Vijećnici usvojili proračun općine za 2023.

19. sjednica Općinskog vijeća Općine Dugi Rat održala se u utorak, 20.12.2022. u Općinskoj vijećnici Općine Dugi Rat. Naši dragi vijećnici raspravljali su o sljedećim točkama Dnevnog reda:
1. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova tijekom turističke sezone na području Općine Dugi Rat za 2023.
2. Proračun Općine Dugi Rat za 2023. s projekcijama za 2024. i 2025. godinu.
  - Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Dugi Rat za 2023.
  - Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Dugi Rat za 2023.
  - Program javnih potreba u sportu Općine Dugi Rat za 2023.
  - Program javnih potreba u kulturi Općine Dugi Rat za 2023.
  - Program javnih potreba u području socijalne skrbi Općine Dugi Rat za 2023.
  - Odluka o usvajanju Proračuna Općine Dugi Rat za 2023. s projekcijama za 2024. i 2025.
  - Odluka o izvršenju Proračuna Općine Dugi Rat za 2023.
3. Zaključak Općinskog vijeća na očitovanje Ivana Mucka, izrađivača prostornoplanske dokumentacije Općine Dugi Rat u vezi elektroenergetske mreže planirane PPU Općine Dugi Rat.
4. Odluka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za potpis ugovora s Promet d.o.o.
5. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja “Projekt opremanja Parka kulture u Dugom Ratu”.
6. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja “Projekt opremanja dvorišta Dječjeg vrtića Dugi Rat”.
 
18. sjednica ovog saziva Općinskog vijeća Općine Dugi Rat najavljena je za petak, 11.11. u 17 sati u Općinskoj vijećnici Općine Dugi Rat. Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:
   1. Odluka o zaduživanju za izgradnju vatrogasnog doma (zbog isteka valjanosti indikativne ponuda HBOR-a Vijeće treba donijeti novu Odluku koja sadržava sve elemente po uputama ministarstva financija).
   2. Odluka o ispravci Odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra (radi se o izmjeni greške u već donesenoj Odluci Vijeća za trafostanicu u Bajnicama, u kojoj je pogrešno napisan naziv katastarske općine. Uz ovu predloženu Odluku o izmjenama dostavljamo i original Odluku Vijeća o davanju koncesije).
   3. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Dugi Rat. (uz Odluku se dostavljaju Opći uvjeti ugovora o korištenju javne usluge, kao Prilog 1. i Obrazloženje načina na koji je određena cijena obvezne MJU).
   4. II. Izmjene i dopune proračuna Općine Dugi Rat za 2022. g.
4.1. Odluka o II. Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja kom. infrastr. za 2022. g.
4.2. Odluka o I. Izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređaja kom. infrastr. za 2022. g.
4.3. Odluka o I. Izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Dugi Rat za 2022. g.
4.4. Odluka o I. Izmjenama Programa javnih potreba iz socijalne skrbi Općine Dugi Rat za 2022. g.
4.5. Odluka o usvajanju II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Dugi Rat za 2022. g.  
   5. Viječnićka pitanja.  
 
16. sjednica Općinskog vijeća Općine Dugi Rat održati će seu četvrtak, 29. rujna 2022. s početkom u 18:30 sati u Općinskoj vijećnici Općine Dugi Rat. Naši dragi predstavnici, naši vijećnici diskutirati će i odlučivati o sljedećim temama, odnosno točkama Dnevnog reda sjednice:
1. Predstavljanje projekta “Hotel Dugi Rat” od strane investitora, na njihov osobni zahtjev
2. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća održane 3. kolovoza 2022.
3. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća održane 10. kolovoza 2022.
4. Odluka o polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Dugi Rat za 2022.
5. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Dugi Rat za 2022.
6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Općine Dugi Rat za 2022.
7. Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastruakture na području općine Dugi Rat za 2022.
8. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav CZ na području Općine Dugi Rat
9. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika JUO Općine Dugi Rat
10. Odluka o II. Izmjeni Odluke o sufinanciranju troškova boravka djece s područja Općine Dugi Rat u dječjim vrtićima na područjima drugih jedinica lokalne samouprave za pedagošku 2022./2023. godinu.
 

Izbori za mjesne odbore 2022

Općinsko vijeće Općine Dugi Rat donijelo je 02. svibnja 2022. Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Dugi Rat. Izbori za vijeća mjesnih odbora Duće, Dugi Rat, Mali Rat i Orij, Sumpetar, Krilo održat će se u nedjelju 05. lipnja 2022.  Informacije vezane za provođenje izbora mogu se dobiti na ovoj poveznici na općinskoj internet stranici, na brojeve telefona 021/734-900, 021/735-291 ili na e-mailove: silvija.radic @ dugirat.hr, opcina @ dugirat.hr . Više informacija možete pronaći i u nastavku članka ...
 
Jučer smo uz blagdan svetog Josipa proslavili i Dan Općine Dugi Rat. Tom prigodom je u kinu Dalmacija održana svečana sjednica na kojoj smo u govorima i prezentaciji čelnih ljudi naše Općine saznali kakvo nam je bilo prošlo ljeto i što se planira i radi da ovo bude bolje, te smo se zahvalili i laureatima općinskih nagrada... Naravno, na sjednici je bio i naš Jakov Velić s TvDR koji Vam je omogućio da možete i Vi, kad god stignete, pogledati snimku svečane sjednice... Preporučavam. Snimka sjednice je i u nastavku članka..
 
8. sjednica ovog saziva Općinskog vijeća Općine Dugi Rat održana je u ponedjeljak, 31.01.2023. u prostorijama Općinske vijećnice, sukladno preporukama Stožera. Dnevni red ove sjednice je stigao e-mailom i do našeg inboxa (hvala, Frane!), a predložen je sljedeći Dnevni red:
   1. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Dugi Rat
   2. Odluka o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu Općine Dugi Rat
   3. Rješenje o imenovanju ravnateljice Narodne Knjižnice "Dugi Rat“

Sjednici je prisustvovao i Leonardo Ljubičić, direktor Peovice, glede obazloženja točke 1 i rasprave o njoj.
Kao i uvijek, tijek sjednice i raspravu okom kamere je zabilježii Jakov Velić s TvDR, pa zainteresirana dugoratska javnost ni ovaj put nije ostala uskraćena za najnovije teme, rasprave, pitanja, dileme, informacije i odluke naših dragih vjećnika. Snimku sjednice pogledajte ovdje ili u nastavku članka ...
 

Općina sufinancira troškove vrtića

Na službenim općinskim internet stranicama osvanulo je priopćenje vezano za smještaj djece u dječji vrtić Dugi Rat. Prenosimo ga ispod u cjelosti.

Poštovani roditelji, Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na 3. sjednici održanoj u petak 20. kolovoza 2021. donijelo je Odluku o sufinanciranju troškova boravka djece s područja Općine Dugi Rat u dječjim vrtićima na područjima drugih jedinica lokalne samouprave za pedagošku 2021/2022. godinu.
Prema toj Odluci, pravo na sufinanciranje troškova boravka djece s područja Općine Dugi Rat u dječjim vrtićima mogu ostvariti roditelji odnosno skrbnici (korisnici usluga dječjih vrtića) pod slijedećim uvjetima koji moraju biti ispunjeni kumulativno i to kako slijedi:
- prebivalište na području Općine Dugi Rat za sve članove zajedničkog domaćinstva djeteta,
- zaposlenost oba roditelja djeteta te
- sve obveze prema Općini Dugi Rat po bilo kojoj osnovi trebaju biti podmirene.
Općina Dugi Rat će sufinancirati troškove smještaja djece u dječjim vrtićima u financijskom iznosu od 50% mjesečne rate po djetetu za koje je izdana pisana suglasnost Jedinstvenog upravnog odjela...
 
51. sjednica ovog saziva Općinskog vijeća Općine Dugi Rat održana je u utorak, 21.01.2021. u prostorijama Kino dvorane "Dalmacija", sukladno preporukama Stožera. Dnevni red i ove sjednice nikako da e-mailom stigne do doljepotpisanog, no srećom, tijek sjednice i raspravu okom je kamere zabilježio Jakov Velić s TvDR, pa zainteresirana dugoratska javnost neće ostati uskraćena za najnovije teme, rasprave, pitanja, dileme, informacije i odluke naših dragih vjećnika.
Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:
1. Rasprava o problematici Doma zdravlja (i ambulante u Dugom Ratu)
2. i 3. Usvajanje zapisnika sa prethodnih sjednica
4. Odluka o privremenom oslobađanju od obveza plaćanja komunalne naknade
5. Odluka o privremenom oslobađanju od obveza plaćanja naknade za privremeno korištenje javne površine
6. Odluka o usvajanju analiza upravljanja i raspologanja nogometnim igralištem u vlasništvu Općine Dugi Rat
7. Odluka o davanju suglasnosti načelniku za potpisivanje ugovora s Dalmatincem doo
8. Odluka o raspoređivanju sredstava iz proračuna općine za financiranje političkih stranaka i nezavisnih lista za prvo tromjesječje 2021.
9. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu zemljišta čestice 2357/10 KO Duće
10. Odluka o prodaji dijela zemljišta čestice 1668/17 KO Duće
11. Vijećnička pitanja

Nakon usvajanja dnevnog reda sjednice, načelnik Roglić upoznao je vijećnike s kontekstom prve točke dnevnog reda, poviješću i ulogom naše stare ambulante na Glavici, sadašnje amblante na trgu Svetog Josipa u Dugom Ratu te njenim ograničenjima i prostornim problemima.
Nakon načelnikovog uvoda dugoratskom vijećnicima se obratio dr. Marko Rađa, ravnatelj županijskog doma zdravlja, koji je predstavio županijske planove o poboljšanju zdravstvenih usluga u Dugom Ratu iz perspektive županijskog Doma zdravlja, te odgovarao na pitanja vijećnika, a s naglaskom na mogućnost izgradnje nove ambulante na primjerenijem mjestu u Dugom Ratu (za koju moramo osigurati prostor koji je u općinskom vlasništvu).
Pogledajte u u nastavku članka u video prilogu Jakova Velića s TvDR  tijek 51. sjednice u ovom sazivu i njene vrlo zanimljive teme...
 

VIDEO: 50. sjednica Općinskog vijeća

50. sjednica ovog saziva Općinskog vijeća Općine Dugi Rat održana je u ponedjeljak, 21.12.2020. u prostorijama Kino dvorane "Dalmacija", sukladno preporukama Stožera. Dnevni red i ove sjednice nikako da e-mailom stigne do doljepotpisanog, no srećom, tijek sjednice i raspravu okom je kamere zabilježio Jakov Velić s TvDR pa zainteresirana dugoratska javnost neće ostati uskraćena za najnovije informacije, pitanja, dileme i odluke naših dragih vjećnika. Snimku jubilarne, 50. sjednice možete pogledati ovdje ili u nastavku članka...
 

VIDEO: 49 sjednica Općinskog vijeća

49. sjednica ovog saziva Općinskog vijeća Općine Dugi Rat održana je u četvrtak, 10.12.2020. u prostorijama Kino dvorane "Dalmacija", sukladno preporukama Stožera. Dnevni red i ove sjednice nikako da na vrijeme e-mailom stigne do doljepotpisanog (hvala, Silvija), no srećom, tijek sjednice i raspravu okom je kamere zabilježio Jakov Velić s TvDR pa zainteresirana dugoratska javnost neće ostati uskraćena za najnovije informacije, pitanja, dileme i odluke naših dragih vjećnika. Snimku 49. sjednice možete pogledati ovdje ili u nastavku članka...
 

VIDEO: 48. sjednica Općinskog vijeća

48. sjednica ovog saziva Općinskog vijeća Općine Dugi Rat održana je u četvrtak, 12.11.2020. u prostorijama Kino dvorane "Dalmacija", sukladno preporukama Stožera. Dnevni red i ove sjednice nikako da na vrijeme e-mailom stigne do doljepotpisanog, no srećom, sjednicu i rasprave okom je kamere zabilježio Jakov Velić s TvDR pa nećete ostati uskraćeni za najnovije informacije, dileme i odluke naših dragih vjećnika. Snimku 48. sjednice možete pogledati ovdje ili u nastavku članka...