Općine - tigrovi od papira?

Općine RHU usporedbi s drugim državama Hrvatska je izuzetno centralizirana država i u njoj središnja vlast ostvaruje većinu javnih prihoda i troši najveći dio javnih rashoda. To znači da se o javnom novcu svih poreznih obveznika i njegovu trošenju uglavnom odlučuje na jednome mjestu - na državnoj razini. Trenutno sve zemlje u regiji karakterizira velik broj novoosnovanih, teritorijalno malih općina upitne opstojnosti. Unatoč tomu, ponovna uspostava i davanje sve veće uloge toj najnižoj razini lokalne samouprave postupno je omogućila njezin sve veći utjecaj u procesu odlučivanja o svim važnijim lokalnim pitanjima. S vremenom se pokazalo kako rascjepkanost i prevelik broj općina upitne financijske održivosti i slabih fiskalnih kapaciteta rezultira stalnom potrebom za promjenom organizacije lokalne samouprave ...

 

LOKALNA SAMOUPRAVA U SREDIŠNJOJ I ISTOČNOJ EUROPI

 

Snažan, neovisan instrument upravljanja na lokalnoj razini ili tigar od papira?

 

Piše: dr. sc. Vjekoslav Bratić
Izvor: Institut za javne financije

 

Jedno od najznačajnijih obilježja razvoja lokalne autonomije u postsocijalističkom razdoblju jest ponovna uspostava najnižih razina lokalne samouprave - lokalnih zajednica, općina ili komuna.

U početku procesa osamostaljivanja tijekom 1990-ih godina u zemljama središnje i istočne Europe postojao je velik optimizam i deklarirana želja za snažnijom fiskalnom decentralizacijom odnosno prijenosom ovlasti, odgovornosti i sredstava na jedinice lokalne i regionalne samouprave koje su trebale biti najbliže građanima u rješavanju njihovih svakodnevnih problema.

No to se u navedenim zemljama, barem analizirajući osnovne financijske pokazatelje decentralizacije, još uvijek nije dogodilo. Naime, iako je lokalni ustroj u analiziranim zemljama u međuvremenu doživio brojne prilagodbe, u njima se još uvijek traži optimalan stupanj organizacije lokalne i regionalne samouprave.

U financijskom smislu jedinice lokalne i regionalne samouprave u tim su zemljama, a pogotovo u Hrvatskoj, još uvijek uvelike ovisne ili, bolje reći, ograničene prevelikom ulogom središnjih tijela vlasti, zbog čega je njihova lokalna autonomija smanjena, kao što je umanjen i njihov utjecaj na lokalni socio-ekonomski razvoj.

Lokalna samouprava - snažan, neovisan instrument upravljanja na lokalnoj razini ili tigar od papira?


PROČITAJTE VIŠE...
http://www.ijf.hr/FTP/2008/2/bratic.pdf

Povezani članci

Who's Online

We have 410 guests and one member online

  • admin