Nekon era salbunjera i divljeg škvera Krilo dobiva novi život i novu luku

Nema stranca koji ne prikoči kad mu iznenada u okuci pukne pogled na šumu jarbola, jedrenjaka, starih trabakula i modernih glisera izloženih kao na kakvom sajmu brodograditeljskog vremeplova – čim lokalnom cestom između Splita i Omiša "uplovi" u Krilo Jesenice. Prizor je neponovljiv jer broj privezanih brodusina izaziva pomisao da je to luka grada sa stotinjak tisuća stanovnika, iako se odmah vidi da je u pitanju malo, stisnuto uz more, tipično  dalmatinsko misto. Prizor nije slučajan. Tradicija brodovlasnika koji danas svoje flote koriste u turističke svrhe, odgovara šali da se tu radi o brodarskom gradiću Onassisa ...

KRILO

Krilo Jesenice dobiva novi život i luku

Izvor: Lučka uprava SDŽ

Krilo Jesenice, na 15 kilometara od Splita, zapravo je mjesto koje se šćućurilo u dnu uvale između Bajnica i Jesenica, a pripada općini Dugi Rat. Krilo već 300 godina njeguje svoju brodarsku orijentaciju.

Luka Krilo . vizualizacija


300 godina salbunjere

U 19. stoljeću Krilo je imalo čak i parobrodsku liniju. A tipičnost Kriljana je njihova višestoljetna okrenutost trabakulima specifične građe i namjene. Zovu ih salbunjere, a riječ je o brodovima građenima za prijevoz pijeska, salbuna.

Prioritet općine Dugi Rat i naselja Krilo uređenje je lučkog područja, kako je i definirano Prostornim planom uređenja Općine Dugi Rat otprije nekoliko godina, te Urbanističkim planom uređenja luke Krilo.

U Krilu je prvotno bio stacioniran manji broj većih brodova koji su služili za vađenje pijeska iz akvatorija na ušću rijeke Cetine. Do prenamjene tih brodova u turističke svrhe dolazi početkom sedamdesetih u prošlom stoljeću.

Luka Krilo . vizualizacija


Turistička flota trabakula

Danas je turistička flota Kriljana narasla na 120 brodova. Odatle i narasla potreba za gradnjom luke koja je dosad održavana i improvizirana isključivo radom samih mještana te vlasnika brodova. Luka je na taj način dobila osnovni prostorni obuhvat i strukturu.

Zaštita akvatorija luke izvedena je južnim i istočnim lukobranom koje su mještani sami izgradili. Primarni i sekundarni lukobran dijelom su već izvedeni, ali u neodgovarajućem materijalu i gabaritima.

Izgradnjom i uređenjem luke prema novonastalim potrebama u potpunosti će se uvažiti postojeća situacija te će se sve izgrađene građevine i objekti uklopiti u konačno rješenje luke i obalnog pojasa.

Artikuliranjem sadašnje improvizirane luke, Krilo će dobiti sve prednosti uvjetnog pristaništa, a projektom će se zapravo objediniti život i potrebe općine Dugi Rat, udruge brodara, koncesionara, Lučke kapetanije, lokalnog stanovništva, turista, dakle sve što Krilu daje životnu svakodnevicu.

U luci Krilo na stalnom je vezu veliki broj turističkih brodova u vlasništvu mještana Krila koji u ljetnom razdoblju krstare na rutama Srednjeg i Južnog Jadrana. Postojeće stanje u luci nije zadovoljavajuće zbog niske razine opremljenosti i sigurnosti luke, pa je neophodno uređenje radi svih sudionika.

Luka Krilo . vizualizacija


Za Dugi Rat

Lučka uprava svojim inicijativama i angažmanom vodi računa o studiji izvodljivosti, računajući i na financijske zahtjeve, a za projekt su i u minusu i u plusu zainteresirani svi sudionici, od jedinica lokalne samouprave, preko županijskih čimbenika, Ministarstva pomorstva i prometa, do EU-fondova itd..

Prihodi koji će se generirati izgradnjom luke, dakle naplatom lučke pristojbe, lučke naknade te koncesije, postat će prednost spomenute luke u njezinu gospodarskom razvoju i uopće u napretku općine Dugi Rat.

Sve se na kraju svodi na onu temeljnu svakodnevicu, bolje uvjete života i rada, općedruštvene koristi za lokalno stanovništvo.

Luka Krilo . vizualizacija


Šetnja kroz mjesto

Krilo novim projektom dobiva luku za javni promet s trajektnim pristanom, te sportsku luku u sjeverozapadnom dijelu akvatorija koji je zaštićen lukobranima na istoku i jugu. U zapadnom dijelu lučkog područja planirana je prometnica koja se veže na državnu cestu D8, dakle cesta kroz mjesto postaje lokalnom prometnicom, računajući na planiranu izgradnju brze ceste Trogir – Split – Omiš koja prolazi zaleđem. Tako će se omogućiti pristup do parkirališta za osobna vozila  i autobuse  u zapadnom dijelu.

Projekt Luke Krilo


Suha marina i novi gat

Uz parkiralište su u planu građevina poslovne namjene (trgovina, ugostiteljstvo, usluge), sportska igrališta, obalna šetnica, prometnica s oko 40 parkirnih mjesta, suha marina s dizalicom, novi gat i riva sa šetnicom ispred hotela kao punktom koji bi morao postati novim središtem mjesta...

Povezani članci

Who's Online

We have 106 guests and no members online