Radovi na infrastrukturi i sanaciji oštećenja obale od nedavne lebićade

Nakon radova nabijanja podloge-posteljice, armiračkih radova te ugradnje oplate, ugradnjom betona završeni su radovi sanacije nogostupa u Oriju, na predjelu Soline, javljaju iz općine Dugi Rat.
No to nije sve! Po završetku radova na sanaciji potpornog zida u ulici Duboka, zemljanim, armiračkim i radovima ugradnje betona u sjevernom dijelu nastavlja se sa sanacijom kolnika i zidova u ulici Duboka u Jesenicama, poručuju općinari.
No ni to nije sve. Slijedi nam izrada plana sanacije zaštitnih mula-pera, i cijelog obalnog područja oštećenog u nedavnom olujnom nevremenu, lebićadi. Za sanaciju štete tražit će se financijska pomoć Županije i Države.

Izvor: Općina Dugi Rat

oštećenja obale od nedavne lebićade

oštećenja obale od nedavne lebićade

Povezani članci

Who's Online

We have 104 guests and no members online