Plan rada Mjesnog odbora Dugi Rat u 2016. i prijedlozi upućeni za uvrštenje u proračun Općine

U svrhu planiranja i pripreme plana rada za 2016. te prioritizacije uočenih komunalnih problema i nedostataka, Mjesni odbor Dugi Rat, u jesen 2015 je dostavio općini Dugi Rat plan rada za područje Mjesnog odbora Dugi Rat u 2016.. Riječ je o osam prijedloga za komunalnim intervencijama u na području MO Dugi Rat koje su predložene općini za uvrštenje u proračun za 2016. i realizaciju u 2016. godini. U nastavku saznajte više detalja o planu rada, te odgovorima općinara i trenutnom statusu prijedloga..

Plan rada MO Dugi Rat u 2016. i prijedlozi upućeni za uvrštenje u proračun Općine

Piše: Tomislav Tomaš
predsjednik MO Dugi Rat

1.

U ulici Vladimira Nazora na dijelu istočno od ulaza u rukometno igralište u nepreglednom zavoju s ciljem sigurnijeg kretanja pješaka postoji potreba izgradnje pločnika. Mjesni odbor Dugi Rat (u nastavku MO Dugi Rat) zamoljava da ovu stavku realizirate u dogovoru sa stručnim službama (ing. niskogradnje, prometni stručnjaci,..)

Procjenjena vrijednost ulaganja, ovisno o odabranoj varijanti cca 10 000 kn.

ODGOVOR NA PRIJEDLOG:
U proračunu za 2016. nisu osigurana sredstva za ovaj prijedlog jer se u ovom trenutku rješava imovinsko-pravni status dijela obuhvata. Prijedlog MO Dugi Rat je ocijenjen pozitivnim i potrebnim, uz mogućnost realizacije u idućoj (2017.) godini.

2.

Za ulicu Bana Jelačića, zbog prodora oborinskih voda u stambene objekte MO Dugi Rat predlaže izradu troškovnika, uređenje oborinske odvodnje, rasvjete, eventualne sanacije kanalizacije i asfaltiranje iste.

Procjenjena vrijednost ulaganja cca 60 000 kn.

ODGOVOR NA PRIJEDLOG:
Sporna lokacija iz prijedloga, odnosno dijelovi uz ulicu Bana Jelačića ponuditi će se na otkup korisnicima objekata čiji su sastavni dio,

3.

U centru mjesta iznad budućeg kružnog toka, na zemljanoj površini te na parkingu zapadno od Trg Kralja Tomislava MO Dugi Rat predlaže postojeće posude za miješani kućni otpad zamijeniti sustavom polupodzemnih spremnika "Molok".

Procjenjena vrijednost ulaganja 21 000 kn po lokaciji uz povrat od 40% Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te cca 2000 kn po lokaciji građevinski radovi pri postavljanju posuda.

ODGOVOR NA PRIJEDLOG:
Prijedlog MO Dugi Rat se prihvaća. Uvršten je u proračun za 2016. I tijekom godine biti će realiziran.

4.

Sjeveroistočno od stambene zgrade Jadranska 24 u malom parku, MO Dugi Rat zamoljava postavljanje dvije klupe s naslonom.

Procjenjena vrijednost ulaganja (klupe, betonski temelj) cca 6000 kn.

ODGOVOR NA PRIJEDLOG:
Prijedlog MO Dugi Rat se prihvaća. Uvršten je u proračun za 2016. Uz zatražene dvije klupe s naslonom, klupe će biti postavljene u 2016. na još nekoliko lokacija.

5.

MO Dugi Rat predlaže pokrenuti postupak apliciranja prema EU Fondovima - Mjere 7, za financiranje rekonstrukcije ulice Vladimira Nazora.

ODGOVOR NA PRIJEDLOG:
Prijedlog MO Dugi Rat je ocijenjen pozitivnim i potrebnim, no u 2016. općina smije aplicirati samo jedan projekt za finaciranje iz Mjere 7 EU fondova, a to je projekt Vatrogasnog doma.

U sklopu izgradnje središnjeg dijela mjesta, na kojem će se izgraditi kružni tok, realizirati će se i uređenje nogostupa i postavljanje rasvjete u ulici Vladimira Nazora. Način financiranja će biti prijava za sredstva iz Mjere 7 EU fondova u idućoj godini (2017.).

NAPOMENA MO DUGI RAT NA ODGOVOR OPĆINE DUGI RAT:
MO Dugi Rat slaže se da je prioritet za 2016. prijava Vatrogasnog doma za finaciranje iz Mjere 7 EU fondova.

vizualizacija novog vatrogasnog doma u dugom ratu

6.

MO Dugi Rat zamoljava da se u dogovoru sa stručnim službama pronađe i uredi lokacija za kućne ljubimce.

Procijenjena vrijednost ulaganja (ovisno o gabaritima /dužini zaštitne ograde) cca 15 000 kn

ODGOVOR NA PRIJEDLOG:
Prijedlog MO Dugi Rat se prihvaća. Tijekom 2016. pristupiti će se iznalaženju primjerene lokacije i relaizaciji ovog prijedloga.

7.

MO Dugi Rat zamoljava da se ponovno pokrenete postupak prikupljanja dokumentacije za izgradnju dvaju pothodnika za pješake na području našeg mjesnog odbora i to na lokacijama:

- D8 centar Dugi Rat
- D8 Glavica Dugi Rat

Urbana sredina i razmjerno velik broj pješaka i vozila dovoljni su argumenti kojima se na ovaj način želi zaštitit sve sudionike u prometu i smanjit broj nezgoda (obaranje pješaka na glavnom prijelazu u centru) kojih smo svjedoci najviše u ljetnim mjesecima.

Također, MO Dugi Rat apelira da se obnovi inicijativa za ugradnjom treptajuće horizontalne signalizacije (LED treptači ugrađeni uz rub "zebre") na lokaciji dvaju pješačkih prijelaza na D8 u centru Dugog Rata.

Na lokaciji Dugi Rat - Glavica postoji opravdana potreba za pothodnikom ispod D8 kao jedinim funkcionalnim i kvalitetnim rješenjem zbog konfiguracije koja ne dozvoljava označavanje pješačkog prijelaza na samoj D8 (dva nepregledna zavoja) a lokacija u građevinskom smislu zadovoljava uvjete ovakvog rješenja (visina).

Napominjemo da ovoj mikrolokaciji gravitira osoblje i korisnici staračkog doma, više desetaka turista iz smještajnih jedinica naših sumještana, korisnici obaju autobusnih stajališta, gosti obližnjeg restorana i okolnih ugostiteljskih objekata, korisnici usluga ronilačkog kluba, itd.

Svjesni smo da bi u rješavanju ovih problema partnerski trebalo uključiti i tvrtku "Hrvatske ceste" no poznavajući situaciju nadamo se da će isti barem ispoštovati izdavanje suglasnosti ako se odlučite na usvajanje ovog prijedloga.

ODGOVOR NA PRIJEDLOG:
Na predjelu D8 "Glavica" Dugi Rat tijekom 2016. krenuti će se u izradu projektne dokumentacije za izgradnju pothodnika.
Pothodnik D8 centar Dugi Rat ocijenen je kao dobar prijeddlog, no nije upao na listu prioriteta u ovoj godini te nije uvršten u proračun za 2016.

8.

Prilikom radova u ulici Ivana Gorana Kovačića, uvidjeli smo da obuhvat radova na novom vodoopskrbnom sustavu na k.č. 2690/1 k.o. Duće prestaje na početku ulice kraj čestice 2686 k.o. Duće.

MO Dugi Rat predlaže da u suradnji s Vodovodom d.o.o. proširite obuhvat radova do kraja betonske uzbrdice kako bi se postavile nove vodoopskrbne cijevi i postavila oborinska kanalizacija koja zimi zbog velikih procijednih voda stvara velike probleme mještanima.

Oborinska kanalizacija se može postaviti u istom rovu s vodoopskrbnim sustavom te bi trebalo postaviti dvije rešetke za prikupljanje vode, tj. na početku i kraju uzbrdice. Zbog završetka radova molim vas za žurnost.

ODGOVOR NA PRIJEDLOG:
Zamolba MO Dugi Rat je usvojena i zajednički je s Vodovodom već realizirana!