Poziv na radionicu 'IPARD program - Instrument predpristupne pomoći za ruralni razvoj'

ipard projektundp Projekt COAST Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) i konzultansko društvo DALMACONSULT d.o.o. Omiš u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja – Upravom za ruralni razvoj - Upravna direkcija SAPARD/IPARD programa i Ravnateljstvom za tržišnu i strukturnu potporu u poljoprivredi, pozivaju Vas na informativno-edukativnu radionicu na temu "IPARD program - Instrument predpristupne pomoći za ruralni razvoj" koji će se održati u srijedu, 21. listopada 2009. godine u prostorijama ureda Projekta COAST / Program UNDP-a, Kraj sv. Ivana 11, Split (na Peristilu, iznad Luxora, ulaz sa stražnje strane). Cilj radionice je što kvalitetnije informirati potencijalne korisnike o skorom natječaju za mjere IPARD Programa - 101 Ulaganje u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja EU standarda, 103 Ulaganje u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja EU standarda. U nastavku saznajte više o programu ove informativno-edukativne radionice ...


UNDP Projekt COAST,
DALMACONSULT d.o.o. Omiš,
Ministarstvom poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Pozivaju Vas na informativno-edukativnu radionicu na temu


I P A R D - Program

Instrument predpristupne pomoći za ruralni razvoj


Srijeda, 21. listopada 2009. godine
Mjesto: Ured Projekta COAST / Program UNDP-a, Kraj sv. Ivana 11, Split (na Peristilu, iznad Luxora, ulaz sa stražnje strane)

Cilj radionice je što kvalitetnije informirati potencijalne korisnike o skorom natječaju za mjere IPARD Programa

- 101 Ulaganje u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja EU standarda,

- 103 Ulaganje u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja EU standarda.

 
 

PROGRAM


10.00 – 10.15  Uvodne riječi organizatora i predstavljanje programa seminara
   Aiša Milović, UNDP, Projekt COAST
   Denis Rubić, DALMACONSULT d.o.o., Omiš

10.15 – 11.00  Prezentacija IPARD programa – mjere, prihvatljiva ulaganja i specifični kriteriji, uvjeti korištenja sredstava, kriteriji prihvatljivosti potencijalnih korisnika, prihvatljivi troškovi (poseban osvrt na mjere 101, 103)
   Marin Kukoč, Načelnik odjela za LEADER i poljoprivredno – okolišne mjere, Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

11.00 – 11.20  Prezentacija "IPARD program – praktična uputstva"
   Jasminka Franc, načelnica Odjela za informiranje, Ravnateljstvo za tržišnu strukturnu potporu u poljoprivredi Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

11.20 – 11.40  Prezentacija "HBOR - Program kreditiranja projekata korisnika IPARD programa"
   dr. Mira Krneta

11.40 – 12.15  Pitanja i odgovori sudionika info radionice
   Predstavnici Uprave za ruralni razvoj Upravna direkcija SAPARD/IPARD programa i Ravnateljstva za tržišnu strukturnu potporu u poljoprivrediSudjelovanje na radionici je besplatno.


Napomena:

Broj sudionika je ograničen stoga Vas molimo za pravodobnu prijavu zaključno do 20. listopada 2009. godine na tel: 021-757871 ili putem e-pošte na:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


IPARD – Instrument pretpristupne pomoći za ruralni razvoj

 

POBOLJŠANJE I RAZVOJ RURALNE INFRASTRUKTURE

Dozvoljena su ulaganja u:

Sustav kanalizacije i pročišćavanja otpadnih voda:
Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju sustava kanalizacije i/ili sustava za pročišćavanje otpadnih voda.

stara selaLokalne nerazvrstane ceste:
Ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju javnih lokalnih nerazvrstanih cesta.

Toplane:
Ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju toplinskih sustava koji koriste
organski otpad iz poljoprivrede i šumarstva (biomasu).

Protupožarni prosjeci s elementima šumske ceste:
Ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju protupožarnih cesta s elementima šumskih cesta.


Krajni korisnici ove mjere su:

Jedinice lokalne samouprave (općine i gradovi) do 10.000 stanovnika (prema popisu iz 2001.)

Razina potpore:

Maksimalni iznos javne pomoći će biti do 100% (75% EU, 25% nacionalna sredstva) od ukupnih prihvatljivih troškova po ulaganju koje ne može stvoriti značajni neto prihod; za sva ostala ulaganja u ruralnu infrastrukturu potpora će biti do 50%.

Maksimalni iznos javne pomoći po ulaganju:
Ulaganja u lokalne nerasvrstane ceste i protupožarne ceste: 405.000 EUR (3 milijuna HRK).

Ulaganja u sustav kanalizacije i pogone za pročišćavanje otpadnih voda te toplana: 958.000 EUR (7 milijuna HRK).


ULAGANJA U POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA U SVRHU RESTRUKTURIRANJA I DOSTIZANJA STANDARDA ZAJEDNICE

Sektor mljekarstva

Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje staja za muzne
krave, uključujući opremanje sadržaja za proizvodnju mlijeka, izgradnju
i//ili rekonstrukciju kapaciteta za skladištenje gnojiva i rukovanje i
korištenje životinjskoj gnojiva.

Sektor govedarstva

Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje staja za goveda,
uključujući gradnju i/ili rekonstrukciju kapaciteta za skladištenje gnojiva,
uključujući posebne objekte za rukovanje i korištenje životinjskog gnojiva.

Sektor svinjogojstva

Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za svinje
uključujući gradnju i/ili rekonstrukciju kapaciteta za skladištenje gnojiva,
uključujući posebne objekte za rukovanje i korištenje životinjskog gnojiva.

Sektor peradarstva

Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za perad
uključujući opremu za sprječavanje širenja ptičjih bolesti uključujući
gradnju i/ili rekonstrukciju kapaciteta za skladištenje gnojiva, uključujući
posebne objekte za rukovanje i korištenje životinjskog gnojiva.

Sektor jaja

Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za
proizvodnju jaja uključujući opremu za sprječavanje širenja ptičjih bolesti uključujući gradnju i/ili rekonstrukciju kapaciteta za skladištenje gnojiva, uključujući posebne objekte za rukovanje i korištenje životinjskog gnojiva.

Sektor voća i povrća

- Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje staklenika i
plastenika za povrće.

- Ulaganje u opremu za specijaliziranu berbu, sortiranje i pakiranje voća i povrća, uključujući stolno grožde.

- Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili pomoćne objekte za
skladištenje voća i povrća; bez ULO kapaciteta.

- Ulaganje u sustave za zaštitu od tuče na farmi (uključujući računalnu
opremu).

- Isključeno je navodnjavanje na otvorenim površinama.

Sektor žitarica i uljarica

Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za
skladištenje i sušenje žitarica i uljarica.


Krajni korisnici ove mjere su:

Poljoprivredna gospodarstva (obiteljska gospodarstva, obrti i pravne osobe) određeni Zakonom o poljoprivredi (NN 66/01, NN 83/02), upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i obveznici PDV-a.

Minimalna ukupna vrijednost ulaganja:
Po projektu 13.500 EUR (100.000 HRK).

Maksimalna ukupna vrijednost prihvatljivog ulaganja po korisniku je ograničena na 900.000 EUR (6.570.000 HRK) u vremenskom okviru IPARD-a, osim u sektoru jaja gdje iznosi 2.000.000 EUR (14.600.000 HRK).

Iznos potpore je do 75% ukupnog prihvatljivog ulaganja po projektu ovisno o korisniku.

 

ULAGANJA U PRERADU I TRŽENJE POLJOPRIVREDNIH I RIBLJIH PROIZVODA U SVRHU RESTRUKTURIRANJA TIH AKTIVNOSTI I DOSTIZANJE STANDARDA ZAJEDNICE


Sektor mlijeka i mljekarstva

Ulaganje u rekonstrukciju i/ili opremanje postojećih objekata za mlijeko i
mljekare, uključujući rashladnu opremu za sirovo mlijeko u otkupnim
stanicama.

Ulaganja u specijalna transportna vozila za sirovo mlijeko.

Sektor mesa

Ulaganje u rekonstrukciju i/ili opremanje postojećih klaonica, uključujući
opremu za rashlađivanje i pakiranje mesa i gospodarenje nusproizvodima.
Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje centara za
skupljanje životinjskih nusproizvoda.

Sektor ribarstva

- Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje pogona za
preradu ribe, školjki i školjkaša, za hlađenje, rezanje, sušenje, dimljenje
i pakiranje proizvoda i smanjenje otpada, uključujući softver.

- Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje distributivnih
centara i/ili centara za pročišćavanje školjkaša.

Sektor prerade voća i povrća

Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za preradu voća i povrća, uključujući gljive.

Novo !!! Sektor vinarstva

Ulaganja u opremanje vinarija (oprema za filtraciju, stabilizaciju, punjenje, automatsko etiketiranje i pakiranje).

Novo !!! Sektor maslinovog ulja

Ulaganja u laboratorijsku opremu za osnovne kemijske analize maslinovog ulja. Ulaganje u opremu za preradu komine masline u kompost.

Krajni korisnici

Obrti i poduzeća u privatnom vlasništvu ili do 25% u državnom vlasništvu, u sustavu PDV-a, te registrirani za predmetnu djelatnost u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća kako je određeno Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02 od 22. ožujka 2002.)

Pogoni s EU izvoznim brojem nisu prihvatljivi u okviru ove mjere.

Minimalna ukupna vrijednost prihvatljivih ulaganja po projektu je ograničena na 33.800 EUR (250.000 HRK).

Maksimalna ukupna vrijednost prihvatljivih ulaganja po korisniku za vrijeme trajanja IPARD-a je ograničena na 3.000.000 EUR (21.900.000 HRK) od kojih ukupna ulaganja u sektor maslinovog ulja ne mogu prelaziti 500.000 EUR (3.650.000 HRK).


 

Povezani članci

Who's Online

We have 379 guests and no members online