Sportska dvorana, novi vatrogasni dom i nova ambulanta, 'sveto je trojstvo' svih predizbornih obećanja od kada je Općine Dugi Rat

Sportska dvorana, novi vatrogasni dom i nova ambulanta, "sveto je trojstvo" preizbornih obećanja od kada je Općine Dugi Rat. Sjetimo se samo brojnih izbora u kojima su brojni kandidati, različitih stranačkih boja i dresova, obećavali u "njihovom mandatu" izgradnju, odnosno sređivanje papirologije i barenko polaganje kamena temeljca dvorane nekih novih dugoratskih sokolova "na pomoćnom Orkanovom terenu" ili drugdje gdje se je mogla "ucrtati" u PPUO papire.
Sjetimo se samo brojnih načelnika koji su utrošili na stotine tisuća naših kuna na puste elaborate, projekte, dopune i izmjene projekata, propale lokacijske dozvole za našu fantomsku sportsku dvoranu, koju dugoraćani još duuugo u svom spotskom mjestu neće moći vidjeti. Osim u mokrim snovima...  

Novi vatrogasni dom se, hvala Svetom Florijanu i dijelu naših vatrogasaca koji su ustrajali u svom naumu, gradi! Druga faza je već u debelom tijeku, ako ne i već gotova. Naravno da fali para za dovršetak projekta, ali ne brinemo jer naći će se i za treću fazu i za dovršetak uređenja novog doma dugoratskih vatrogasaca. Mora se naći. Ovo se predizborno obećanje napokon ostvaruje u zadnja dva manadata Jerka Roglića i HDZ-a. Voljeli ih ili ne.

Treći "kamenčić" koji nas odavno, još od vremena tvornice "žulja" u našoj radničkoj cipeli, jest nova ambulanta, odnosno naš mali, dugoratski Dom zdravlja. Nakon i fizičkog rušenja oronule, stare "tvorničke" ambulante na Glavici, ambulante su premještene u dio prizemlja stambene zgrade na Trgu Svetog Josipa, koja je potpuno neprikladna za tu javnu i zdravstvenu namjenu i koja je trebala poslužiti samo kao "privremeno" rješenje. No znamo da u našem javnom sektoru "privremena" rješenja vrlo brzo postanu trajna. Nadajmo se da će nova općinska garnitura zagristi duboko i u rješavanje ovog problema. Naš županijski vijećnik Jadran Čizmić na nedavnoj županijskoj skupštini postavio je i pitanje vijećnicima o gradnji nove ambulante u Dugom Ratu. Rješenje je, jednostavno govoreći, a o tome piše i današnja Slobodna Dalmacija, da Općina Dug Rat ustupi odgovarajuću parcelu u svom vlasništvu, a jedna pogodna za tu namjenu nalazi se u strogom centru mjesta, prostor je to sadašnje balotane na kojoj nitko više ne igra ni na kukalo, a kamoli na balote, a da županijski Dom zdravlja, kao vlasnik objekata javnog zdravstva u našoj županiji, izgradi i opremi novu ambulantu u Dugom Ratu, sredstvima koje bi dobio od odštete za prostor stare "tvorničke" ambulante na Glavici, za koji je pak zainteresiran omiški “Vodovod i odvodnja” koji je dobio lokacijsku dozvolu za izgradnju kanalizacije i kolektora koji zahvaćaju veći dio parcele na kojoj je bila stara “tvornička” ambulanta. Tako, čini se, sada sve ostaje na Općini Dugi Rat i službama Doma zdravlja, koji bi zajedničkim snagama trebale iznaći najbolje rješenje za pružanje primarne zdravstvene zaštite stanovnicima Dugog Rata. Time bi smo za mandat, dva došli do rješenja trećeg vječnog "preizbornog obećanja" naših vječnih lokal-političara (Domagoj, Bernardin, Romeo..). To će biti veeeliki zadatak za novu općinsku garnituru, koja neće imati "mira" od mještana dok to ne "izdogovara" s ostalim akterima i riješi.

Nije sve tako crno kao što se svima čini, ni kod prvog "obećanja". Općina Dugi Rat riješila je imovinsko pravne odnose na građevinskom zemljištu u krugu Osnovne škole Jesenice na Oriju, te izradila Idejni i Glavni projekt, ishodovala Građevinsku dozvolu, dokumentaciju predala našoj županiji, koja je objavila i Natječaj za nabavu radova dogradnje školske sportske dvorane na postojećoj školskoj zgradi OŠ "Jesenice" u Oriju. Nažalost, natječaj je par puta kao kruška šaptom "pao" i još se ništa nije krenulo konkretno "ziđat i dograđivat" na Oriju. Ali hoće. Mora! I ovo bi trebao biti veeeliki zadatak, ali za novu županijsku garnituru, koja ne bi smjela imati "mira" od mještana Općine Dugi Rat, dok konačno ne krenu radovi i isti se u predviđenom roku ne završe. Projekt izgradnje školske dvorane pri OŠ Jesenice na Oriju rješiti će potrebe osnovnoškolske djece za tjelovježbom, nastavom tjelesnog odgoja i radom sportskih sekcija pri školi, ali premale dimenzije buduće dvorane neće odgovarati dugoratskim dvoranskim sportovima (rukomet, mali balun) i klubovima, koji bi mogli koristiti "prazne" termine dvorane i vikende za treninge i natjecanja. Dakle, školska sportska dvorana, jednom kad osvane na Oriju, neće biti pogodna za dugoratski dvoranski sport! Prava šteta! Tribalo je bolje planirati i pokušati jednim udarcem rješiti oba problema, ali zafalilo je očito "kvadrata". Ili volje... ili oboje.

Dakle, od "svetog trojstva" vječnih preizbornih obećanja manje-više svih naših lokal-političara i stranaka - sportska dvorana, novi vatrogasni dom i nova ambulanta - mogla bi uskoro dočekati rješena čak dva i po! Eppur si muove, ipak se (nešto) kreće... nabolje. I u ovoj dolini suza. i teškog bluesa.

Piše: Mladen Banović

novi vatrogasni dom u dugom ratu

školska sportska dvorana

Dom zdravlja

Povezani članci

Who's Online

We have 111 guests and no members online