Brzom cestom protiv gužvi

Izgradnjom dionice autoceste Dugopolje - Šestanovac sve veće značenje dobiva nekad spominjani, a nikad realizirani projekt izgradnje brze ceste Vukušića strana - čvor autoceste u Šestanovcu - Dubci (D8). O njezinoj važnosti govori podatak da je još osamdesetih godina prošlog stoljeća napravljeno idejno rješenje. Međutim, nije poznato zbog čega je izostala izgradnja tog vrlo važnoga cestovnog pravca kojim bi se za oko pet kilometara smanjila udaljenost između Šestanovca i Jadranske magistrale na Dubcima, a da ne spominjemo bržu protočnost prometa ...

MJEŠTANI SE BORE ZA IZGRADNJU BOLJE PROMETNICE

Brzom cestom protiv gužvi


Piše: Mladen Nejašmić / EPEHA
Izvor: Slobodna Dalmacija


Slijedom toga ova prometnica planirana je i u prostornom planu Općine Šestanovac kao vrlo važna žila kucavica i spas prezagušenog Šestanovca koji, poglavito u ljetnim mjesecima, vrvi automobilima, pa je pravo umijeće prijeći cestu u središtu mjesta gdje se kolone vozila slijevaju prema moru.

Prometna gužva


Dvije faze

Realizacija nove državne ceste D39, odnosno brze ceste, planirana je u etapama. Poprečni profili također bi se rješavali u dvije faze kao dvotračna, odnosno konačno četverotračna cesta, što bi svakako ovisilo o dinamici izgradnje okolne cestovne mreže.

Projektom je planirano da ulaz u općinsko središte i buduću gospodarsku zonu bude preko deniveliranog čvorišta Šestanovac. Širina kolnika je definirana na način da je u prvoj fazi predviđen jedan kolnik sa dva prometna traka s eventualnom potrebom dogradnje dodatnih trakova za spora vozila, a u drugoj etapi dva odvojena kolnika sa 2x2 prometna traka te obveznom denivelacijom svih raskrižja. Osnovni uvjet pri ovakvom rješenju problema je da navedeno ne zahtijeva veće građevinske zahvate koji se neće moći uklopiti u konačno rješenje.

Prometna gužva u općini Šestanovac

Takvim pristupom problemu napokon bi se riješila gužva u mjestu, a sekundarna cestovna mreža ostvarila bi nesmetane poprečne veze s istočnim odnosno zapadnim dijelom općine Šestanovac. Tom istom cestovnom mrežom, uključujući i postojeću državnu cestu, povezuju se buduće građevinske zone i radna zona Šestanovac, te se objedinjuje dio lokalne mreže okolnih naselja. 

Povezani članci

Who's Online

We have 108 guests and no members online