Franina lista mladih i nezavisnih izlazi na izbore

Na lokalne izbore u općini Dugi Rat izlazi i kandidacijska lista grupe birača nositelja Frane Pleića. Listu čine pretežno mladi, visoko obrazovani ljudi s područja naše općine koji su spremni svojom upornošću i entuzijazmom iskoristiti znanja koja posjeduju za dobrobit svih stanovnika na području Općine Dugi Rat. Temeljni cilj im je osvjestiti mlade o važnosti političkih pitanja u današnje vrijeme i koliki je utjecaj politike na pojedinca i na društvo u cijelini te potaknuti mlade da se uključe u (politički) život svoje zajednice. Politika nije tema kojom se treba baviti iz lokalnih kafića komentiranjem i prigovaranjem, nego ozbiljna i ključna tema za uspjeh i razvoj pojedinca i zajednice. Nositelj liste je Frane Pleić iz Dugog Rata koji je ujedno i kandidat za općinskog načelnika, a kandidat za donačelnika je Marko Mladin iz Dugog Rata. Ovo je lista koja Vam neće obećavati brda i doline, razna nerealna i nedostižna obećanja koja većina koristi u svojim kampanjama, koja neće peći predizborne bržole i čevape po ulicama i trgovima, ali mogu vam obećati rad sa svima zainteresiranima za dobrobit cijele naše zajednice. Na listi sa nalaze i osobe koji iza sebe već imaju određeno političko iskustvo, tako da ova predizborna priča naše mladosti sa njima dobiva jednu puno ozbiljniju i kvalitetniju dimenziju za koju se nadaju da će biti prepoznata na lokalni izborima u nedjelju, 21.5. U preostalim danima kampanje na svojoj FB stranici lista će objavljivati dijelove svojih planova i programa kao i predstaviti javnosti 15 kandidata sa liste kako bi ih mještani općine Dugi Rat još bolje upoznali i prepoznali. Osnovna problematika kojom se planiraju baviti je unaprijeđenje kvalitete života, razvoj turizma, briga o općinskoj imovini, projekti vezani uz sportske klubove, veće stipendije za učenike i studente te poticanje izvrsnosti.. Pozivaju sve ljude, mlade i stare, sve one koji se slažu ili ne slažu sa njihovim idejama, da obvezno izađu na lokalne izbore te da glasuju po svojoj savjesti. Moramo se baviti politikom jer se politika bavi svima nama..