Puljak Dončiću: Zabranite ograđivanje plaža - one pripadaju građanima!

Inicijativa "Za pametne ljude i pametan grad“ poslala je Siniši Hajdašu Dončiću, ministru pomorstva, prometa i infrastrukture primjedbe na nacrt prijedloga novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama. - Prvenstveno držimo kako su morske plaže opće dobro koje pripada svim građanima te kako bi stoga zakonom nedvosmisleno trebalo zabraniti bilo koji oblik njihovog ograđivanja. Naročito se ne bi smjelo dozvoliti isključivo korištenje plaža, čime bi se otvorio prostor za ograđivanje i zatvaranje plaža za građane ...

PLAŽE SU NAŠE

Zabranite ograđivanje plaža - one pripadaju građanima!

Izvor: Inicijativa "Za pametne ljude i pametan grad"

Slijedom navedenog, inicijativa "Za pametne ljude i pametan grad“ predlaže promjene prijedloga Zakona u nekoliko članaka.

"Tako mislimo kako plaže nije potrebno štititi s kopnene strane pa predlažemo korekciju svih članaka koje navode tu zaštitu. Nadalje, ne bi se smjelo zabraniti korištenje plaže lokalnom stanovništvu, odnosno potpuno je ograditi i spriječiti prolaz preko nje, bez obzira na vrstu plaže ili korisnika koncesije.

plaža

Predlažemo stoga da se u članku 117. briše stavak: „Iznimno, isključivo korištenje plaže može se dozvoliti za plaže koje su u funkciji turističkih objekata najviše kategorije sukladno ovom Zakonu.“.

Kako Zakonom nije nigdje definirano što je to "najviša kategorija" turističkih objekata, predložena "iznimka" otvara opasnu mogućnost da se iz opće upotrebe isključe sve plaže boljih hotela uz obalu, što bi u konačnici značilo da ćemo ozakoniti da se građanima oduzima pravo na slobodno korištenje javnog prostora.

Predlažemo još da se ukloni i opcija isključivanja opće upotrebe plaže – navodi se, između ostalog, u priopćenju Inicijative Marijane Puljak.

plaža u dugom ratu

Kao zadnju primjedbu navode kako valja navesti da je koncesionar plaže dužan osigurati nesmetan prolaz (šetnicu), ali i prilaz moru.

Povezani članci

Who's Online

We have 322 guests and one member online

  • admin