Hrvatska ima najčišće more

S prvim danom nove godine, u Hrvatskoj je stupila na snagu nova Uredba o kakvoći mora za kupanje, usklađena s Direktivom 2006./07. Europskog parlamenta i Vijeća o upravljanju vodom za kupanje. Dosadašnja Uredba temeljila se na staroj europskoj direktivi, čak iz 1976. godine(!), i trebalo je proći punih trideset godina, a samim tim i niz promjena na terenu, odnosno u prostoru priobalja Mediterana, da bi se mijenjali standardi za procjenu kakvoće mora za kupanje - kaže načelnica Odjela za zaštitu mora i tla Ministarstva zaštite okoliša Nevia Kružić ...

UREDBA
NAŠA ZEMLJA PRIHVATILA EUROPSKE SMJERNICE KONTROLE MORA ZA KUPANJE

More za kupanje duž hrvatskog Jadrana je čisto i ispunjava kriterije

Piše: Jordanka Grubac / EPEHA
Izvor: Slobodna Dalmacija

- Od idućeg ljeta svaka će jadranska plaža imati ploču na kojoj će svakih petnaest dana biti istaknuti ažurirani podaci o kakvoći mora. Na ploči će kakvoća mora biti označena bojama: plavom za izvrsnu, zelenom za dobru, žutom za zadovoljavajuću i crvenom za neza dovoljavajuću kakvoću mora - dodala je Nevia Kružić.

S novom Uredbom ispitivat će se pokazatelji fekalnog onečišćenja kao najopasnijeg za zdravlje, što nalažu smjernice programa praćenja kakvoće mora na Mediteranu, odnosno spomenute Direktive EU-a, ali i odluka Svjetske zdravstvene organizacije.

Nevia Kružić kaže da će monitoring kakvoće mora po novoj Uredbi trajati iduće četiri godine, a tada će nastati i konačno izvješće za sve hrvatske plaže.

Na mjestima koja neće udovoljavati kriterijima za kakvoću mora, ispitivanja će biti pojačana, a na plažama koje imaju izvrsne i dobre rezultate, a nalaze se u prostoru u kojem se ne događaju promjene nagore - zbog preizgrađenosti ili industrijalizacije - nadzor će biti smanjen: cilj je izdvojiti i istaknuti područja s vrlo čistim morem.

Visoka kakvoća

No, s kakvom je kvalitetom mora Hrvatska ušla u donošenje nove Uredbe s kojom će sutra i u Europu?

- Mi smo u 2008. godini ukupno zabilježili bolji trend što se tiče kakvoće mora na plažama nego, recimo, u 2007. godini. Razlog: krenulo se u realizaciju jadranskog projekta programa zaštite priobalnog mora na prostoru od Umaga do Dubrovnika, sustav odvodnje Plava zastavanapravljen je na pet lokacija i to je već pokazalo rezultate. Osim toga, promptno se reagiralo na svaki znak onečišćenja koji je dolazio zbog mogućih incidenata u cjevovodima i slično. Ukupni rezultati ispitivanja na 890 točaka pokazalo je da je na 1,24 posto lokacija more označeno kao umjereno onečišćeno, a ni jedna točka nije bila označena kao jače onečišćeno more!

Plave zastave. Svakom koncesionaru stalo je da mu plaža ima Plavu zastavu i za to mu nije teško izdvojiti 20-30 tisuća kuna

Povezani članci

Who's Online

We have 140 guests and no members online