Grad Zenica objavio je Međunarodni javni poziv za prodaju Zeničkog odmarališta na Dućama

Grad Zenica, u čijem su vlasništvu nekadašnje Zeničko odmaralište u Dućama, objavio je Međunarodni javni poziv za dostavu pisma namjere s ciljem kupovine nekretnina Zeničkog odmarališta u mjestu Duće, u općini Dugi Rat. Informacije ponuđačima su navedene ovdje. Ukupna površina parcela na kojima se nalazi bivše odmaralište iznosi 11.788 m2. Trenutno su predmetne nekretnine pod administrativnom zabranom raspolaganja, koja je u vidu zabilježbe upisana u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Splitu, na zahtjev Splitsko – Dalmatinske županije. Predmet spora su čestice područja u pojasu između magistrale i mora, koje je upisano kao pomorsko dobro RH. Grad Zenica je pred nadležnim sudom u Splitu pokrenuo postupak brisanja administrativne zabrane raspolaganja predmetnom nekretninom i postupak je toku. Prema prostornom planskoj dokumentaciji općine Dugi Rat, lokacija je obuhvaćena ugostiteljsko turističkom zonom GOLUBINKA-2, površine cca 0,9 ha, na kojoj se umjesto građevina Zeničkog odmarališta planira gradnja hotela, gdje je najmanja visina građevine P+1, a najviša P+4, te obzirom da se radi o zamjeni postojeće građevine dopušta se da nova građevina može zadržati postojeću udaljenost od granice građevinske čestice. U sklopu uređenja okoliša određuje se mogućnost gradnje otvorenih bazena, a dopušta se tokom zimskog perioda zatvaranje bazena montažnim providnim elementima. Omogućeno je zadržavanje postojećeg prometnog priključka na državnu cestu D-8, te veza za plažu (parcele ispod magistralne ceste Omiš-Split). Nekretnine Zeničkog odmarališta u Dućama mogu se obići uz prethodnu najavu i u prisustvu članova komisije 19. srpnja i 9. kolovoza 2017. u vremenu od 10.00 do 16.00 sati, a članovi komisije pružiti će im sve dodatne informacije. Rok za dostavljanje ponuda za kupovinu nekretnina Zeničkog odmarališta u Dućama u "viđenom stanju" je 28. kolovoza 2017. do 11 sati. I najvažnije, prodaja će se vršiti javnom licitacijom ponuđivača ponuda sa svom traženom dokumentacijom, s tim da je minimalna cijena 4,601 milijuna eura.

MB

zeničko odmaralište u dućama

Povezani članci

Who's Online

We have 104 guests and no members online