicama tportala