Potpore županije za početnike i poduzetnike koji se bave tradicijskim djelatnostima

Splitsko-dalmatinska županija objavila je Javni poziv za podnošenje zahtjeva iz Programa potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva na području Splitsko-dalmatinske županije za 2017g. Potpora se dodjeljuje kroz dvije mjere:
Mjera 1. Početnici u poduzetništvu (pravna i fizička osoba koja se bavi gospodarskom djelatnošću i čiji je vlasnik poduzetnik početnik koji posluje najviše do dvije godine do trenutka predaje zahtjeva na novoobjavljeni Javni poziv i nije vlasnik ili suvlasnik drugog registriranog subjekta i nad kojim se ne provodi stečajni postupak, odnosno koji u skladu s nacionalnim zakonodavstvom ne ispunjava kriterije da se nad njim provede stečajni postupak – trgovačka društva, jednostavna trgovačka društva, specijalističke ordinacije, ovlašteni uredi i obrtnici)
Popis prihvatljivih djelatnosti za Mjeru 1. prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. (NKD 2007). dan je u Prilogu I. koji je sastavni dio natječaja.
Mjera 2. Očuvanje tradicijskih djelatnosti (pravna i fizička osoba sa sjedištem i djelatnošću na području Splitsko dalmatinske županije izuzev područja grada Splita koja se bavi tradicijskom djelatnošću i čiji vlasnik nije vlasnik ili suvlasnik drugog registriranog subjekta i nad kojim se ne provodi stečajni postupak, odnosno koji u skladu s nacionalnim zakonodavstvom ne ispunjava kriterije da se nad njim provede stečajni postupak – trgovačka društva, jednostavna trgovačka društva i obrtnici)..

Izvor : PCK

Tradicijske djelatnosti – djelatnosti za koje je potrebno posebno poznavanje zanatskih vještina i umijeća u obavljanju djelatnosti, koji se obavljaju pretežnim udjelom ručnog rada, a tehnikama proizvodnje i rada, namjenom i oblikom oslanjaju se na obrasce tradicijske kulture pa u tom smislu mogu simbolizirati lokalni, regionalni ili nacionalni identitet.
Popis prihvatljivih djelatnosti za Mjeru 2. prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. (NKD 2007). dan je u prilogu II. koji je sastavni dio natječaja.

Intenzitet bespovratne potpore: 50% iznosa opravdanih troškova za podnositelje s sjedištem i djelatnošću na području grada Splita i 75% iznosa opravdanih troškova za ostale podnositelje, a sukladno Zakonu o državnim potporama i drugim važećim propisima o državnim potporama, a najviše do 20.000,00 kuna.

Prihvatljivi troškovi projekta, za koje podnositelji zahtjeva mogu ostvariti potporu su:
1. Nabava alata, strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata te računalnih programa namijenjenih isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti
2. Nabava novog vozila za gospodarske svrhe.
3. Ulaganja u razvoj novih proizvoda/usluge (potpuno novi proizvod/usluga, linija novih proizvoda/usluga, nadopuna linije, uvođenje proizvoda/usluga na tržište, proizvod/usluga s manjim promjenama, ali usmjeren na potpuno novi ciljni segment tržišta, proizvod/usluga proizveden/pružen uz smanjene troškove) uključujući troškove vanjskih usluga u razvoju novog proizvoda/usluge
4. Ulaganja u poboljšanja i prilagodbu poslovnog prostora obavljanju poslovne djelatnosti, unutarnjeg uređenja poslovnih prostora/radionice u skladu sa suvremenim trendovima i/ili radi uvođenja novih načina rada s kupcima/korisnicima-uključuje samo grube i završne radove.
5. Ulaganja u upravljanje i zaštitu intelektualnog i industrijskog vlasništva
6. Priprema, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja kvalitetom i normi te troškovi stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko i Hrvatski otočni proizvod
7. Ulaganja u marketinške aktivnosti (oblikovanje proizvoda/usluge (dizajn), izrada web stranice i izrada promidžbenog materijala)
8. Poduzetnička izobrazba i stručno osposobljavanje vezano za djelatnost prijavitelja.
9. Čuvanje djece poduzetnicama početnicama (do 1. godine poslovanja) u 75%-tnom iznosu cijene vrtića, troškova odgajateljice i cijene produženog boravka u školi, a najviše do 10.000,00 kuna.

Iznos pojedinačne ponude/računa/predračuna/Ugovora za navedene prihvatljive troškove ne smije biti manji od 1.000 kuna.

Rok za podnošenje zahtjeva je 18. travnja 2017. godine.

Natječajna dokumentacija

Povezani članci

Who's Online

We have 190 guests and no members online