Ministarstvo zaštite okoliša: Prosvjed kod rudokopa Slane Stine nije opravdan

Dugi RatIz Ministarstva zaštite okoliša i prirode reagirali u na dopis Mira Bulja koji im je u ime Mjesnog odbora Suhač iznio zaključke prosvjeda održanog prošlog tjedna protiv izmjene sanacijskog materijala u rudokopu Slane Stine. Za ovaj vikend je najavljen novi prosvjed, ali u Ministarstvu smatraju da je prosvjed neopravdan te da zaključci s prošlotjednog prosvjeda nisu utemeljeni. U Ministarstvu objašnjavaju da je rudarskim projektom predviđeno da se jalovina koja nastaje tijekom eksploatacije iz rudokopa Slane Stine koristi za kasniju sanaciju. Tijekom eksploatacije utvrđeno je da jalovina količinom neće biti dovoljna za samu sanaciju te je izrađen "Pojednostavljeni rudarski projekt" i "Elaborat sanacije" kojim je predviđen dodatni materijal za sanaciju: građevinski otpad, troska iz željezare Split i jalovina troske iz bivše tvornice ferolegura u Dugom Ratu ...

Ministarstvo zaštite okoliša

Prosvjed kod rudokopa Slane Stine nije opravdan

Piše: Ines Brajević / DalmacijaNews
Izvor: DalmacijaNews

Za ovaj vikend je najavljen novi prosvjed, ali u Ministarstvu smatraju da je prosvjed neopravdan te da zaključci s prošlotjednog prosvjeda nisu utemeljeni

- Tijekom eksploatacije utvrđeno je da jalovina količinom neće biti dovoljna za samu sanaciju te je izrađen "Pojednostavljeni rudarski projekt" i "Elaborat sanacije" kojim je predviđen dodatni materijal za sanaciju: građevinski otpad, troska iz željezare Split i jalovina troske iz bivše tvornice ferolegura u Dugom Ratu.

Prihvatljivost navedenog materijala potvrđena je 1. studenog 2011. kada je Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdalo mišljenje prema kojemu se građevinski otpad i drugi inertni materijali, troska iz željezare i jalovina s lokacije bivše tvornice ferolegura i otpad od lijevanja obojenih metala mogu koristiti za sanaciju nakon odgovarajuće obrade – tvrdi Dijana Sušac, glasnogovornica Ministarstva zaštite okoliša i prirode.

Napominje i kako je prihvatljivost materijala troske prihvatio i Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada koji je u ožujku 1994. i studenom 2011. godine proveo analize sanacijskog materijala koje pokazuju da je topivost metala iz troske vrlo mala te da u prirodnim uvjetima neće doći do isparavanja metala u atmosferu niti do otapanja i prodiranja u tlo i podzemne vode. Utvrđeno je i da uzorak troske ne predstavlja radioaktivni otpad te da može biti ispušten u okoliš.

Ističu kako se lokacija zahvata sanacije rudokopa Slane Stine ne nalazi u zaštićenom području, niti u području ekološke mreže natura 2000, ali se nalazi uz dva područja ekološke mreže: Srednji tok Cetine s Hrvatačkim i Sinjskim poljem i rijeka Cetina.

Ciglana Sinj je 14. studenog prošle godine za provođenje zahvata sanacije zatražila "Ocjenu o potrebi provođenja Procjene utjecaja na okoliš" o čemu je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode zatražilo mišljenje od Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva graditeljstva, Splitsko-dalmatinske županije i stručnjaka o tome može li zahvat imati značajniji utjecaj na sastavnice okoliša. Utvrđeno je da ne treba provoditi procjenu utjecaja na okoliš, ali da je potrebno provesti "Glavnu ocjenu prihvatljivosti".

- Javnu raspravu provodi Upravni odjel za graditeljstvo, komunalne poslove, infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije koji je 14. srpnja u dnevnom tisku oglasio javni uvid u trajanju 28. srpnja - 27. kolovoza 2014. te javno izlaganje 1. kolovoza u Gradu Sinju. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode tražilo je promjenu termina javnog izlaganja no iz Županije nam je odgovoreno da termin 1. kolovoza nije moguće promijeniti jer je već ranije dogovoren s Gradom Sinjom.

S obzirom na sve navedeno, razloga za prosvjed nema jer upravo javni uvid omogućuje svim zainteresiranim stranama da aktivno sudjeluju svojim primjedbama u postupku na adekvatan način pa i ovim putem pozivamo sve zainteresirane da se uključe u raspravu – zaključuje Dijana Sušac.

Povezani članci

Who's Online

We have 375 guests and no members online