Europa pomaže Dalmatinskoj zagori

Dalmatinskim ribarima i težacima, kao i poljoprivrednicima i stočarima u selima Dalmatinske zagore, tradicionalnim zanatlijama kojih je sve manje kao i sve većem broju vlasnika seoskih hotela, život bi u budućnosti mogao biti znatno olakšan provedbom IPARD plana za poljoprivredu i ruralni razvitak. Glavni cilj tog programa u biti instrumenta predpristupne pomoći za Republiku Hrvatsku je unaprjeđivanje poljoprivrednog sektora uz pomoć poboljšanja konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda ...

Piše: Davor Živković / Glas Dalmacije

Europska komisija je krajem veljače usvojila plan za poboljšanje poljoprivrede i ruralnog razvoja te je iz predpristupnog fonda odobrila značajna novčana sredstva, oko 25 milijuna eura godišnje plus još nekih sedam-osam milijuna eura koji će svake godine za ovaj razvojni plan biti izdvojeni iz državnog proračuna.

Program se sastoji od tri prioriteta i šest mjera.

Prvi prioritet je poboljšanje tržišne efikasnosti i provedbe EU standarda u sklopu kojeg će se provesti mjere investiranja u poljoprivredna gospodarstva kao i investiranje u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda, a sve poradi restrukturiranja i dostizanja EU standarda.

- Ovom mjerom su obuhvaćeni izgradnja i opremanje farmi za uzgoj krava muzara, svinja i peradi i to svih farmi koje zadovoljavaju postavljene kriterije - pojasnio nam je Tugomir Majdak, načelnik Sektora za upravljanje programima ruralnog razvoja EU, Upravne direkcije SAPARD/IPARD programa iz Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

Poseban naglasak ipak je stavio na razvoj i ulaganje u maslinarstvo i vinarstvo.

- Sredstvima su dopuštena ulaganja u uljare, laboratorijsku opremu za uljare i opreme za preradu komina masline. Sve uljare za sada zadovoljavaju kriterije tako da tko god zatraži sredstva bit će mu odobrena. S vinarijama nije isto. Samo one koje godišnje proizvedu barem 200 hektolitara vina moći će dobiti pomoć - pojašnjava Majdak.

Drugi prioritet čine pripremne aktivnosti za provedbu poljoprivredno-okolišnih mjera i LEADER-a u okviru kojeg će se provesti mjere u svrhu poboljšanja okoliša i krajolika te priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvitka.

- Za ovaj prioritet već su također odobrena sredstva, ali će aktivno zaživjeti tek 2009. i 2010. godine. LEADER pristup je u biti povezivanje partnera na lokalnoj razini iz privatnog i civilnog sektora te jedinica lokalne samouprave.

Iz tog povezivanja će proizaći grupe koje će nakon obuku kasnije predlagati projekte korisne za poboljšanje okoliša i krajolika kao i strategiju lokalnog ruralnog razvitka te će od Ministarstva tražiti odobrenje i novac za realizaciju takvih projekata - govori nam Majdak.

Treći prioritet obuhvaća razvoj ruralne ekonomije te će u njegovom okviru biti provedene mjere poboljšanja i razvoja ruralne infrastrukture te razvoj i diversifikacija ruralnih ekonomskih aktivnosti.

- U okviru ovog prioriteta bit će izgrađen vodovod, kanalizacija, protupožarni putovi, ceste, toplane. Naravno samo u ruralnim područjima. Korisnici su jedinice lokalne samouprave, a sva sredstva će im biti 100 posto refundirana od EU.

Sredstvima EU, ali u duplo manjem opsegu moći će se koristiti i mikro poduzeća koja se u ruralnim područjima bave turizmom, tradicionalnim obrtima i sličnim zanimanjima - zaključuje Majdak.

Povezani članci

Who's Online

We have 632 guests and no members online