Raste naknada za stručno osposobljavanje mladih na 2620 kuna

Od početka ožujka naknada za stručno osposobljavanje povećat će se za 220 kuna, na 2620 kuna. Predviđaju to promjene zakona o poticanju zapošljavanja koje bi idući mjesec po hitnom postupku trebale biti prihvaćene u Saboru. Trenutačno je oko 20 tisuća mladih ljudi uključeno u stručno osposobljavanje, a očekuje se da će s novima koji će pristići broj korisnika te mjere ove godine premašiti 40 tisuća. Prema prijedlogu zakona, visina naknade ujednačava se s minimalnom plaćom koja za 2017. godinu iznosi 3276 kuna bruto. Povećanje bi se trebalo odnositi podjednako na zatečene kao i na sve nove korisnike te mjere, a njih će svakako biti više i zbog proširenja na srednjoškolce. Prema novim pravilima, pravo na plaćeno stručno osposobljavanje proširit će se i na nezaposlene sa srednjoškolskim obrazovanjem do navršenih 30 godina.  Plaćeno stručno osposobljavanje moći će koristiti svi koji se vode kao nezaposleni najmanje 30 dana te nemaju više od 12 mjeseci staža u stečenoj kvalifikaciji. Naknadu za prijevoz ubuduće će isplaćivati poslodavci, a ne država. Osposobljavanje u trajanju do dvije godine namijenjeno je osobama sa završenim trogodišnjim strukovnim obrazovanjem u vezanim obrtima, odnosno za osobe sa stručnim kvalifikacijama za koje je obavljanje poslova uvjetovano članstvom u strukovnim udrugama.

Izvor: Večernji List, Dalmacija News

Tijekom prošle godine neku od državnih mjera za zapošljavanje koristilo je oko 70 tisuća osoba, a ove bi se godine taj broj trebao povećati. U proračunu je za aktivnu politiku zapošljavanja predviđeno 1,5 milijardi kuna što domaćih što europskih sredstava, od čega 696 milijuna kuna za plaćeno stručno osposobljavanje, piše večernji List.

Povezani članci

Who's Online

We have 227 guests and no members online