Ističe rok za upis djece u dječji vrtić Dugi Rat

Upis djece u dječji vrtić/jaslice Dugi Rat za pedagošku godinu 2017./2018. godinu, vršit će se od 24. travnja do 5. svibnja 2017. godine u uredu stručne službe Dječjeg vrtića u Dugom Ratu, Drage Ivaniševića 6 i to ponedjeljkom, srijedom i petkom od 08.00 h do 14.00 h, a utorkom i četvrtkom od 12.00 h do 18.00 h. Upisi za Dječji vrtić u Krilu Jesenice također se vrše u vrtiću u Dugom Ratu. U nastavku članka je opširan popis dokumenata potrebnih za upis djeteta u vrtić/jaslice. Rezultati upisa biti će objavljeni najkasnije 15 dana od prestanka upisnog roka, a biti će objavljeni na oglasnim pločama vrtića i na web stranici vrtića..

Izvor: Dječji vrtić Dugi Rat

Roditelj odnosno skrbnik podnosi zahtjev za upis djeteta u određeni program Dječjeg vrtića. Uz Zahtjev za upis djeteta roditelj/skrbnik prilaže sljedeće dokumente:

- Izvadak iz Matice rođenih ili Rodni list.
- Potvrdu o mjestu prebivališta djeteta ili presliku osobne iskaznice djeteta.
- Presliku osobnih iskaznica roditelja/skrbnika.
- Podatke o članovima zajedničkog domaćinstva.
- Potvrde o statusu zaposlenosti roditelja/staratelja.
- IP-e obrasci roditelja/skrbnika za tekuću godinu.
- Rješenje o stupnju invalidnosti.
- Liječničku potvrdu specijaliste ili liječnika primarne zdravstvene zaštite o težoj bolesti roditelja djeteta, odnosno djeteta.
- Nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje i profesionalnu rehabilitaciju (za djecu s poteškoćama u razvoju).
- Potvrda Centra za socijalnu skrb o socijalnom statusu.
- Pravomoćna presuda o razvodu braka za razvedene roditelje.
- Potvrda o statusu redovitog studenta.
- Ugovor o podstanarstvu.
- Rješenje o pravu na dječji doplatak.

Formular za upis u jaslice.

 

djeca iz dječjeg vrtića Dugi Rat

Rezultati upisa biti će objavljeni najkasnije 15 dana od prestanka upisnog roka, a biti će objavljeni na oglasnim pločama vrtića i na web stranici vrtića.

Roditeljima-starateljima koji ne donesu traženu dokumentaciju u roku navedenom u oglasu, prijava se neće uzeti na razmatranje.

Protiv Odluke Komisije za upis djece u dječji vrtić i jaslice, podnositelji imaju pravo na žalbe Upravnom vijeću Vrtića u roku 15 dana od dana objave rezultata upisa.

Roditelji djeteta-djece koje-a bude-u upisan-a, dužni su donijeti liječničko uvjerenje za dijete-djecu prvog dana dolaska u dječji vrtić/jaslice.

Zahtjeve za upis u vrtiće/jaslice možete preuzeti u Vrtiću ili na našoj web stranici.

Prilikom upisa ne zaboravite s sobom povesti dijete koje upisujete u vrtić/jaslice!

Povezani članci

Who's Online

We have 255 guests and no members online