Articles

Podrška ženama nositeljicama društvenih promjena

Ekumenska inicijativa žena Omiš vas poziva da se prijavite na naš natječaj za projekte koji djeluju - za dobrobit vjerske i lokalne zajednice u kojemu su žene aktivne nositeljice društvenih promjena. Ako ste se okupile kao neformalna grupa žena (vjernica, prijateljica, suradnica,..) ili kao organizacija civilnog društva koja korištenjem svojih vještina i iskustava želi napraviti korak više, ako ste teologinja ili studentica teologije iz kršćanske/islamske/židovske zajednice koja svojim radom želi doprinositi odgovornom rješavanju problema u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu, Makedoniji i Srbiji - prijavite se. Obrazac za prijavu, uputstva i smjernice možete naći na stranici: http://www.esnips.com/web/ewsf

EKUMENSKA INICIJATIVA ŽENA
PODRŠKA ŽENAMA NOSITELJICAMA DRUŠTVENIH PROMJENA

 
Prijavite se na natječaj za projekte u kojima su žene aktivne nositeljice društvenih promjena
 
Izvor: Ekumenska inicijativa žena Omiš
 
Predloženi projekti moraju biti iz jednog ili više područja djelovanja:
 
• izgradnja mira i pomirenja,Ekumenska inicijativa žena - Omiš
• ekumenski i međuvjerski dijalog,
• rodna ravnopravnost,
 
s osobitim naglaskom na prva dva područja djelovanja.
 

EKUMENSKA INICIJATIVA ŽENA za jedan projekt nudi potporu do 3.000 EUR.
 
Prijave se primaju isključivo elektronski na adresu EKUMENSKE INICIJATIVE ŽENA This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   zaključno sa 28.02.2009. u 15 sati.
 
Ekumenska inicijativa žena (EIŽ) je osnovana 11. lipnja 2007. kao hrvatska nevladina organizacija sa sjedištem u Omišu. Tijekom 14 godina svog postojanja podržao je preko 450 bazičnih projekata sa (direktnim i indirektnim) korisnicama kojih je  preko 80.000.
 
Kontakt info:
 
Ekumenska inicijativa žena
Poljički trg 2a, 21310 Omiš, Hrvatska
Kontakt osoba: Jelena Tafra
Tel:+ 385 21 862 599
Fax: +385  21 757 085
E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

U nastavku možete pročitati više o ekumenskoj inicijativi žena.
 

PROJEKT
 
Žene nositeljice mira i inicijatorice promjena u društvu

 
Žene nositeljice mira i inicijatorice promjena u društvu je inicijativa koja želi podržati ženski doprinos u uspostavi mira i povjerenja u podijeljenim zajednicama u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Srbiji, Crnoj Gori i Kosovu, kako bi se povećao i osnažio njihov aktivni udio u konkretnim lokalnim inicijativama za izgradnju mira na bazičnom nivou.
 
Nastoji se povećati razina i vidljivost angažmana žena kao sastavnog dijela društvenog razvoja. Cilj je podržati ih kao inicijatorice i aktere pozitivnih promjena u društvu, koje rade na području izgradnje mira i pomirenja, rodne jednakosti, ekumenske i međureligijske suradnje, što su ključni elementi pridonošenju održive stabilnosti  i dobrobiti društva u cjelini.
 

NOSITELJICE PROJEKTA: 
Ekumenska inicijativa žena (EIŽ)
Poljički trg 2a, 21210 Omiš-Hrvatska
Tel: 021/ 862 599
Fax: 021/ 757 085
e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Izvršna direktorica: Carolyn Boyd Tomasović
Kontakt osoba: Jelena Tafra
 

EKUMENSKA INICIJATIVA ŽENA
 
Ekumenska inicijativa žena (EIŽ) je osnovana 11. lipnja 2007 kao hrvatska nevladina organizacija sa sjedištem u Omišu.
 
Udruga je nastala na temeljima Ekumenskog fonda ženske solidarnosti (Ecumenical Women Solidarity Fund - EWSF), koji je ustanovljen  1993. od strane Svjetskog vijeća crkava (World Council of Churches- WCC) kao reakcija potreba žena u ratnim okolnostima.
 
Tijekom 14 godina svog postojanja podržao je preko 450 bazičnih projekata sa (direktnim i indirektnim) korisnicama kojih je preko 80.000. Kako se situacija i kontekst u regiji promijenio, EWSF je uvidio potrebu da se redefinira.
 
Nakon  dubinske vanjske evaluacije koja je uključivala sve dionike WCC je u 2007. je zatvorila svoj program EWSF i dao podršku da se ustanovi nova HR udruga. EIŽ je upravljan regionalnim odborom koji je sastavljen od sljedećih osoba: Ana Bu, Ankica Dragin, Silvia Eggli, Ivo Marković, te Ana Raffai koja je predsjednica udruge.
 
Misija EIŽ i svih naših dionika je pravedno i miroljubljivo društvo u čijoj različitosti je snaga i izvor kreativnosti, u kojoj žene imaju dostojanstveno mjesto i ulogu u privatnom i javnom životu u suglasnosti sa svojim sposobnostima i osobnim izborom u kojem religija promovira i podržava postignuće pune ravnopravnosti između muškaraca i žena.


 

KONTEKST EIŽ PROGRAMA
 
Pripremajući svoju sadašnju strategiju EIŽ je prepoznala nove izazove s kojima se žene susreću i obvezu da ih podrži u sljedećim područjima djelovanja: rodna jednakost, mir i pomirenje, te  ekumenski & međureligijski dijalog. Ona su prepoznata kao ključna područja u kojima žene mogu doprinijeti održavanju mira, stabilnosti i dobrobiti društva.
 
Strategija je bila bazirana na iskustvu stečenom kroz posljednjih 13 godina kada je EWSF svjedočio potencijalu žena u lokalnim zajednicama da donose pozitivne promjene.

S takvim temeljima  EIŽ se  posvetio  osnaživanju žena kako bi se razvila njihova sposobnost da djeluju kao akteri društvenih promjena u svojim zajednicama.
 
Prijašnje iskustvo je pokazalo kako žene nude konkretna riješenja po pitanju mira i pomirenja, donoseći sa sobom razumijevanje nejednakosti i nepravde u procesu pomirenja u svojim zajednicama.
 
Bazirajući se na ovom EIŽ želi pružiti potporu koju trebaju i doprinos obnovi razrušenih odnosa i socijalne kohezije unutar društva.
 
Religija, često definirana kao ključni element u formiranju stavova pojedinaca i zajednice u odnosu prema drugima može imati glavnu ulogu u procesu izgradnje održivog mira koji se temelji na pomirenju u pravom smislu te riječi. U svim vjerskim tradicijama se može naći mnogo primjera brige za druge.
 
EIŽ je  to prepoznala kao mogućnost da se da potpora ženama, posebno onima koje su aktivne u svojim vjerskim zajednicama u podizanju svijesti o snazi i prednostima vjerske različitosti i tolerancije.
 
Nadalje ova regija svjedoči dugu povijest multi-kulturalnog i multi-religijskog  života i, unatoč dubokim ranama uzrokovanim ratom, nastavlja pružati mnoge nadahnujuće primjere mirnog suživota.
 
Inovativna suradnja na lokalnoj razini, kao i prekogranična suradnja su načini na koje žene mogu nastaviti zajedničkim snagama i kreativnom energijom, dijeliti nove uvide različitosti njihovih zajednica i iskustava u cilju da vrijednosti mira i pravde, poštovanja i pomirenja zažive u svakodnevnom životu.
 
EIŽ se zauzela da podupre žene u njihovom djelovanju za bolje razumijevanje, komunikaciju i suradnju među etnicitetima, kulturama i religijama za dobrobit lokalne i šire zajednice.

Povezani članci

Who's Online

We have 278 guests and no members online