Veće kazne za komunalni nered

Ako na prozorima, balkonima ili drugim dijelovima kuća ili zgrada s pogledom na javnu površinu vješate rublje ili druge predmete koji nagrđuju izgled, prijeti vam kazna od 1.000 kn. Novim prekršajnim zakonom jedinice lokalne samouprave dobile su veće ovlasti za kažnjavanje komunalnog nereda. Grad Rijeka, na primjer, nered će kažnjavati deset puta većim iznosima nego do sada. A do sada je propisana globa iznosila od 50 do 200 kuna za fizičku osobu i 500 do 1.000 kuna za pravnu osobu. Po novom kazne će se moći propisati za pravne osobe od 500 do 10.000 kuna, za odgovornu osobu u pravnoj osobi od 100 do 2.000 kuna, za fizičku osobu obrtnika i osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, a koja počini prekršaj u vezi s obavljanjem njezina obrta ili djelatnosti od 300 do 5.000 kuna, a za ostale fizičke osobe kazna je propisana od 100 do 2.000 kuna, piše Novi List ...

Izvor: Novi List
 
U slučaju neplaćanja novčane kazne ona će se prisilno naplatiti putem porezne uprave prema posebnim propisima. Ako u godini dana to poreznoj ne uspije, preko nadležnog prekršajnog suda tražit će da se novčana kazna zamjeni zatvorom. U iznimnim slučajevima zamijenit će se radom za opće dobro. Iako je produžen rok zastare, provedba odluka bit će jednako teška kao i do sada.
 
Kazna od 10.000 kuna prijeti pravnim osobama koje obavljaju komunalnu djelatnost, a u slučaju da ne održavaju objekte, javnu rasvjetu, košarice za otpad, opremu dječjih igrališta, javne satove, stajališta javnog gradskog prijevoza, fontane, vodoskoke, spomenike i skulpture itd.
 
Kažnjivo će biti i crtanje, šaranje, korištenje bez odobrenja uređaja javne rasvjete za postavljanje predmeta čija je svrha isticanje reklamnih poruka, oštećivanje rasvjetnih tijela i uređaja javne rasvjete.
 
Jednako tako je kažnjivo držanje životinja u naseljenim područjima Grada Rijeke, odnosno ako se drže životinje u dopuštenim područjima, ali u neodgovarajućim higijensko-sanitarnim uvjetima.
 
Kazna od 2.000 kuna prijeti onima koji puštaju životinje na javnu površinu bez nadzora, dovode i puštaju pse na javne površine koje odredi i znakovima označi nadležni gradski odjel, te na travnjake, cvijetnjake i dječja igrališta.
 
Ako ne očisti javnu površinu koja je onečišćena otpacima njegove životinje, ako na javnu površinu dovodi psa bez povodca ili bez zaštitne košare (brnjice), ako na javnu površinu dovodi štenad i patuljaste pasmine pasa bez povodca, ili u parkovima i na drugim zelenim površinama psa vodi izvan pješačkih staza i sličnih površina namijenjenih kretanju pješaka predviđena je kazna od 1.000 kuna, piše Novi List.
 
Red su odlučila uvesti i neka istarska sela. Tako su zbog turizma i ljutih susjeda seljani koji imaju domaće životinje prisiljeni udaljiti ih od obiteljskih kuća.