Općina Dugi Rat prodala česticu neizgrađenog građevinskog zemljišta na Glavici

Općina Dugi Rat oglasila je javni natječaj za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta (dio kat.čest. 2579/1 k.o. Duće) predio Glavica, površine 1 366 m² u vlasništvu Općine Dugi Rat i to javnim prikupljanjem pisanih ponuda. Skica izmjere zemljišta dostupna je u nastavku članka i ovdje. Zemljište se prodaje u viđenom stanju, što isključuje sve naknadne prigovore kupca. Zemljište se nalazi unutar gospodarske zone Glavica proizvodno-poslovne namjene planiranog za gradnju građevina sljedećih namjena: proizvodne pretežito zanatskih programa, skladišta, poslovne građevine (uslužne, trgovačke, komunalno servisne), reciklažno dvorište (oporabilište) te infrastrukturne građevine. Početna kupoprodajna cijena zemljišta iznosi 221,58 kuna/m², a cijena se u ponudi treba iskazati u kunama za 1 m² i u ukupnom iznosu za 1 366 m². Kupoprodajna cijena će biti najpovoljnija cijena (za općinu :-) ostvarena na natječaju. Više o detaljima javnog natječaja saznajte ovdje..Poduzetnici, evo prilike...

MB, izvor: DugiRat.hr

Općina Dugi Rat prodaje česticu neizgrađenog građevinskog zemljišta na Glavici
 

Povezani članci

Who's Online

We have 60 guests and no members online