Peovica: Naš cjenik usluga u potpunosti je legalan

Zbog povećanog broja upita građana direktor Peovice Leonardo Ljubičić odlučio se javnosti obratiti priopćenjem u kojem nudi detaljne odgovore na najčešće primjedbe i pritužbe. Priopćenje prenosimo u nastavku teksta u cijelosti ...

PEOVICA:

Naš cjenik usluga u potpunosti je legalan

Piše: Leonardo Ljubičić

zeleni otoci u dugom ratu

PITANJE:  Cjenik Peovice nije legalan. Novi zakon (Zakon o održivom gospodarenju otpadom NN 94/13) nalaže da se obračun cijene prikupljanja i odvoza komunalnog otpada bazira na količini, a Peovica za osnovu i dalje ima broj članova kućanstava.

Leonardo LjubičićODGOVOR:   Uz obvezu jedinica lokalne samouprave da organiziraju primarnu selekciju otpada, obveza obračuna po količini (varijanta A: masa otpada ili varijanta B: umnožak volumena spremnika i frekvencije odvoza) najvažnija je novost spomenutog zakona. JLS-ima (i njihovim komunalnim poduzećima) dat je rok od godine dana – istekao 23.07.2014 – da svoja poslovanja i odluke usklade sa time. No zakon je pisan relativno ishitreno i nepromišljeno, i po uzoru na dobre prakse nekih europskih sredina.

To nažalost znači da je dobrim dijelom neprilagođen i ne nudi rješenja za niz problema karakterističnih za našu sredinu, posebno za priobalni pojas. Tako, njime nije reguliran način naplate otpada koji nastaje kao posljedica turizma, naplata otpada tzv. vikend korisnicima, način zaduživanja volumena kod zajedničkih kućanstava, itd. Zakon navodi više od 50 podzakonskih akata koje je Ministar/Vlada trebali donijeti kako bi pojasnili provođenje istog. Upravo iz spomenutih razloga donesena su tek 2 akta, te je u tijeku rad na izmjenama elemenata ovog Zakona.

zeleni otoci u dućama

Među aktima koji nisu doneseni, najvažniji je onaj iz članka 29, stavka 10: „Način gospodarenja komunalnim otpadom … , granične količine miješanog komunalnog otpada … i način obračuna … propisuje Vlada uredbom.“ Prvenstveno zbog nedostatka ove uredbe predstavnička tijela JLS nisu mogla donijeti odgovarajuće odluke iz članka 30, stavka 7, gdje se navodi: „Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o načinu pružanja javnih usluga … koja sadrži: 1) kriterij obračuna količine otpada, 2) standardne veličine … spremnika …, 3) najmanju učestalost odvoza …, 4) obračunska razdoblja … itd. 6) odredbe propisane uredbom iz članka 29. stavka 10 ovoga Zakona, itd.“ Zbog ove pak okolnosti, davatelji usluga (komunalna poduzeća) nisu imali na osnovu čega donijeti svoje akte (cjenike, itd.) jer Zakon kaže u članku 33, stavak 1: „Davatelj usluge dužan je obračunati … sukladno … uredbe iz članka 29 stavka 10 … i odluke iz članka 30 stavka 7 ovog Zakona.“ Na kraju, u Prijelaznim i Završnim odredba zakona, navodi se u članku 187, stavak 3, „Cjenici za komunalne usluge … važe do primjene cjenika iz članka 33 stavka 5 ovog Zakona.“

Kao zaključak: zakonom iz Srpnja 2013. traži se da se obračun naknade za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada bazira na količini. Pojašnjenja kako točno to raditi nisu dana do danas. Zbog toga ni jedna JLS (osim ako već prije nije imala neku varijantu obračuna po količini) nije bila u mogućnosti donijeti svoje propise, a posljedica toga je da nitko od davatelja usluga nije ni mogao uskladiti cjenik za novim zakonom. Svi postojeći cjenici su legalni do razrješenja ove situacije. Dakle, postojeći cjenik Peovice d.o.o. je legalan. (Dapače, bilo kakav eventualno novi cjenik bio bi, kako je vidljivo iz ove zakonske zavrzlame, nelegalan.)

zeleni otoci u dućama


PITANJE: Cijene odvoza smeća u ljetnim mjesecima znatno su uvećane. Zašto plaćam smeće turista?

ODGOVOR: Cijena koju Peovica obračunava u varijabilnom dijelu (fiksni dio je naknada za održavanje sustava i iznosi 20 kn – 15 kn za zaobalje – i isti se ne mijenja tijekom godine) iznosi za 4-člano domaćinstvo 35 kn mjesečno (preciznije, 34.83 kn).

Prilikom donošenja cjenika 2012. godine, opcija je bila a) rasporediti ravnomjerno naknadu tijekom cijele godine, ili b) uzeti u obzir sezonske oscilacije (ljeti zbog povećanog obima posla sustav se napreže više; broj odvoza je veći, broj kvarova je veći, broj intervencija je veći, utrošak radnih sati je veći).

U Peovici su se opredijelili za varijantu b), te su rasporedili opterećenje cijene na slijedeći način: 4 zimska mjeseca po 22 kn, 6 prijelaznih mjeseci po 33 kn, te 2 ljetna mjeseca po 66 kuna (vrijedi za priobalje, zaobalje vidjeti donju tabelu B*).

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Total
A 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 420
B 22 22 33 33 33 33 66 66 33 33 22 22 418
B* 22 22 22 22 22 22 33 33 22 22 22 22 286

 

Cijene se za 3-člano domaćinstvo umanjuju za 10%, a za 5-člano uvećavaju za 10%, itd. Dakle, na godišnjoj razini cijena koju korisnici plaćaju je ista; govoriti o poskupljenju na ljeto isto je kao i govoriti o pojeftinjenju u ostatku godine. To i dalje ni u kom slučaju ne znači da se ovim pokrivaju troškovi „turističkog otpada“.

Naime, sukladno načelu „onečišćivač plaća“, Peovica naplaćuje 1.50 kn (0.75 kn zaobalje) za svako ostvareno/prijavljeno noćenje. Za informaciju, na našem području prosječno se prikupi cca 630 tona komunalnog otpada mjesečno van turističke sezone, što bi iznosilo cca 7,560 tona godišnje. No, u sezoni ove brojke rastu (vidjeti dijagram), te na našem području prikupimo 9,365 tona (podaci za 2013. godinu).

Razliku od cca 1,800 tona, dakle otpad nastao u tijeku turističke sezone, naplaćujemo direktno po ostvarenim noćenjima.

Peovica

 

PITANJE:  Imam vikend kuću na području Omiša, te u njoj (varijanta a: boravim vrlo malo) (varijanta b: ne boravim nikako, varijanta c: …). Zbog čega plaćam račune za odvoz smeća?

ODGOVOR:  Korisnici vikend kuća na području djelovanja Peovice ne plaćaju odvoz smeća (varijabilni dio). Plaćaju samo naknadu za održavanje sustava (20 kn mjesečno priobalje, 15 kn mjesečno zaobalje), budući da nije nikako moguće utvrditi intenzitet ni frekvenciju korištenja istih objekata. Stoga, ne naplaćujemo odvoz smeća, naplaćujemo samo naknadu za održavanje sustava, slično kao što je i za struju i vodu. Naplata ide jednom godišnje (12×20 = 240 kn, odn. 12×15 = 180 kn zaobalje).

zeleni otoci u sumpetru

PITANJE: Peovica je skupa i pljačka me. Nisam zadovoljan uslugom te je želim otkazati.

ODGOVOR:  Naše bilance kao i računi dobiti i gubitka dostupni su redovito nadzornom odboru i skupštini društva, ne ostvarujemo ekstra profit, niti to smijemo. Naša je uloga osigurati uslugu prikupljanja i odvoza komunalnog otpada ma šta bilo i u bilo kakvim uvjetima, kao što je obaveza korisnika koristiti i platiti istu uslugu – riječ je o komunalnoj usluzi, te ju nije moguće otkazati kao npr. telekom i slično.

Raditi po zakonu, raditi ekonomično, smanjivati nepotrebne troškove te osigurati što kvalitetniju uslugu po što povoljnijoj cijeni naš je permanentni zadatak i apsolutni prioritet.

Usporedba cijena za neke susjedne gradove (kn, neto iznos, 4-člano domaćinstvo, priobalje – gdje je to moguće):

    Mjesečni prosjek Godišnji iznos
Peovica d.o.o. Omiš 55 660
Komunalac d.o.o. Makarska 80 960
Topana d.o.o. Imotski 50 600
Čistoća d.o.o. Šibenik 80 960

 

Napomena:   Sve navedene cijene su neto, te im je potrebno pridodati PDV. Također, korisnici na području Omiša plaćaju i naknadu za sanaciju Karepovca, koja je prolazna stavka, ne podliježe PDV-u, i nema veze sa Peovicom, nego je rezultat sporazuma gradova Splita i Omiša (naknada iznosi 0.12 kn po kvadratnom metru stambenog objekta).

zeleni otoci u krilu

Povezani članci

Who's Online

We have 240 guests and no members online