Građenje: Postupak kraći, trošak još veći

apartmani, apartmaniPet dana nakon stupanja na snagu Zakona o prostornom uređenju i gradnji, nezahvalno je ocjenjivati jesu li i u kojoj mjeri ispunjene n3 mjere i očekivanja pojednostavljenja i ubrzanja procedure ishođenja dozvola za gradnju, odnosno rješenja o uvjetima građenja u slučaju izgradnje zgrada čija bruto površina ne premašuje 400 četvornih metara. Umjesto lokacijske i građevinske dozvole, za kuću je potrebno rješenje o uvjetima građenja. No ako ste možda očekivali i pojeftinjenja, valja znati da su troškovi ishođenja rješenja te ispunjenje ostalih zakonskih uvjeta za početak gradnje obiteljske kuće - veći ...

Umjesto lokacijske i građevinske dozvole, za kuću je potrebno rješenje o uvjetima građenja

Piše: Jadranka Matić / Slobodna Dalmacija

Zakon o gradnji i propisiPremda se u Zakonu ne koristi izraz obiteljska kuća, spomenuta kvadratura većinom će se odnositi upravo na njih, pa će dio zakonskih odredaba o izdavanju rješenja posebno zanimati sve one koji se odluče na individualnu stambenu izgradnju, postupak dobivanja rješenja ubrzat će se, mišljenja je Antonija Urlić iz Službe za prostorno uređenje Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji, jer su se nekadašnja dva postupka (za lokacijsku i građevinsku dozvolu) svela na jedan.

Svakako će se smanjiti i obujam beskorisnog posla, kaže, u koji je padalo izdavanje brojnih lokaciiskih dozvola s kojima se nije mogla početi gradnja, a nije se mogla izdati ni građevinska dozvola.

Očekivanja su da pojedinci neće ni podnositi zahtjev za rješenje ako znaju da neće moći zadovoljiti sve uvjete, primjerice riješiti imovinsko-pravne odnose.

Za traženje rješenja ispunjavat će se obrazac i uz to prilagati dokumentacija, pa što se tiče famozne "papirologije", ne treba imati iluzija o njezinu eventualnom smanjenju.

U postupku ishođenja rješenja utvrđivat će se sve stavke koje su se utvrđivale za građevinsku dozvolu (da je idejni projekt izrađen u skladu s prostornim planom, da je građevna čestica uređena), kao i mjesto i način priključenja na prometnu, komunalnu i drugu infrastrukturu, da spomenemo samo neke.

Isto tako, projekt će se davati na uvid strankama, poput susjeda i  ostalih, a zakonski rok izdavanja rješenja ostao je 30 dana od trenutka kompletiranja spisa.

Umjesto možda očekivanog pojeftinjenja, valja znati da su troškovi ishođenja rješenja te ispunjenje ostalih zakonskih uvjeta za početak gradnje obiteljske kuće - veći.

Od prije poznati troškovi plaćanja pristojbe ostaju (umjesto za  građevinsku dozvolu, za rješenje), kao i troškovi pribavljanja prateće  dokumentacije, izvatka iz katastarskog plana, katastarskog prerisa,  idejnog i glavnog projekta. Troškovi će biti umanjeni za jednu pristojbu  (ne treba lokacijska dozvola), no najvećim stavkama, komunalnom doprinosu i nadzoru, valja dodati i novu - vodni doprinos (u Splitu u 1. zoni 30 kuna/m3, a u II. 20 kuna/m3).

apartmani, apartmaniPrema rasporedu obveza po novom Zakonu, troškovi se mogu podijeliti na one što se plaćaju prije i nakon ishođenja rješenja o uvjetima građenja. Idejni projekt spada, primjerice, u prethodne, a glavni projekt (bez  kojega ne može početi gradnja) u naknadne. U ove potonje spada i nadzor,  bez kojega nema završnog izvješća nadzornog inženjera o izvedbi građevine, koje služi umjesto uporabne dozvole.

U međuvremenu su zbog povećanih obveza i odgovornosti povećane cijene izrade idejnog i glavnog projekta, s prosječnih 10 do 15 eura po kvadratu na 20 i više, što ukupna davanja čini još većim.

Uostalom, dovoljno je usporediti nekadašnji i novi troškovnik izračunat za obiteljsku kuću od 200 kvadrata.