Upoznajte se s programom javnih potreba u kulturi Općine Dugi Rat

Festival SoparnikaOpćina Dugi Rat raspisala je 3. listopada 2012. javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u područjima kulture, športa i ostalih društvenih djelatnosti Općine Dugi Rat za 2013. godinu. Kako na službenim stranicama - dugirat.hr - naše Općine rezultati istog nisu objavljeni, koristim priliku da ih u skraćenom izdanju uvrstim barem ovdje (u nastavak članka), na ovu neslužbenu stranicu. 17. travnja Općina Dugi Rat je raspisala i javni poziv za podnošenje prijava za organizaciju "Dugoratskog ljeta 2013.". Valjda će uskoro (kad se završi drugi krug izbora) naša lokalna uprava pozabaviti i s prijedlozima pristiglim na ovaj potonji natječaj, jer ljeto samo što stiglo nije, te da će o rezultatima istog obavjestiti javnost.. Kad bolje razmislim, čemu dva natječaja u pola godine? Zar se u programu javnih potreba u području kulture nije moglo npr. posebno označiti, navesti, programe koji se predlažu okviru tradicionalne manifestacije "Dugoratsko ljeto"? Tako bi udruge, a i sama općina, imali dovoljno vremena već pripremljene programe na vrijeme kandidirati i na županijske, državne i druge objavljene natječaje u kulturi, te tako pokušati rasteretiti sve tanji dio proračuna namjenjen za ove javne potrebe ...

FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI

Upoznajte se s programom javnih potreba u kulturi Općine Dugi Rat

Izvor: Općinska arhiva

Općinsko vijeće Općine Dugi Rat donijelo je sljedeći PROGRAM javnih potreba u kulturi Općine Dugi Rat za 2013. godinu

općina dugi rat

Članak 1.

Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Općine Dugi Rat su kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Općinu, koje su utvrđene kao javne potrebe u kulturi, a naročito:
- redovna djelatnost ustanova, udruga, drugih organizacija i osoba u kulturi, • izdavanje časopisa i listova u kulturi,
- organiziranje akcija i manifestacija u književno-nakladničkoj i knjižničarskoj djelatnosti,
- održavanje izložbi, izdavanje likovnih monografija
- akcije i manifestacije u području glazbene, kazališne i glazbeno-scenske djelatnosti, te kazališni programi,
- programi međunarodne kulturne suradnje,
- programi koji promiču kulturu mladih i alternativnu kulturu,
- programi poticanja i razvoja kulturno-umjetničkog amaterizma,
- programi zaštite i očuvanja putem istraživanja, rekonstrukcije, sanacije, adaptacije, investicijskog održavanja i opremanja objekata kulture i drugih kulturnih dobara od interesa za Općinu,
- akcije i manifestacije u svezi zaštite prirodne baštine i kulture življenja s prirodom na području Općine.

Članak 2.

Sukladno Zakonu o financiranju javnih potreba u kulturi i Zakonu o proračunu, Općina Dugi Rat je u listopadu 2012. godine objavila poziv za predlaganje programa javnih potreba u području kulture, športa i ostalih društvenih djelatnosti Općine Dugi Rat za 2013. godinu.

Članak 3.

Općina Dugi Rat vrednuje predložene programe, te djelatnosti prema njihovoj kvaliteti, značaju kao i doprinosu u očuvanju kulturne baštine i kulturnog identiteta, primjeni novih tehnologija i o istim rješava sukladno proračunskim mogućnostima.

Članak 4.

Javnim potrebama u kulturi od interesa za Općinu Dugi Rat u 2013. godini utvrđuju se sukladno planu raspodjele sredstava kako slijedi:

1. Redovna djelatnost udruga u kulturi

Udruge u kulturi čiji se planovi rada i programi, te djelatnost za 2013. godinu uvrštavaju u ovaj Program:

- Udruga "TVORNICA"   7.000,00 kn
- KUD "DALMACIJA" DUGI RAT    72.000,00 kn
. Društvo Poljičana "SVETI JURE" Priko   10.000,00 kn
- Poljička likovna udruga "KRUG"   15.000,00 kn
Sveukupno:  104.000,00 kn

2. Kulturna manifestacija "XII. DUGORATSKO LJETO" 2013. GODINE"

U 2013. godini za realizaciju programa i svih troškova vezanih za organizaciju navedene kulturne manifestacije predviđen je iznos od 150.000,00 kn

festival soparnika

3. Muzejska djelatnost

- ARHEOLOŠKI MUZEJ SPLIT (arheološko nalazište u špilji "Turska peć" iznad zaseoka Zeljovići) 14.000,00 kn

- MUZEJ HRVATSKIH ARHEOLOŠKIH SPOMENIKA SPLIT (arheološka istraživanja na groblju Sustipan-Sumpetar) 15.000,00 kn

4. Knjižničarska djelatnost

- NARODNA KNJIŽNICA "DUGI RAT"
Redovna djelatnost  58.000,00 kn
Nabava opreme i knjiga  50.000,00 kn

5. Ulaganje u održavanje zgrada kulture

- "Stara škola" u selu Duće  30.000,00 kn
- zgrada "Blagajna" u starom selu Jesenice  100.000,00 kn
- stara općinska zgrada u Dugom Ratu  40.000,00 kn

6. Ostale potrebe u kulturi

Svi ostali planovi, programi, djelatnosti kao i troškovi vezani za kulturu i kulturna događanja koji nisu uvršteni u ovaj Program planirani su u iznosu od  60.000,00 kn.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku" - službenom glasilu Općine Dugi Rat, a primjenjuje se od 01. siječnja 2013. godine.

Povezani članci

Who's Online

We have 103 guests and no members online