Počinje javna rasprava o IV. izmjenama i dopunama prostornog plana uređenja Općine Dugi Rat i gradnji nove luke na području Kosovca

Pisali smo već o tome da Općina Dugi Rat kreće u postupak IV. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Dugi Rat i Urbanističkog plana uređenja obale na potezu Sumpetar - Kosovac, a sve zbog izgradnje čitave nove luke 200 metara istočno od postojeće luke Krilo, na području Kosovca, a sada Vas obavještavamo da je općinski načelnik raspisao javnu raspravu na postupak IV. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Dugi Rat i urbanističkog uređenja poteza Sumpetar-Kosovac koja će trajati svega osam dana, od 22.2. do 1.3.2017. U to vrijeme prijedlozi gore navedenih planova biti će izloženi na uvid svim zainteresiranima za radnog vremena (od 8 do 15 sati) u općinskoj vijećnici. Prijedlog planova svima je dostupan na internet stranicama izrađivača, tvrtke AAX iz Zagreba, te na sljedećim poveznicama: IV izmjene PPU ODR (pdf, 11MB), Urb.plan Sumpetar-Kosovac (pdf, 17MB). U srijedu, 1.3.2017. s početkom u 12 sati u kino dvorani u Dugom Ratu održati će se javno izlaganje o prijedlogu IV. izmjena i dopuna PPU ODR. Budući da je riječ o značajnim i velikim izmjenama u prostoru naše Općine - gradnja nove luke uz postojeću luku u Krilu (i Bajnicama) - pozivamo svu zainteresiranu javnost da se dobro upozna sa svim detaljima ovih prijedloga te da se konstruktivno uključi u javnu raspravu. Primjedbe na planove mogu se davati do zaključivanja javne rasprave upisivanjem primjedbi u knjigu primjedbi, te upisom primjedbi u zapisnik koji će se voditi usred radnog vremena na javnom izlaganju prijedloga IV. izmjena i dopuna PPU ODR u srijedu, 1.ožujka 2017, te upućivanjem pismenih primjedbi Općini Dugi Rat, najkasnije do, pogađate, 1.ožujka 2017.

DOKUMENTI:

Prijedlog IV. izmjena i dopuna PPU ODR  (pdf, 11MB)

Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Sumpetar – Kosovac  (pdf, 17MB)

 

Općinsko vijeće općine Dugi Rat donijelo je 04.11.2015. Odluku o izradi IV. izmjena i dopuna PPU ODR koje će odrediti prostorni obuhvat proširenja postojeće luke otvorene za javni promet županijskog značaja Krilo. Novi dio luke biti će smješten istočno od postojeće luke Krilo. Akvatorij nove luke zauzimat će površinu od oko 20ha a kopneni dio luke površinu od oko 3ha. Detaljnije rješenje lučkog područja definirat će se Urbanističkim planom uređenja Sumpetar – Kosovac izrada kojega je u tijeku temeljem odluke o izradi koju je Općinsko vijeće donijelo na 47. sjednici održanoj 30. lipnja 2016. Izmjenama i dopunama PPU ODR odredit će se uvjeti za formiranje građevinske čestice za građevine za koje su izdana rješenja o legalizaciji.

Prijedlog 4. izmjena PPU Općine Dugi Rat

 

Povezani članci

Who's Online

We have 206 guests and no members online