Održan tematski sastanak o izgradnji nove luke otvorene za javni promet

U našoj općini trenutno je registrirano 158 brodova namjenjenih za turistička kružna putovanja. Za njihovo sidrenje izvan sezone nema dovoljno mjesta u postojećoj luci Krilo, niti se ista koristi kao matična luka za prihvat i iskrcaj putnika u sezoni, s čime bi i turistička bilanca samog Krila, te općine Dugi Rat bila značajno bolja. No postojeći lučki infrastrukturni objekti luke Krilo nisu adekvatni i ne zadovoljavaju ni trenutne a pogotovo ne planirane potrebe kako samih Kriljanskih brodara, tako i naših turističkih djelatnika koji samo gledaju kako čuvena Jesenička flota puni turističke proračune Splita, Trogira, a teško će (ako se nešto ne promijeni) ovdje zaživjeti i optimistični županijski planovi koji su davno planirali uređenje postojeće luke Krilo i u tu namjenu odvojili milijune naših kuna. Odvojili ali ne i pametno utrošili. Još. U međuvremenu Jesenička flota brzo raste i svake godine desetak novih modernih turističkih brodova hrli u Kriljansku luku u kojoj mjesta za njih više odavno - nema! Općinsko vijeće općine Dugi Rat još krajem 2015. donijelo je oluku o izradi IV. izmjena i dopuna PPU ODR koje će odrediti prostorni obuhvat proširenja postojeće luke otvorene za javni promet županijskog značaja Krilo. Novi dio luke po tom prijedlogu oko kojega će se uskoro i javno raspravljati biti će smješten istočno od postojeće luke Krilo. Projekt izgradnje nove luke u općini Dugi Rat otvorene za javni promet u susjedstvu luke "Krilo" bio je i tema sastanka koji je početkom veljače održan na inicijativu državne tajnice za more, Maje Markovčić Kostelac s predstavnicima Hrvatske gospodarske komore, resornog ministarstva općine Dugi Rat, lučke uprave Splitsko - dalmatinske županije, lučke kapetanije Split i Hrvatske udruge privatnih brodara Split. - "Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture kao resorno tijelo podržava realizaciju projekta kroz osiguranje dostatnih kapaciteta i odgovarajućih vezova za postojeću brodsku flotu te predlaže fazno rješavanje problema sukladno prostornim planovima i strateškim dokumentima" - rekla je na kraju sastanka državna tajnica za more, Maja Markovčić Kostelac.

Priredio: MB
Izvor: Ministarstvo mora


Na sastanku je istakunto da sve brodarske tvrtke koje su registrirane pri Općini Dugi Rat realiziraju zapošljavanje tijekom sezone i preko tisuću pomoraca, hrvatskih državljana, što je značajan podatak u dijelu održivosti gospodarstva, ali i širega konteksta razvoja hrvatskog priobalja, pri tom valja istaknuti činjenicu da su na ovu brodarsku djelatnost vezane i brojne druge poslovne djelatnosti u Općini, kao što su dobavljači, razne usluge i servisi koje brodovi koriste, a koje nude hrvatske tvrtke i obrti.

Ne zanemariv udjel u potpori ovoj djelatnosti predstavlja i Općina Dugi Rat koja na ime potpora sudjeluje sa 30 posto financijskih sredstava, izdvojenih iz ukupnih prihoda koje ostvaruje iz turističkih noćenja. Eh da su Kriljani "turističku rentu" mogli platiti svojoj općini, a ne susjednima, ta sredstva potpora mogla su biti i daleko veća...

Povezani članci

Who's Online

We have 211 guests and no members online