Javni poziv za prijavu kandidata za javne radove na području Općine Dugi Rat

Općina Dugi Rat objavila je javni poziv za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnim radovima na području Općine Dugi Rat u skladu s Nacionalnim planom za poticanje zapošljavanja koje se provodi putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Poslove iz djelokruga javnih radova na zaštiti okoliša i zaštiti spomenika kulture te drugim poslovima iz (p)opisa navedenog u nastavku teksta obavljati će 15 radnika u trajanju od šest mjeseci. Tko se sve od nezaposlenih može prijaviti saznjate također u nastavku teksta. Prijave se podnose na adresu Općine Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat, od 06. do 13. svibnja 2015. godine. Uz prijavu treba dostaviti: presliku osobne iskaznice, uvjerenje iz evidencije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za osobe koje se prijavljuju po točci 1.-3. dokaz o ispunjavanju kriterija iz tih točaka...

Javni poziv za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnim radovima na području Općine Dugi Rat

Izvor: Općina Dugi Rat

Broj izvršitelja: 15

Trajanje javnih radova: 6 (šest) mjeseci

Opis poslova

Rradovi na zaštiti okoliša (ekologija) i zaštiti spomenika kulture (npr. ručno uklanjanje otpada iz okoliša; ručno sakupljanje otpada sa trgova, ostalih nerazvrstanih cesta, parkirnih površina, uređenih šetnica; čišćenje prostora oko spremnika za sakupljanje otpada; čišćenje i grabljanje zelenih površina od lišća, šiblja i raznog otpada; zalijevanje zelenih površina; čišćenje putova od korova; košnja zelenih površina; plitko okopavanje ukrasnog grmlja i cvijeća; plijevljenje ukrasnog grmlja od korova; čišćenje trajnica od ocvalih cvjetova; orezivanje granja, odstranjivanje slomljenih i suhih grana ostalog raslinja; rezanje suhih stabljika i čišćenje trajnog cvijeća te ručni utovar; iskop sadnih jama za drveće i ukrasno bilje; ručno čišćenje prostora oko crkava; čišćenje putova od korova u etno-eko selima Jesenice, Zeljoviće, Krug i Duće; radovi na čišćenju autobusnih stanica; čišćenje autobusnih nadstrešnica; radovi na čišćenju info panoa i putokaza na tematskim stazama; popravak oštećenih panoa, putokaza i stupova na tematskim stazama; prokrčivanje zapuštenih pješačkih putova i staza na području starih sela; radovi na čišćenju divljih deponija..

Radom za zajednicu i sebe


Tko se sve može prijaviti

Prijaviti se mogu nezaposlene osobe koje ispunjavaju uvjete iz Mjere javnih radova Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, pod nazivom „Radom za zajednicu i sebe“, i to:

Osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljske obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, Romi:
prijavljene u evidenciju nezaposlenih,

Nezaposlene osobe bez završene srednje škole:
prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 12 mjeseci,

Nezaposlene osobe sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem i nezaposlene osobe starije od 50 godina:
prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 24 mjeseca,

Nezaposlene osobe bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju: prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 36 mjeseci.
    

Gdje i do kada poslati prijavu i dokumentaciju

Prijave se podnose na adresu Općine Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat, od 06. do 13. svibnja 2015. godine.

Uz prijavu treba dostaviti:
- presliku osobne iskaznice,
- uvjerenje iz evidencije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
- za osobe koje se prijavljuju po točci 1.-3. dokaz o ispunjavanju kriterija iz tih točaka.

Povezani članci

Who's Online

We have 142 guests and no members online