Javni natječaj za izbor i imenovanje direktora/direktorice Turističke zajednice Općine Dugi Rat

Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Dugi Rat, 13. travnja 2022. je objavilo Javni natječaj za izbor i imenovanje direktora / direktorice Turističke zajednice Općine Dugi Rat na mandatno razdoblje od četiri godine. Koje uvijete kandidati trebaju ispunjavati te što sve trebaju priložiti vijeću uz svoju prijavu zainteresirani mogu pronaći na ovoj poveznici. Rok za prijavu je 10 dana, dakle do 23.04. Svi kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja dužni su pristupiti razgovoru s članovima Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Dugi Rat, o terminu kojega će biti obavješteni. O imenovanju direktora/direktorice Turističko vijeće odlučuje glasovanjem na sjednici o kandidatima koji su zadovoljili uvjete natječaja.

MB