Iluzija je da će politička elita smanjiti broj općina

Ne postoji ekonomsko opravdanje za 576 lokalnih jedinica od kojih 220 ne može funkcionirati bez dotacija iz VladeBrojni su stručnjaci i institucije tijekom lokalnih izbora upozoravali da je za dostignuti stupanj razvoja u Hrvatskoj gotovo 600 općina, gradova i županija previše, ali ta se teza nije provlačila u nastupima čelnih ljudi dviju najjačih stranaka u državi. Ne postoji nikakvo ekonomsko opravdanje za 576 lokalnih jedinica od kojih 220 ne može funkcionirati bez dotacija iz Vlade, a u stotinjak općina nemaju ni za plaće zaposlenih. CARDS-ovo istraživanje o decentralizaciji pokazalo je da kod nas lokalne jedinice 20 posto budžeta troše na administraciju, a 40 posto na ekonomske i komunalne programe, unutar kojih se nalazi 8 javnih usluga - od vrtića, škola, bolnica, socijalne skrbi do vatrogastva... Svi koji su u kampanji govorili da će se baviti nečim drugim širili su iluzije ...

DECENTRALIZACIJA
 
Iluzija je da će politička elita smanjiti broj općina
 

Ne postoji ekonomsko opravdanje za 576 lokalnih jedinica od kojih 220 ne može funkcionirati bez dotacija iz Vlade, no dvije najjače stranke nisu sklone decentralizaciji
 

Piše: Ljubica Gatarić, Jasmina Popović  / Večernji List
Izvor: Večernji List

 

Danska je jedina europska država koja je uspjela smanjiti broj općina. U Letoniji su potrošeni milijuni dolara na objašnjenje zašto treba racionalizirati javnu upravu, godinama se pripremao teren za to, ali nakon što su pokrenuli cijeli proces, ukinute su samo tri općine.

Ne postoji ekonomsko opravdanje za 576 lokalnih jedinica od kojih 220 ne može funkcionirati bez dotacija iz Vlade


 
Brojni su stručnjaci i institucije tijekom lokalnih izbora upozoravali da je za dostignuti stupanj razvoja u Hrvatskoj gotovo 600 općina, gradova i županija previše, ali ta se teza nije provlačila u nastupima čelnih ljudi dviju najjačih stranaka u državi.
 
Dt. Zdravko Petak, profesor ekonomije na Fakultetu političkih znanosti, autor niza studija o lokalnoj samoupravi, upozorava da nijedna velika stranka ne žele provesti decentralizaciju.
 
IDS kao regionalna stranka sustavno poziva na decentralizaciju, povremeno se jave HNS, HSS i HSLS, ali kako većina političke elite to ne želi, dr. Petak vjeruje da se broj lokalnih jedinica neće smanjivati iako za to postoje brojni ekonomski raziozi.
 
- Postojeći županijski sustav izvan je svake logike, stvoren je voljom prvog hrvatskog predsjednika, ali on je zaživio s ljudima i sad ga je teško ukinuti - upozorava dr. Petak.
 
Istraživanje što ga je provela analitičarka Ekonomskog instituta Dubravka Jurlina Alibegović pokazalo je da velik broj općina i gradova, čak 220, ne raspolaže ni financijskim ni kadrovskim kapacitetima za obavljanje poslova koje im zakon propisuje, pa ih potpomaže središnja država. Udruga gradova, pak, tvrdi da u stotinjak općina nemaju ni za plaće zaposlenih.
 
- Hrvatska je visoko centralizirana država u kojoj samo 13 posto javnih prihoda odlazi u lokalne jedinice, a o 87 posto odlučuje vlada. Države koje se smatraju uzorom u decentralizaciji imaju omjer 30 prema 70 posto, dok bi, navodi dr. Petak, za Hrvatsku bilo idealno kada bi 20 posto javnih prihoda spustili na lokalnu razinu.
 
- Problem je i u raspodjeli jer 8 od 18 milijardi kuna, koliko su proračuni svih lokalnih jedinica, kontrolira Grad Zagreb. Imate situaciju u kojoj 800 tisuća stanovnika raspolaže sa 8 milijardi kuna, a preostalih 10 milijardi kuna raspodijeljeno je na 3,6 milijuna stanovnika.
 
No, ne treba pri tome uzeti prihode Zagrebu već povećati prihode drugih - upozorava dr. Petak, koji dodaje da je geografski, kulturalno i ekonomski Hrvatska raznolika i ne može razvijati centralizirani sustav upravljanja kao Irska ili Grčka.
 
CARDS-ovo istraživanje o decentralizaciji pokazalo je da kod nas lokalne jedinice 20 posto budžeta troše na administraciju, a 40 posto na ekonomske i komunalne programe, unutar kojih se nalazi 8 javnih usluga - od vrtića, Škola, bolnica, socijalne skrbi do vatrogastva.
 
Svi koji su u kampanji govorili da će se baviti nečim drugim širili su iluzije.

Povezani članci

Who's Online

We have 258 guests and no members online