Načelnikov govor

U nastavku objavljujemo govor našeg načelnika Jerka Roglića na svečanoj sjednici općinskog Vijeća povodom proslave Dana općine Dugi Rat, odnosno izvješće javnosti o učinjenom u prošloj godini, te plan aktivnosti za 2015. Pročitajte ...

GOVOR NAČELNIKA NA SVEČANOJ SJEDNICI POVODOM DANA OPĆINE DUGI RAT, 19. OŽUJKA 2015.


Štovane dame i gospodo, dragi prijatelji,

Štovani predsjedniče Općinskog vijeća dr. Josipe Banoviću, potpredsjednici Ivane Roso i Milane Trogrliću, štovani vijećnici, donačelniče gosp. Damire Ivaniševiću, uposlenici Općine, dragi gosti i predstavnici medija

Evo vrijeme teče i mi smo dočekali slaviti 22. rođendan naše općine kao i zaštitnika naše općine blagdan sv. Josipa.

Vremena su teška recesijska, krizna ali ja bih rekao da ipak uspješno brodimo u ovim uzburkanim vremenima pogotovo gospodarski nepovoljnim i nadam se da će naša općina proslaviti još mnogo rođendana.

Sve nazočne ovoj sjednici najsrdačnije pozdravljam i zahvaljujem  se na odazivu i časti koju ste nam ukazali vašim dolaskom. Posebna mi je čast pozdraviti uvažene goste izvan naše općine koji su svojom nazočnošću došli uveličati ovaj svečani dan te molim da ih srdačno pozdravimo pljeskom dobrodošlice.Također želim pozdraviti sve nazočne gospodarstvenike i poduzetnike, predstavnike Vodovoda, Peovice, HEP-a, HC, ŽUC-a, ŽC, predstavnika Udruge brodara Krilo, predstavnika policije, posebno pozdravljam predstavnike lučke kapetanije u Splitu i Omišu.

Pozdravljam ravnatelja OŠ Jesenice gosp. Živka Dropuljića, ravnateljicu Dječjeg vrtića, gđu Biljanu Brkan, te direktoricu TZ  Općine Dugi Rat gđu Katu Brahović. Pozdravljam predstavnike svih udruga, poseban pozdrav gđi Gordani Krstić koja svake godine dođe na našu svečanost i uzme učešća u njoj, te predstavnike medija. Dozvolite mi da pozdravim sve bivše načelnike, a poseban pozdrav gđi Svjetlani Stazić jedinoj do sada načelnici u našoj općini. Također pozdravljam sve do sada nagrađene za životno djelo kao i nagrađene ostalim općinskim nagradama. Na kraju pozdravljam uposlenike općine, te sve ostale goste koje eventualno nisam spomenuo.

Branko Bliznac

Koristim priliku čestitati današnjim dobitnicima općinskih nagrada, gđici Luciji Mrkonjić i gosp. Branku Bliznacu koji će tijekom ove svečanosti dobiti zaslužene nagrade.

Lucija Mrkonjić

Dragi prijatelji,

kao što sam već naveo prošle su 22 godine od osnutka općine, isto toliko puta slavili smo svetkovinu sv. Josipa zaštitnika općine i svih radnika i trudbenika. Godine iza nas bile su teške, jedan broj godina bile su i ratne godine, pa ipak iz godine u godinu osjeća se napredak pogotovo u infrastrukturi, obnovi i gradnji objekata od društvenog značaja. Mi smo općina relativno velika po broju stanovnika (7200 žitelja) ali izuzetno malo po površini (svega 10 km kvadratnih).

Stoga nas posebno zanima situacija sa prostorom  bivše tvornice ferolegura kao jednim od rijetkih prostora za potencijalni razvoj općine.

Prije petnaestak  dana ponovno smo zatražili od Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom dodjelu nekretnine u površini od 47 000 m2 kako bi u nedostatku zemljišta u vlasništvu Općine mogli rješavati određene potrebe za izgradnjom objekata društvenog sadržaja kao što su sportska dvorana, vatrogasnicom (tražimo pristupni put), dječji vrtić.

Žalosti me što će uskoro proći 4 godine a da se na ovom prostoru ne dešava ništa. Engleska firma LANDMARK sa firmom kćeri PROJEKT UVALOM na sve naše zahtjeve za suradnjom  poručuje da se strpimo jer da o pitanjima vezanim za prostor bivše tvornice trebaju prije riješiti odnose  s Vladom , DUDI-jem, DORH-om i Ministarstvom zaštite okoliša pa da će se nakon toga rješavati pitanje vezano za općinu Dugi Rat.

Prirodno je da s ovakvim stavom i odgovorom ne možemo biti zadovoljni. Mi ćemo i dalje uporno pritiskati resorna ministarstva i ustanove kako bi njihovi pregovori s Englezima završili što prije, te na taj način prostor bivše tvornice bi se realizirao prema našem prostornom planu i UPU a to znači realizaciju turističke zone DALMACIJA sa glavnim sadržajima: lukom nautičkog turizma i hotelskim kompleksom visoke kategorije.Ovom prigodom želim se osvrnuti na prošlogodišnje razdoblje i istaknuti  najvažnije aktivnosti tijekom tog perioda.

Ono što je okom najvidljivije pa bi se usudio reći i najinteresantnije su realizacije iz programa održavanja i gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture.

Kada govorimo o programu gradnje nezaobilazna je sekundarna kanalizacijska mreža u Dućama mada smo mi vođenje poslova po zakonskoj odredbi prepustili komunalnom poduzeću VODOVOD  Omiš. Mada je bilo kadrovskih poteškoća  u ovom poduzeću koji su uzrokovali zastoj radova nadam se da će ipak većina priključaka biti realizirana do početka ovogodišnje sezone.

U prošloj godini krenuli smo sa aktivnostima na izradi dokumentacije za kanalizaciju ali i na rekonstrukciji vodovodne mreže za središnji i zapadni dio naše općine tj. za naselja Dugi Rat i Jesenice.

Do kraja godine očekujemo izradu projektne dokumentacije  uređene tako da se  može aplicirati za sredstva  iz EU fondova. Izrada ove dokumentacije koštati će cca 2 milijuna kuna a općinski dio iznosi 400.000,00 kn.

Kao što znate i vidite u prošloj godini izvršili smo I. fazu građevinskih radova u središnjem parku u Dugom Ratu, a ove godine ili početkom iduće godine sljedi izgradnja rotora za prometna vozila  na raskrižju ispred parka.

Duži vremenski period planirali smo urediti ulicu Glavica u Dugom Ratu. Sa radovima smo došli do pred kraj treba još postaviti završni sloj, trenutno čekamo da firma TESTULA provuče svoj kanal za oborinske vode  na kojeg ćemo mi dogovoreno s njima spojiti oborinske vode s ove ulice.

Završili smo izgradnju i uređenje tematskih staza kroz stara sela duće i Jesenice u dužini od 18,5 km a novce za ovu aktivnost dobili smo iz EU fondova u ukupnom iznosu od cca 100.000,00 eura. Za ovaj projekt zahvalio bih Županijskoj razvojnoj agenciji RERA na svesrdnoj pomoći.

Izradili smo sljedeće projekte:

- projekt uređenja ulice August Šenoa u Suhom Potoku
- idejni projekt prometnog uređenja mjesta u Dugom Ratu
- projekt parkirališta Kosovac (Krilo Jesenice)
- idejni projekt vatrogasnog doma (glavni projekt zapeo zbog Engleza jer nam nisu dali suglasnost za pristupni put.
- glavni projekt za dvoranu  OŠ Jesenice
- projekt uređenja nogostupa  od Žigola do Turist biroa
- projekt maritimnog rješenja Bracere (Duće) – lučica Vavlje te Krilo - Sumpetar
- projekt rekonstrukcije puta ulice Vezika u Bajnicama

Također smo izradili projekt LED rasvjete za čitavu općinu kojim ćemo zamijeniti klasična rasvjetna tijela LED elementima i višestruko uštedjeti na potrošku energije za javnu rasvjetu. Već smo aplicirali naš projekt Fondu zaštite okoliša i energetske učinkovitosti kako bi nam pomogli u realizaciji projekta.

Iz programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture navest ću samo najvažnije stavke: nasipavanje i uređenje plaža duž čitave obale te uređenje pera kod objekta RUŽA VJETROVA u Dućama i uređenje pera ispod bivšeg OLT-ova odmarališta.

Za napomenuti je da smo početkom ove godine imali veliku štetu od izuzetno snažnog lebića koji je oštetio šetnice i pera duž naše obale te procijenjena šteta iznosi cca 600.000,00 kn. Nadam se pomoći od Županije kako bi s udruženim sredstvima prevladali ovu poteškoću.

Još uvijek dosta novaca trošimo na popravak i rekonstrukciju postojeće kanalizacije koja zbog povećanog broja priključaka funkcionira s poteškoćama i zastojima. Rješenje vidim u izgradnji kanalizacijskog sustava središnjeg i zapadnog dijela o kojem sam govorio u uvodnom dijelu mog izlaganja.

Čišćenje plaća organizirali smo na način da je usluga bila kvalitetna i na nivou kakvog zaslužuju naše plaže. Također je održavanje tuševa tijekom sezone bilo na visokom nivou tako da nije bilo pritužbi i prigovaranja od mještana i gostiju.

U sklopu održavanja šetnica uredili smo šetnicu Sumpetar-Suhi Potok čiji je trošak iznosio 420.000,00 kn. Namjera je šetnicama spojiti Dugi Rat – Krilo a zatim nastaviti prema Bajnicama do Mutograsa. Na kraju ovog posla šetnicom uz more spojili bi čitav prostor naše općine.

Tijekom prošle godine uređena je šetnica Orij - Mali Rat.

U prošloj godini kao i u ovoj nastavljamo s uređenjem nerazvrstane ceste Sv. Roko – Krug izgradnjom potpornih zidova, te nastavljamo s uređenjem zgrade Blagajne i stare škole u Dućama. Pomogli smo  i rekonstrukciju crkvica u Starim selima. Na ovaj način ne zaobilazimo ni naša stara sela u našim planovima i programima.

Velike rashodovne stavke su nam:

- eko renta gradu Splitu (280.000,00 kn)
- subvencija pokaznih karata učenicima i studentima (350.000,00 kn)
- troškovi električne energije za javnu rasvjetu (650.000,00 kn)
- održavanje javne rasvjete sa materijalom (150.000,00 kn)

Vidimo vrlo veliki trošak električne energije kao i cijenu održavanja rasvjete. Veseli nas skora zamjena klasičnih žarulja LED rasvjetom gdje će ušteda u energiji kao i u održavanju iznositi do 4-5 puta manje od sadašnje cijene.

Pored investicija gdje smo kao općina bili izravni investitori i financijeri, sudjelovali smo u projektima koje su financirale državne firme.

Hrvatske ceste sanirale su odron u Dućama a u Krilu opasni potporni zid uz magistralu sve u dogovoru i koordinaciji s Općinom.

HEP nastavlja sa kabliranjem elektroenergetske mreže i u ovog tekućoj godini. Radovi na izmještaju trafostanice i izgradnji jače trafostanice u Sumpetru su odranije otpočeli, planira se završetak radova do početka VI.mjeseca ove godine.

HEP ODS Split prihvatio je izradu tehničkog rješenja za izgradnju elektroenergetske mreže za napajanje starog sela Duće.

Uz pomoć općine oko rješavanja imovinsko pravnih odnosa, HEP će zamijeniti nadzemni dalekovod Orij- Sumpetar podzemnim kabelom.

Također je u planu izmještaj trafostanice u Bajnicama, određivanje lokacije za još jednu trafostanicu u Duće Luka te izmještaj trafostanice na području Luka Krilo. Za ove zadnje aktivnosti  potrebna je izmjena i dopuna Prostornog plana općine.

Hrvatske vode zajedno sa državom te Svjetskom bankom sufinanciraju izradu dokumentacije za kanalizaciju središnjeg i zapadnog dijela u iznosu od 80%.


Kratko ću sažeti potrebe i novčana sredstva koja trošimo  u programima javnih potreba socijalne skrbi, kulture i sporta.

Programe socijalne skrbi pratili smo sa 1,2 milijuna kuna u prošloj godini. Pored redovne djelatnosti Udruga koje redovito financiramo tu su i jednokratne novčane pomoći socijalno potrebitima (250.000,00 kn) te subvencija pokaznih karata (350.000,00 kn) kao i subvencija za školske udžbenike (100.000,00 kn).

Program javnih potreba u kulturi za prošlu godinu iznosio je 726.000,00 kn.  Pored redovitih  djelatnosti udruga u kulturi imamo  i Dugoratsko ljeto sa festivalom Poljičkog soparnika u iznosu od 150.000,00 kn. Tu su još ulaganja u obnovu zgrada kulture: zgrada Blagajne, stara škola u Dućama, te zgrada stare općine u Dugom Ratu.

Program javnih potreba u sportu pratili smo s iznosom od 1.617.000,00 kn. Pored redovite djelatnosti sportskih udruga tu su usluge tekućeg investicijskog ulaganja u sportske objekte, kao i projekt  dvorane OŠ Jesenice s iznosom od 142.000,00 kn.

Valja napomenuti da se svi naši sportaši uspješno nose u svojim ligama kao i  sportaši  pojedinačnih sportova. Svim sportašima od srca  čestitam na njihovim uspjesima.

Na kraju bih napomenuo da smo sva tri gore navedena programa  planirali  i u 2015. godini u financijskom planu sa približno istim iznosima.


Od značajnih poslova u tekućoj godini planiramo:

- nastavak uređenja središnjeg parka u Dugom Ratu sa završetkom građevinskih poslova
- nastaviti izgradnje šetnica uz more na predjelu Mali Rat - Sumpetar
- ishoditi lokacijsku dozvolu, završiti dokumentaciju i otpočeti s radovima na izgradnji vatrogasnog doma
- sanirati plaže od vremenske nepogode te ih urediti i pripremiti za dolazeću turističku sezonu
- završiti  dokumentaciju za kanalizaciju i vodovodnu mrežu središnjeg i zapadnog dijela općine
- nastaviti s izradom UPU-ova priobalnog dijela te provesti izmjene i dopune prostornog plana općine
- nastaviti s maritimnim rješenjima i idejnim projektima duž čitave naše obale
- programe u socijali, kulturi i športu financijski pratiti kao i zadnjih godina što je s obzirom na naš proračun izuzetno visok nivo.


Štovane prijateljice i prijatelji, štovana gospodo,
iz navedenog vidite da nas i u ovoj tekućoj godini čeka izuzetno mnogo posla kako bi izvršili  sve zadaće koje smo kroz  naše programe planirali.

Uistinu se nadam uz pomoć sviju Vas, posebno općinskih vijećnika, zamjenika načelnika, te općinskih stručnih službi da ćemo sve zadaće uspješno izvršiti.

Dragi moji prijatelji,

Na kraju ovog mog govora želim  Vam se svima zahvaliti na suradnji za proteklo razdoblje, želim svima skupa kao i Vašim obiteljima čestitati Dan općine i blagdan sv. Josipa, zaštitnika naše općine te svih radnika i trudbenika.

Svim Josipama i Josipima  čestitam sretan imendan, još jednom čestitam nagrađenima kojima će tijekom ove sjednice biti uručene zaslužene općinske nagrade.

Još jednom uz najbolje želje, želim svima sretan blagdan sv. Josipa i Dan općine.
Hvala na strpljenju i živili!


Načelnik općine Dugi Rat
Jerko Roglić
 

Povezani članci

Who's Online

We have 695 guests and no members online