Podstrana: Bespravne ulice traže novi prostorni plan

Činjenica da su ocijenjene kvalitetnima nije bila dovoljna da, očigledno ambiciozno, postavljene odredbe Prostornog plana općine Podstrana zažive u praksi, pa je dvije godine nakon donošenja Plana, u tijeku postupak izmjena i dopuna. Izmjene se, među ostalim, odnose na prometnu mrežu na području općine gdje su gotovo sve ulice nelegalne, odnosno bez odgovarajućih dozvola, što dakako nije iznenađenje zna li se da su nastajale u naseljima bespravno izgrađenih obiteljskih kuća. Danas je to objektivno problem, jer bez legalizacije prometnica, nema ni legalizacije bespravno izgrađenih stambenih objekata ...

Dvije godine nakon donošenja, zbog nemogućnosti primjene u praksi, Općina Podstrana mijenja prostorni plan

Bespravne ulice traže novi prostorni plan

Budući da Općina nema ni novca ni vremena za ishodovanje potrebne
dokumentacije za sve prometnice, rješavat će ih postupno, po prioritetu

Piše: Jadranka Matić / Slobodna Dalmacija

Potencijalni investitori u stanogradnju namijenjenu tržištu, kao i investitori obiteljskih kuća, ne mogu dobiti lokacijsku dozvolu za svoj objekt sve dotle dok prometnica koja vodi do parcele nema najmanje lokacijsku dozvolu.

Intencija zakonodavca je, naime, da se u urbaniziranom području (u kojemu je po prostornim planovima omogućena gradnja) ishoduje lokacijska dozvola, građevinska na parcelama gdje je fizički moguće izgraditi objekt (postojanje pristupnog puta), s tim da bi do uporabne dozvole prometnica već bila kompletno završena (uređen nogostup, postavljen asfalt, regulirana odvodnja oborinskih voda).

 Podstrana

Upravo zbog "papirnato" nesređenih ulica, i novog zakona, od deset podnesenih zahtjeva za gradnju, nadležni upravni odjel odbije devet, kaže Omišanin Marijo Radevenjić, v.d. pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije.

Upravni odjel je stoga upozorio Općinu Podstranu, baš kao i Šoltu koja je u sličnoj situaciji, da, radi sređivanja stanja, ili zatraži lokacijsku dozvolu za sve prometnice ili izmijeni prostorni plan.

Budući da projektiranje i rješavanje parcelacijskih elaborata za sve prometnice traži dulji vremenski rok i veća financijska sredstva, proizlazi da je jeftinije i učinkovitije bilo mijenjati plan, što su u Podstrani i učinili kako bi prometnice rješavali postupno, po redoslijedu prioriteta.

Prema predloženim izmjenama, ulice na području općine Podstrana moraju imati najmanju širinu kolnika od 5,5 metara (s dva vozna traka), odnosno 3 metra (jedan vozni trak), što je različito od odredbi u aktualnom planu po kojemu se za poimenično nabrojenih desetak ulica (Gospe od Site, Domovinskog rata, Put Starog sela, da spomenemo samo neke) određuje minimalna širina od osam metara (šest metara kolnika i dva metra jednostranog pločnika).

Ulice na kojima se ne bude mogla postići dvotračnost (Gospe od Site, primjerice) bit će, po riječima načelnika općine Marija Tomasovića, preregulirane u jednosmjerne što je zapravo u ovom dijelu i najveća promjena.

U općinskom programu za 2008. godinu, najavljuje Tomasović, predviđena su sredstva za projektiranje i ishodovanje dozvola za deset najvećih ulica koje se vežu na Magistralu.

Povezani članci

Who's Online

We have 702 guests and no members online