Decentralizacija, korupcija i nadzor lokalnih proračuna u Hrvatskoj

Općine u RHLokalne su vlasti, iza sudstva i zdravstva, na trećemu mjestu po percepcijama korupcije u Hrvatskoj. Većina županija ne prikupljaju pravodobno prihode, ne pridržavaju se propisa o javnoj nabavi i nepravilno gospodare svojim komunalijama. Transparentnost javnih financija izrazito je važna za suzbijanje korupcije i ostvarivanje učinkovitijih javnih usluga jer ona omogućuje veću kontrolu vlasti, što nadalje pozitivno utječe na njihovu odgovornost prema mještanima. Široj javnosti trebala bi biti dostupna jasna i razumljiva financijska izvješća, ali to ne čine i sve lokalne jedinice.Kako bi mještani mogli komentirati lokalne proračune, oni im prije svega trebaju biti raspoloživi... U newsletteru Instituta za Javne Financije Marijana Bađun piše o vezi između decentralizacije, korupcije i nadzora lokalnih proračuna. Cijeli rad možete pročitati  ovdje (http://www.ijf.hr/newsletter/38.pdf), a u nastavku potražite sažetak ...

Decentralizacija, korupcija i nadzor lokalnih proračuna u Hrvatskoj

Piše: mr. sc. Marijana Bađun
Izvor: Insitut za Javne Financije

U Hrvatskoj se nominalna decentralizacija te borba protiv korupcije provode paralelno, pri čemu su pomaci na oba područja relativno maleni i spori.

Općine RH

Budući da je prema percepciji javnosti korupcija na razini lokalnih vlasti vrlo učestala, a nadzor lokalnih proračuna nedovoljan, nameće se zaključak da je pozitivno što je decentralizacija spora.

Tom zaključku pridonosi i činjenica da velika većina županija ne uspijevaju potpuno i pravodobno prikupiti proračunske prihode, ne pridržavaju se odredbi s područja javne nabave, a postoje i znatne nepravilnosti u komunalnom gospodarenju.

Osim toga, u nekim su jedinicama pojedini rashodi veći od planiranih, dio sredstava ne troši se za utvrđene namjene već za financiranje tekućih i proračunskih potreba, a postoje i nepravilnosti u evidentiranju imovine i obveza.

Transparentnost javnih financija izrazito je važna za suzbijanje korupcije i ostvarivanje učinkovitijih javnih usluga jer ona omogućuje veću kontrolu vlasti, što nadalje pozitivno utječe na njihovu odgovornost prema građanima.

Uz daljnje napore u području reforme državne uprave, što se posebice odnosi na depolitizaciju, sprečavanje sukoba interesa i zapošljavanje prema kriteriju sposobnosti, potrebno je ojačati mehanizme vanjske revizije i unutarnje kontrole lokalnih proračuna, a prije svega poticati građane na aktivniji angažman u nadzoru proračuna.

Kako bi građani mogli komentirati lokalne proračune, oni im prije svega trebaju biti raspoloživi.

Vlada je počela izdavati svojevrsne vodiče kroz proračun, ali to ne čine i sve lokalne jedinice. Široj javnosti trebala bi biti dostupna jasna i razumljiva financijska izvješća lokalnih jedinica.

Lokalne jedinice imaju zakonsku obvezu objave proračuna, ali je građane dobro podsjetiti da se radi detaljnijeg uvida mogu pozvati i na Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 172/03).

Pritom se pojavljuje opravdana sumnja da bi lokalna vlast mogla ignorirati upite građana ili da će ih dočekati neprijateljski raspoloženi državni službenici, ali vrijedi pokušati i biti uporan.

U krajnjoj liniji, moguće je obratiti se i medijima, koji bi vjerojatno bili zainteresirani za priču o neodgovornoj potrošnji neke općine.

Slaba lokalna država u rukama nekolicine lokalnih moćnika loša je alternativa velikom, centraliziranom javnom sektoru.


Clanak  PROČITAJTE VIŠE ...
http://www.ijf.hr/newsletter/38.pdf


Povezani članci

Who's Online

We have 385 guests and no members online