Sretna, trinaesta sjednica Općinskog vijeća Općine Dugi Rat u ovom sazivu održala se u ponedjeljak, 30.04.2018. s početkom u 19 sati u prostorijama općinske vijećnice. Za sjednicu je bio predložen sljedeći DNEVNI RED:
1. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Dugi Rat
2. Prijedlog Rješenja o imenovanju stalnog sastava Općinskog izbornog povjerenstva Općine Dugi Rat za provedbu izbora za članove Vijeća mjesnih odbora
3. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na čest.zem. 3119/57 (dvorište, 35 m²)
4. Prijedlog Rješenja o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju ulica i trgova na području naselja Staro selo Duće (materijali će biti dostavljeni na sjednici vijeća)
5. Vijećnička pitanja.

Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na toj je sjednici donijelo odluku  o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Dugi Rat. Dan provedbe izbora je nedjelja 03. lipnja 2018. godine u vremenu od 7 do 19 sati.
U nastavku članka zahvaljujući Jakovu Veliću s TvDR pogledajte snimku sjednice..
 
Dvanaesta sjednica Općinskog vijeća Općine Dugi Rat u ovom sazivu održana je u utorak, 27.03.2018. s početkom u 19 sati u prostorijama općinske vijećnice. Vijećnici su raspravljali o sljedećim točkama Dnevnog reda:

1. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dugi Rat za 2018. godinu / Tablica 2.
2. Usmeno izvješće o održanom sastanku sa predstavnicima Hrvatske pošte
3. Aktualnosti

Odlukom vijećnika općina Dugi Rat krenuti će u nabavku novog vatrogasnog vozila kojeg će sa 20% sufinancirati naša županija (80% cijene vozila ćemo platiti mi, naša općina, u mjesečnim ratama u idućih 7 godina). Vijećnici su raspravljali i o dogovoru i suradnji s Hrvatskom poštom kojim bi se mogao osigurati ostanak poštanskih ureda u Krilu i Dugom Ratu. Načelnik Roglić je izvjestio vijećnike i o trenutnoj situaciji oko terena bivše tvornice koja unatoč optimističnim najavama iz Ministarstva i DORH-a nikako da se proljepša na konkretnom terenu..
Snimku 12. sjednice zahvaljujući neumornom Jakovu Veliću s TvDR možete pogledati u nastavku članka..
 
Jedanaesta sjednica Općinskog vijeća Općine Dugi Rat u ovom sazivu održana je na Dan  žena, za četvrtak, 8.3.2018. s početkom u 18 sati u prostorijama općinske vijećnice dodjelom cvijeća, ruža, našim vijećnicama.
Za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI RED:
1. Prijedlog Statuta Općine Dugi Rat
2. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača u općinskom vijeću općine Dugi Rat za 2018. godinu
3. Prijedlog Odluke o dodjeli nagrade za životno djelo za 2017. godinu
4. Prijedlog Odluke o dodjeli skupne nagrade za 2017. godinu
5. Vijećnička pitanja

Video snimku sjednice zahvaljujući Jakovu Veliću s TvDR možete pogledati u nastavku članka...
 
Deseta sjednica Općinskog vijeća Općine Dugi Rat u ovom sazivu održala se u utorak 30.01.2018. s početkom u 18 sati u prostorijama općinske vijećnice. Za sjednicu je bio predložen sljedeći DNEVNI RED:
   1. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Dugi Rat
   2. Prijedlog Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dugi Rat
   3. Prijedlog Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističke zone Dalmacija s lukom nautičkog turizma
   4. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća  održane 12.prosinca 2017.g.
   5. Prijedlog Odluke o  imenovanju novog člana Socijalnog vijeća Općine Dugi Rat
   6. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine označene kao kat.čest. 8074/2 i 8074/1 k.o. Jesenice
   7. Aktualnosti

Snimku sjednice
zahvaljujući Jakov Veliću s TvDR možete pogledati u nastavku..
 
Proteklog tjedna delegacija općine Dugi Rat, koju je predvodio naš načelnik Jerko Roglić, a u koju su činili i nekoliko naših vjećnika i djelatnika općine te predstavnik KUD Dalmacija, bila je u posjetu bratskoj makedonskoj općini Novaci. Novaci su mjesto od oko 4.000 stanovnika nedaleko od Bitole i centar makedonske općine Novaci s kojima naša općina njeguje iznimno dobre prijateljske odnose s tendencijom produbljivanja istih i na zajedički nastup na privlačenju EU sredstava. Kulturna suradnja i dugogodišnji međusobni posjeti KUD "Dalmacija" Dugi Rat i KUD "Ilinden" iz Bitole već je odavno uspostavljena i njeguje se, baš kao i više nego prijateljski odnosti čelništva lokalnih samouprava. Na sastancima u okviru posjeta ta suradnja će se dići i na veći nivo. Potpisan je memoradnum za proširenje suradnje ovih dvaju bratskih općina i na drugim područjima, prvenstveno gospodarstva i suradnje na prekograničnim EU projektima te zajedničkom kandidiranju projekata za financiranje iz EU fondova. Vijećnici su oduševljeni toplinom prijema naše delegacije u općini Novaci te svojim domaćinima, koji će za nadolazeći blagdan Svetog Josipa, kada slavimo i Dan općine Dugi Rat, doći u uzvratni posjet našoj maloj općini. Nadamo se da ćemo ih barem "upola" dobro ugostiti kao što su oni ugostili naše predstavnike..
U godini kada u mjestu slavimo i 80 godina našeg vatrogasnog društva (i još neke velike, okrugle, obljetnice..) nadamo se da će naši općinari poraditi i na daljnjem učvršćenju i proširenju velikog prijateljstva naših vatrogasaca s svojim njemačkim kolegama iz bavarskog gradića Grafenrheinfelda. Red je da se i to dugogodišnje prijateljstvo, isprva samo vatrogasaca a sada i većeg broja mještana općine, podigne na puno veći i službeniji nivo. Bit će odlične prilike za to našim općinarima i načelniku već u svibnju, kada se nizom događaja, kojima će prisutvovati i bavarski vatrogasci i predstavnici gradića Grafenrheinfelda, bude proslavljalo 80 godina vatrogastva u Dugom Ratu. Surađivati i prijateljevati ne da se mora, već je to u današnjem svijetu i nužnost. Jer nitko nije otok sam za sebe... tako da naši općinari tu imaju puuno prostora za napredak na svim poljima suradnje..
U nastavku pogledajte dva video priloga makedonskih televizija o posjetu općinske delegacije Dugog Rata bratskoj općini Novaci, a završiti ćemo ovaj kratki osvrt bezvremenskim stihovima grupe "Time"... "Pjesmom je svojom zemlja ta, očarala srca sva, tamo gdje vječno sunce sja, tamo je Makedonija, narod i zemlja koju volim ja..."
 
Deveta sjednica Općinskog vijeća općine Dugi Rat u ovom sazivu održana je u srijedu, 27.12.2017 s početkom u 10 sati u prostorijama općinske Vijećnice. U nastavku je snimka sjednice, a dnevni red je bio sljedeći:
1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća  održane 23.11.2017.g.
2. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Dugi Rat za 2017. godinu (izmjene su rade zbog uvrštenja sredstava dobivenih nedavno iz proračuna županije za 2017.)
  a) II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Dugi Rat za 2017. godinu

  b) II.  Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat za 2017. godinu
  c) II. Izmjene Programa javnih potreba u području socijalne skrbi Općine Dugi Rat za 2017. godinu
  d) II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dugi Rat za 2017. godinu
      Rebalans - opći dio
      Rebalans - posebni dio
      Rebalans - plan razvojnih programa

  e)  II. Izmjene i dopune plana nabave za 2017. godinu
3. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Dugi Rat
4. Vijećnička pitanja.


Snimku sjednice zahvaljujući Jakovu Veliću pogledajte u nastavku članka..
 
Osma sjednica Općinskog vijeća općine Dugi Rat u ovom sazivu održana je u utorak, 12.12.2017 s početkom u 19 sati u prostorijama Vijećnice. U nastavku je snimka sjednice, a iz nje će znatiželjna javnost sve saznati i o dnevnom redu i raspravi o njegovim točkama, a bome i o odlukama naših vijećnika... Za one koji nemaju vremena za video druženje s općinarima pisani sažetak slijedi u idućim informativnim emisijama..  :-))
 
Sedma sjednica Općinskog vijeća Općine Dugi Rat u ovom sazivu održati će se u četvrtak, 23.11. s početkom u 18 sati u prostorijama općinske vijećnice. Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća održane 27.09.2017.g.
2. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća  održane 10.10.2017.g.
3. Usvajanje Proračuna Općine Dugi Rat za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
    3.1. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat u 2018. godini
    3.2. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat u 2018. godini
    3.3. Program javnih potreba u sportu Općine Dugi Rat za 2018. godinu
    3.4. Program javnih potreba u kulturi Općine Dugi Rat za 2018. godinu
    3.5. Program javnih potreba u području socijalne skrbi Općine Dugi Rat za 2018. godinu
    3.6. Proračun Općine Dugi Rat za 2018. godinu
           
a) Projekcija plana proračuna - opći dio
            b) Projekcija plana proračuna - posebno
            c) Plan razvojnih programa
    3.7. Odluka o izvršenju Proračuna Općine Dugi Rat za 2018. godinu
4. Plan nabave za 2018. godinu (materijali će se dostaviti naknadno)
5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića Dugi Rat
6. Prijedlog Zaključka o prijedlogu za imenovanje suca porotnika Općinskog suda u Splitu
 
Dugoratski vijećnici na 6. sjednici u ovom sazivu dali su zeleno svjetlo darivanju općinskog zemljišta u krugu Osnovne škole “Jesenice” na Oriju, kako bi se ishodila dozvola za izgradnju školske sportske dvorane. Odluka je donesena na sjednici općinskog vijeća na prijedlog načelnika Jerka Roglića. Riječ je o izgradnji objekta vrijednog 7 milijuna kuna koji bi financirala Županija kao osnivač osmoljetke tijekom predstojeće dvije godine. Na sjednici je Bernardin Petrić jednoglasno izabran za člana županijskog Stručnog tijela za dodjelu koncesija na pomorskom dobru. Nakon dužeg izostanka uslijedila su vijećnička pitanja, a dominirala su: kada će se riješiti prostor bivše tvornice “Dalmacija’ zašto se sporo uređuju nerazvrstane ceste; komunalno uređene i uređene priobalnog pojasa, kao i uređenje poljskih putova kako bi se izbjegli brojni požari koji su, posebice ove godine, prouzročili velike troškove i stradavanje više od 600 stabala maslina.. Video snimku sjednice općinskog vijeća pogledajte u nastavku..
 
Općinsko vijeće Općine Dugi Rat održalo je 6. sjednicu u ovom sazivu u utorak, 10.10.2017. s početkom u 19:00 sati u prostorijama općinske vijećnice. Naši vijećnici raspravljali su o sljedećim točkama predloženog Dnevnog reda:

1. Odluka o prihvaćanju Ugovora o darovanju zemljišta OŠ "Jesenice“ Dugi Rat
2. Odluka o imenovanju promjenjivog člana stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije
3. Vijećnička pitanja

Snimku 6. sjednice pogledajte u nastavku članka..
 
Peta sjednica Općinskog vijeća Općine Dugi Rat održana je u srijedu, 27. rujna 2017. godine s početkom u 19 sati u prostorijama općinske vijećnice. Za sjednicu je predložen sljedeći  Dnevni red:
1. Aktiviranje mandata novog člana Općinskog vijeća
    a/ Izvješće Mandatne komisije
    b/ Svečana prisega novog člana Općinskog vijeća
2. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća održane 28. kolovoza 2017. godine
3. Prijedlog za donošenje Odluke o dopuni odluke o izradi Urbanističkog plana Sumpetar – Kosovac
     Obrazloženje prijedloga  i prilozi obrazloženja
4. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Dugi Rat za 2017. godinu
     4.1.  Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat za 2017. godinu
    4.2.  Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat za 2017. godinu
    4.3.  Izmjena programa javnih potreba u sportu Općine Dugi Rat za 2017. godinu
    4.4.  Izmjena programa javnih potreba u kulturi Općine Dugi Rat za 2017. godinu
    4.5.  Izmjena programa javnih potreba u području socijalne skrbi Općine Dugi Rat za 2017. godinu
    4.6.  Izmjene i dopune Proračuna Općine Dugi Rat za 2017. godinu
5. Izmjene i dopune Plana nabave za 2017.g.

U nastavku članka je video prilog s sjednice. Pogledajte ga..