Podnesite prijedloge za dodjelu javnih priznanja Općine Dugi Rat za 2011.

Općina Dugi RatOpćina Dugi Rat oglasila je javni poziv za  podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Dugi Rat za 2011. godinu. Pozivaju se građani, udruženja građana, društvene organizacije, mjesni odbori, sve pravne osobe, općinski načelnik, te vijećnici Općinskog vijeća Općine Dugi Rat na podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Dugi Rat za 2011. godinu. Javna priznanja Općine Dugi Rat dodjeljuju se fizičkim i pravnim osobama za uspjehe u radu kojima pridonose razvoju Općine Dugi Rat ili pojedinih njenih djelatnosti... Evo lijepe prilike da istaknemo i pohvalimo one među nama koji su se u djelokrugu svog profesionalnog ili javnog rada značajno istakli na pozitivan i društveno koristan način... Cjelovit tekst poziva pročitajte u nastavku teksta ...

 

općina Dugi Rat

           REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
               OPĆINA DUGI RAT

Komisija za dodjelu javnih priznanja

Izvor: Općina Dugi Rat

Temeljem Odluke o javnim priznanjima Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 3/06 – pročišćeni tekst), Komisija za dodjelu javnih priznanja upućuje

P O Z I V
za podnošenje prijedloga za dodjelu
javnih priznanja Općine Dugi Rat
za 2011. godinu

Pozivaju se građani, udruženja građana, društvene organizacije, mjesni odbori, sve pravne osobe, općinski načelnik, te vijećnici Općinskog vijeća Općine Dugi Rat na podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Dugi Rat za 2011. godinu.

Javna priznanja Općine Dugi Rat dodjeljuju se fizičkim i pravnim osobama za uspjehe u radu kojima pridonose razvoju Općine Dugi Rat ili pojedinih njenih djelatnosti.

ljudi
Javna priznanja Općine Dugi Rat dodjeljuju se kao:

         1. proglašenje počasnim građaninom Općine Dugi Rat,
         2. nagrada Općine Dugi Rat:

a/   nagrada za životno djelo,
b/   godišnja nagrada:

   1. osobna nagrada,
   2. skupna nagrada,
         1. plaketa  «Grb Općine Dugi Rat».


zastave

Počasnim građaninom Općine Dugi Rat mogu se proglasiti građani Republike Hrvatske i građani drugih država koji su posebno zaslužni za promicanje položaja i ugleda Općine Dugi Rat, demokratske tekovine, za nacionalno oslobođenje svojih naroda te za mir i napredak u svijetu.

Ako se počasnim građaninom predlaže strani državljanin, Komisija uz svoj prijedlog Općinskom vijeću dostavit će i mišljenje nadležnog državnog tijela za odnose s inozemstvom.

Nagrada Općine Dugi Rat dodjeljuje se kao:

   1. nagrada za životno djelo,
   2. godišnja nagrada i to:

a/ osobna nagrada,
b/ skupna nagrada.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se osobama koje su svojim dugogodišnjim radom ili određenim djelom dale izuzetan doprinos u području gospodarstva, znanosti, prosvjete, športa, kulture, zdravstva, socijalne skrbi i svih drugih područja društvenog života općine Dugi Rat.

Osobna nagrada dodjeljuje se pojedincima, a skupna nagrada trgovačkim društvima, ustanovama, udrugama građana i drugim pravnim osobama, njihovim organizacijskim jedinicama ili radnim timovima i sl. (u daljnjem tekstu: kandidati) za njihov doprinos, kreaciju, uradak ili organizaciju važnog događaja u Općini, u jednom ili više područja gospodarskog ili društvenog života u prethodnoj godini.

Svake godine mogu se dodijeliti najviše: jedna nagrada za životno djelo,  tri osobne nagrade i dvije skupne nagrade.


 Arhivska fotografija: Dobitnici javnih priznanja Općine za 2009.

Plaketa Općine Dugi Rat je odličje u znak priznanja koje se dodjeljuje za rad i djelo koje doprinosi napretku i ugledu Općine Dugi Rat u zemlji i inozemstvu, te zaslužuje opće priznanje. Plaketa se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama iz članka 8. Odluke o javnim priznanjima Općine Dugi Rat, te gradovima i općinama, a može se dodijeliti i stranim državljanima, gradovima, ustanovama, organizacijama i udrugama.

Prijedlog za dodjelu nagrade mora sadržavati podatke o podnositelju prijedloga i životopis kandidata, te suglasnost u pismenom obliku predloženog kandidata. Podnositelj prijedloga dužan je dostaviti i pismenu izjavu supredlagatelja kojom se podupire njegov prijedlog i koji udovoljava odredbama iz članka 16. uvodno cit. Odluke. Podnositelj prijedloga je dužan  točno naznačiti i temeljito opisati djelo, uradak, postignuće i sl., koje je kandidat u protekloj godini izradio odnosno postigao i zbog kojeg se kandidira za nagradu.

marko balić
 Marko Balić - Brico, jedan od legendarnih dugoratskih obrtnika, zaslužnik javnog priznanja, Nagrade za životno djelo Općine Dugi Rat iz 2009.


Prijedlozi se dostavljaju na adresu: Općina Dugi Rat, Komisija za dodjelu javnih priznanja, 21315 Dugi Rat, Poljička cesta 133, s naznakom «za javna priznanja Općine», do 24. veljače 2012. godine.

Povezani članci

Who's Online

We have 304 guests and no members online