Za edukaciju građana o gospodarenju otpadom 47,2 milijuna kuna

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je javni poziv za EU sufinanciranje provedbe programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, odnosno kampanje kojima će građane educirati o odgovornom postupanju sa otpadom. Tako će (udruženi) gradovi i općine svojim stanovnicima moći približiti održivo gospodarenje otpadom putem različitih informativnih aktivnosti koje će najvećim dijelom biti financirane europskim sredstvima (brošure, letci i plakati za sprječavanje nastanka otpada te odgovorno postupanje s istim, specijalizirane radijske i TV emisije, javne edukacije i tribine, kao i radionice za djecu, itd.). Projektni prijedlozi mogu se podnositi od 15. veljače 2018. godine, a s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 1. veljače 2019. ili do iskorištenja sredstava. Minimalni i maksimalni iznosi su unaprijed definirani po kategorijama, za 2. kategoriju najniži dopušteni iznos bespovratnih sredstava je 250 tisuća kuna, a najviši 500 tisuća. Na ovaj bi način, nakon osiguravanja nužne infrastrukture za gospodarenje otpadom, jedinice lokalne samouprave bile u mogućnosti dodatno utjecati na potrebno podizanje svijesti o upravljanju otpadom na održiv i ekonomičan način, što bi u konačnici trebalo rezultirati i približavanju te dostizanju razine koja je propisana EU Direktivom. A razina, odnosno ciljevi su poznati, ali i teško dostižni, sukladno EU Direktivi o odlagalištima otpada Hrvatska je preuzela obvezu da će do 2020. godine na razini cijele države osigurati pripremu za ponovnu uporabu i recikliranje 50% otpada koji se odnosi na PET ambalažu, metal, papir te staklo.

Izvor: Gradonacelnik.hr


  foto: Ante Čizmić / Cropix


Sukladno Programu izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom – kojim je jasno istaknuto kako „građanima i dalje nedostaju osnovne informacije o gospodarenju otpadom“ – ovaj Poziv gradovima i općinama na izvrstan način može olakšati pristup građanima, tj. upoznati ih s konceptima upravljanja otpadom na održiv i ekonomičan način.

PROČITAJTE VIŠE..

Povezani članci

Who's Online

We have 469 guests and no members online