Milan Grizelj štrajka glađu

Milan Grizelj štrajkaI naše malo misto dobilo je svog štrajkaša glađu. Milan Grizelj od jučer štrajka ispred bivšeg samačkog hotela "Dalmacija" u Dugom Ratu. Na ovaj korak Milan Grizelj se se odlučio, kako je napisao na improviziranom panou, "zbog političkih ciljanog stečaja nad tvornicom Dalmacija d.d... zbog prodaje hotela za samce... zbog odluke općinskog suda u Makarskoj... zbog odluke trgovačkog suda u Splitu... zbog..."


ŠTRAJKA GLAÐU ISPRED HOTELA 'DALMACIJA' U DUGOM RATU
 

Milan Grizelj štrajka glađu ispred samačkog hotela u Dugom Ratu
Milan Grizelj štrajka glađu ispred samačkog hotela u Dugom Ratu ...

Milan Grizelj štrajka glađu ispred samačkog hotela u Dugom Ratu

Milan Grizelj štrajka glađu ispred samačkog hotela u Dugom RatuMilan Grizelj štrajka glađu ispred samačkog hotela u Dugom Ratu