Što donosi novi Zakon o udrugama

Donesen je novi Zakon o udrugama koji je stupio na snagu 1. listopada 2014. Novim Zakonom uređeno je osnivanje, pravni položaj, djelovanje, registracija, financiranje, imovina, odgovornost, statusne promjene, nadzor, prestanak postojanja udruge sa svojstvom pravne osobe te upis i prestanak djelovanja stranih udruga u Republici Hrvatskoj. Predmet novog Zakona nije osnivanje trgovačkih društava ako udruge ostvaruju prihode od gospodarske djelatnosti. S obzirom na promjene u zakonodavnom okviru, postojeće udruge trebat će uskladiti statut do 30. rujna 2015. i o tome podnijeti zahtjev za upis promjena nadležnom uredu državne uprave u županiji, odnosno gradskom uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove opće uprave. U suprotnome udruzi prijeti likvidacija ...

NOVI ZAKON

Što donosi novi Zakon o udrugama

Izvor: ured za udruge, RRIF i drugi

Ministar uprave donijet će Pravilnik kojim će se regulirati sadržaj Registra udruga, a u roku od 90 dana od stupanja na snagu Zakona (do 1. siječnja 2015.), Vlada Republike Hrvatske prihvatit će, na prijedlog Ureda za udruge, Uredbu kojom će urediti kriterije, mjerila i postupke financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Novi Zakon o udrugama stavlja veliki naglasak na transparentnost i javnost poslovanja udruga te predviđa da će novi Registar udruga, uz statut udruga i ostale podatke o radu udruga, omogućavati pristup izvješćima o financijskom poslovanju udruga s propisanom dokumentacijom.

Očekuje se da će veća javnost i transparentnost podataka omogućiti samim članovima kvalitetniji nadzor nad radom udruga, a radi mogućnosti zaštite svojih prava i pravnih interesa.

Novi zakon trebao bi popraviti niz manjkavosti u postojećim zakonskim rješenjima, a koje su otežavale djelovanje udruga.

Nedovoljno jasne odredbe o upravljanju udrugom i tijelima udruge, udruživanju udruga u saveze, članstvu, skupštini, poštivanju načela demokratskog zastupanja i demokratskog očitovanja volje članova kod unutarnjeg ustroja udruge, stjecanju i raspodjeli imovine te obavljanja gospodarskih djelatnosti, nadzoru, postupku likvidacije i brisanja udruga iz Registra udruga nerijetko su u praksi dovodile do različitih tumačenja i neujednačene primjene odredbi Zakona.

S obzirom na promjene u zakonodavnom okviru, postojeće udruge trebat će uskladiti statut do 30. rujna 2015. i o tome podnijeti zahtjev za upis promjena nadležnom uredu državne uprave u županiji nadležnom za poslove opće uprave.

Povezani članci

Who's Online

We have 190 guests and no members online